2018-09-14 17:27:00

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

15,45%
8,16%
5,83%
6,71%
31,49%
8,36%
3,60%
19,05%
0,49%
0,87%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,33%
+3,27
2014: 83,06%

Röstfördelning - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 159 15,45% -7 -1,54 166 16,99%
C Centerpartiet 84 8,16% +49 +4,58 35 3,58%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 60 5,83% +10 +0,71 50 5,12%
KD Kristdemokraterna 69 6,71% +35 +3,23 34 3,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 324 31,49% -53 -7,10 377 38,59%
V Vänsterpartiet 86 8,36% +15 +1,09 71 7,27%
MP Miljöpartiet de gröna 37 3,60% -39 -4,18 76 7,78%
SD Sverigedemokraterna 196 19,05% +57 +4,82 139 14,23%
FI Feministiskt initiativ 5 0,49% -12 -1,25 17 1,74%
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,87% -3 -0,35 12 1,23%
  Giltiga röster 1029 100,00% +52   977 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,15% -6 -0,66 18 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1042 86,33% +47 +3,27 995 83,06%
  Antal röstberättigade 1207   +9   1198  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DjuP Djurens parti 3 0,29% +3 +0,29    
DD Direktdemokraterna 2 0,19% +2 +0,19    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,19% +2 +0,19    
ENH Enhet 1 0,10% -2 -0,21 3 0,31%
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
KrVP Kristna Värdepartiet     -1 -0,10 1 0,10%
PP Piratpartiet     -4 -0,41 4 0,41%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,41 4 0,41%
  Totalt övriga partier 9 0,87% -3 -0,35 12 1,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kinna-Rydal-Kinnaström

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se