2018-09-14 18:21:40

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Kinna-Aspäng

12,07%
6,64%
4,83%
4,43%
40,85%
8,45%
3,62%
17,81%
0,30%
1,01%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,04%
+1,93
2014: 76,11%

Röstfördelning - valdistrikt Kinna-Aspäng

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 120 12,07% -18 -2,47 138 14,54%
C Centerpartiet 66 6,64% +41 +4,01 25 2,63%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 48 4,83% +9 +0,72 39 4,11%
KD Kristdemokraterna 44 4,43% +21 +2,00 23 2,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 406 40,85% -58 -8,05 464 48,89%
V Vänsterpartiet 84 8,45% +31 +2,87 53 5,58%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,62% -14 -1,65 50 5,27%
SD Sverigedemokraterna 177 17,81% +55 +4,95 122 12,86%
FI Feministiskt initiativ 3 0,30% -22 -2,33 25 2,63%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 1,01%   -0,05 10 1,05%
  Giltiga röster 994 100,00% +45   949 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 19 1,88% +12 +1,14 7 0,73%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1013 78,04% +57 +1,93 956 76,11%
  Antal röstberättigade 1298   +42   1256  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kinna-Aspäng

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,40% +4 +0,40    
DD Direktdemokraterna 2 0,20% +2 +0,20    
DjuP Djurens parti 2 0,20% +1 +0,10 1 0,11%
MED Medborgerlig Samling 2 0,20% +2 +0,20    
ENH Enhet     -2 -0,21 2 0,21%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,11 1 0,11%
PP Piratpartiet     -6 -0,63 6 0,63%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 10 1,01%   -0,05 10 1,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kinna-Aspäng

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se