2018-09-15 19:36:54

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

13,77%
7,54%
6,23%
4,72%
25,03%
20,10%
8,14%
10,15%
1,31%
3,02%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,95%
+1,59
2014: 79,37%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 137 13,77% -8 -2,49 145 16,26%
C Centerpartiet 75 7,54% +30 +2,49 45 5,04%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 62 6,23% +1 -0,61 61 6,84%
KD Kristdemokraterna 47 4,72% +15 +1,14 32 3,59%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 249 25,03% +20 -0,65 229 25,67%
V Vänsterpartiet 200 20,10% +100 +8,89 100 11,21%
MP Miljöpartiet de gröna 81 8,14% -18 -2,96 99 11,10%
SD Sverigedemokraterna 101 10,15% +22 +1,29 79 8,86%
FI Feministiskt initiativ 13 1,31% -77 -8,78 90 10,09%
ÖVR Övriga anmälda partier 30 3,02% +18 +1,67 12 1,35%
  Giltiga röster 995 100,00% +103   892 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,20% +2 +0,20    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,60% -1 -0,18 7 0,78%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,11 1 0,11%
VDT Valdeltagande 1003 80,95% +103 +1,59 900 79,37%
  Antal röstberättigade 1239   +105   1134  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 9 0,90% +9 +0,90    
MED Medborgerlig Samling 5 0,50% +5 +0,50    
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,40% +2 +0,18 2 0,22%
PP Piratpartiet 4 0,40% -3 -0,38 7 0,78%
DD Direktdemokraterna 3 0,30% +3 +0,30    
DjuP Djurens parti 2 0,20% +2 +0,20    
ENH Enhet 1 0,10%   -0,01 1 0,11%
  Initiativet 1 0,10% +1 +0,10    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,22 2 0,22%
  Totalt övriga partier 30 3,02% +18 +1,67 12 1,35%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum, Landalagången m fl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se