2018-09-13 16:29:50

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

35,70%
8,91%
8,03%
9,78%
12,89%
4,52%
3,91%
15,65%
0,07%
0,54%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 91,14%
+1,61
2014: 89,53%

Röstfördelning - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 529 35,70% -83 -7,10 612 42,80%
C Centerpartiet 132 8,91% +38 +2,33 94 6,57%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 119 8,03% +10 +0,41 109 7,62%
KD Kristdemokraterna 145 9,78% +57 +3,63 88 6,15%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 191 12,89% +14 +0,51 177 12,38%
V Vänsterpartiet 67 4,52% +15 +0,88 52 3,64%
MP Miljöpartiet de gröna 58 3,91% -33 -2,45 91 6,36%
SD Sverigedemokraterna 232 15,65% +68 +4,19 164 11,47%
FI Feministiskt initiativ 1 0,07% -34 -2,38 35 2,45%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,54%   -0,02 8 0,56%
  Giltiga röster 1482 100,00% +52   1430 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,54% +2 +0,12 6 0,42%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1491 91,14% +55 +1,61 1436 89,53%
  Antal röstberättigade 1636   +32   1604  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 4 0,27% +4 +0,27    
MED Medborgerlig Samling 2 0,13% +2 +0,13    
DD Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
ENH Enhet     -2 -0,14 2 0,14%
PP Piratpartiet     -3 -0,21 3 0,21%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,21 3 0,21%
  Totalt övriga partier 8 0,54%   -0,02 8 0,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vässingö/Röda Holme

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se