2018-09-14 08:35:03

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Norra Hisingen, Kärra, Södra

19,75%
2,14%
6,43%
6,26%
30,47%
6,88%
2,23%
24,58%
0,27%
0,98%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,89%
+0,76
2014: 85,12%

Röstfördelning - valdistrikt Norra Hisingen, Kärra, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 221 19,75% -16 -2,17 237 21,92%
C Centerpartiet 24 2,14% +3 +0,20 21 1,94%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 72 6,43% +1 -0,13 71 6,57%
KD Kristdemokraterna 70 6,26% +30 +2,56 40 3,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 341 30,47% -25 -3,38 366 33,86%
V Vänsterpartiet 77 6,88% +23 +1,89 54 5,00%
MP Miljöpartiet de gröna 25 2,23% -29 -2,76 54 5,00%
SD Sverigedemokraterna 275 24,58% +65 +5,15 210 19,43%
FI Feministiskt initiativ 3 0,27% -16 -1,49 19 1,76%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 0,98% +2 +0,15 9 0,83%
  Giltiga röster 1119 100,00% +38   1081 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,18% +2 +0,18    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,80% -3 -0,30 12 1,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +2 +0,18    
VDT Valdeltagande 1132 85,89% +39 +0,76 1093 85,12%
  Antal röstberättigade 1318   +34   1284  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Norra Hisingen, Kärra, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,27% +3 +0,27    
MED Medborgerlig Samling 3 0,27% +3 +0,27    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,18% +2 +0,18    
DD Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet 1 0,09% -1 -0,10 2 0,19%
ENH Enhet     -4 -0,37 4 0,37%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -3 -0,28 3 0,28%
  Totalt övriga partier 11 0,98% +2 +0,15 9 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Norra Hisingen, Kärra, Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se