2018-09-14 17:37:24

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Fritsla

14,04%
3,88%
3,42%
6,28%
34,82%
9,02%
4,22%
21,69%
0,34%
2,28%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,51%
+3,49
2014: 80,02%

Röstfördelning - valdistrikt Fritsla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 123 14,04% -1 -1,25 124 15,29%
C Centerpartiet 34 3,88% +6 +0,43 28 3,45%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 30 3,42% -4 -0,77 34 4,19%
KD Kristdemokraterna 55 6,28% +20 +1,96 35 4,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 305 34,82% -15 -4,64 320 39,46%
V Vänsterpartiet 79 9,02% +20 +1,74 59 7,27%
MP Miljöpartiet de gröna 37 4,22% -15 -2,19 52 6,41%
SD Sverigedemokraterna 190 21,69% +59 +5,54 131 16,15%
FI Feministiskt initiativ 3 0,34% -14 -1,75 17 2,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 2,28% +9 +0,93 11 1,36%
  Giltiga röster 876 100,00% +65   811 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,02% +3 +0,28 6 0,73%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 886 83,51% +69 +3,49 817 80,02%
  Antal röstberättigade 1061   +40   1021  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fritsla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
ENH Enhet 3 0,34%   -0,03 3 0,37%
MED Medborgerlig Samling 3 0,34% +3 +0,34    
PP Piratpartiet 3 0,34% +1 +0,10 2 0,25%
AfS Alternativ för Sverige 2 0,23% +2 +0,23    
  Basinkomstpartiet 2 0,23% +2 +0,23    
DD Direktdemokraterna 2 0,23% +2 +0,23    
  Initiativet 2 0,23% +2 +0,23    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,23% +2 +0,23    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -2 -0,25 2 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,49 4 0,49%
  Totalt övriga partier 20 2,28% +9 +0,93 11 1,36%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fritsla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se