2018-09-15 19:57:04

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

20,79%
7,22%
6,74%
5,49%
20,12%
18,29%
7,80%
10,97%
1,35%
1,25%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,45%
+1,25
2014: 82,20%

Röstfördelning - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 216 20,79% -5 -1,36 221 22,14%
C Centerpartiet 75 7,22% +27 +2,41 48 4,81%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 70 6,74% +8 +0,52 62 6,21%
KD Kristdemokraterna 57 5,49% +21 +1,88 36 3,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 209 20,12% +27 +1,88 182 18,24%
V Vänsterpartiet 190 18,29% +68 +6,06 122 12,22%
MP Miljöpartiet de gröna 81 7,80% -45 -4,83 126 12,63%
SD Sverigedemokraterna 114 10,97% +38 +3,36 76 7,62%
FI Feministiskt initiativ 14 1,35% -90 -9,07 104 10,42%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 1,25% -8 -0,85 21 2,10%
  Giltiga röster 1039 100,00% +41   998 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,19% +2 +0,19    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,19% -2 -0,21 4 0,40%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1044 83,45% +42 +1,25 1002 82,20%
  Antal röstberättigade 1251   +32   1219  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,38% +4 +0,38    
MED Medborgerlig Samling 3 0,29% +3 +0,29    
  Basinkomstpartiet 1 0,10% +1 +0,10    
DD Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti 1 0,10% -1 -0,10 2 0,20%
ENH Enhet 1 0,10% -2 -0,20 3 0,30%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,10% +1 +0,10    
PP Piratpartiet 1 0,10% -10 -1,01 11 1,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,50 5 0,50%
  Totalt övriga partier 13 1,25% -8 -0,85 21 2,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Örgryte-Härlanda, Gubbero

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se