2018-09-15 14:40:46

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kinna centrum

18,92%
7,41%
6,51%
7,11%
33,63%
6,91%
3,10%
15,72%
0,00%
0,70%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 82,14%
+0,89
2014: 81,25%

Röstfördelning - valdistrikt Kinna centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 189 18,92% -15 -1,98 204 20,90%
C Centerpartiet 74 7,41% +29 +2,80 45 4,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 6,51% +9 +0,77 56 5,74%
KD Kristdemokraterna 71 7,11% +16 +1,47 55 5,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 336 33,63% -37 -4,58 373 38,22%
V Vänsterpartiet 69 6,91% +21 +1,99 48 4,92%
MP Miljöpartiet de gröna 31 3,10% -16 -1,71 47 4,82%
SD Sverigedemokraterna 157 15,72% +37 +3,42 120 12,30%
FI Feministiskt initiativ     -20 -2,05 20 2,05%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,70% -1 -0,12 8 0,82%
  Giltiga röster 999 100,00% +23   976 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,70% -5 -0,52 12 1,21%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1007 82,14% +19 +0,89 988 81,25%
  Antal röstberättigade 1226   +10   1216  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kinna centrum

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 1 0,10% +1 +0,10    
ENH Enhet 1 0,10% +1 +0,10    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10% +1 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
PP Piratpartiet 1 0,10% -4 -0,41 5 0,51%
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,20%     2 0,20%
  Totalt övriga partier 7 0,70% -1 -0,12 8 0,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kinna centrum

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se