2018-09-15 22:18:58

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Centrum, Landala

25,27%
10,09%
9,93%
6,15%
16,32%
10,42%
7,38%
11,73%
1,39%
1,31%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,40%
+1,02
2014: 83,38%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum, Landala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 308 25,27% -66 -7,77 374 33,04%
C Centerpartiet 123 10,09% +60 +4,52 63 5,57%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 121 9,93% +14 +0,47 107 9,45%
KD Kristdemokraterna 75 6,15% +2 -0,30 73 6,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 199 16,32% +71 +5,02 128 11,31%
V Vänsterpartiet 127 10,42% +50 +3,62 77 6,80%
MP Miljöpartiet de gröna 90 7,38% -34 -3,57 124 10,95%
SD Sverigedemokraterna 143 11,73% +66 +4,93 77 6,80%
FI Feministiskt initiativ 17 1,39% -79 -7,09 96 8,48%
ÖVR Övriga anmälda partier 16 1,31% +3 +0,16 13 1,15%
  Giltiga röster 1219 100,00% +87   1132 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,25% +1 +0,07 2 0,18%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1223 84,40% +89 +1,02 1134 83,38%
  Antal röstberättigade 1449   +89   1360  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum, Landala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 5 0,41% +5 +0,41    
MED Medborgerlig Samling 4 0,33% +4 +0,33    
  Basinkomstpartiet 2 0,16% +2 +0,16    
ENH Enhet 2 0,16% -1 -0,10 3 0,27%
DD Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti 1 0,08%   -0,01 1 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet     -5 -0,44 5 0,44%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,35 4 0,35%
  Totalt övriga partier 16 1,31% +3 +0,16 13 1,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum, Landala

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se