2018-09-13 16:15:37

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Ölmanäs

32,40%
12,25%
9,80%
7,77%
13,02%
3,15%
3,50%
16,93%
0,35%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,99%
+2,07
2014: 89,92%

Röstfördelning - valdistrikt Ölmanäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 463 32,40% -128 -11,25 591 43,65%
C Centerpartiet 175 12,25% +61 +3,83 114 8,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 140 9,80% +6 -0,10 134 9,90%
KD Kristdemokraterna 111 7,77% +35 +2,15 76 5,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 186 13,02% +26 +1,20 160 11,82%
V Vänsterpartiet 45 3,15% +17 +1,08 28 2,07%
MP Miljöpartiet de gröna 50 3,50% -39 -3,07 89 6,57%
SD Sverigedemokraterna 242 16,93% +103 +6,67 139 10,27%
FI Feministiskt initiativ 5 0,35% -12 -0,91 17 1,26%
ÖVR Övriga anmälda partier 12 0,84% +6 +0,40 6 0,44%
  Giltiga röster 1429 100,00% +75   1354 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,42% -4 -0,31 10 0,73%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1435 91,99% +70 +2,07 1365 89,92%
  Antal röstberättigade 1560   +42   1518  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ölmanäs

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,28% +4 +0,28    
AfS Alternativ för Sverige 3 0,21% +3 +0,21    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,14% +2 +0,14    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
DjuP Djurens parti 1 0,07% -1 -0,08 2 0,15%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,07% +1 +0,07    
PP Piratpartiet     -4 -0,30 4 0,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 12 0,84% +6 +0,40 6 0,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ölmanäs

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se