2018-09-13 16:53:30

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

13,81%
6,97%
5,87%
5,26%
24,21%
18,83%
8,07%
14,43%
1,10%
1,47%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 78,56%
+1,73
2014: 76,84%

Röstfördelning - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 113 13,81% -8 -1,24 121 15,05%
C Centerpartiet 57 6,97% +33 +3,98 24 2,99%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 48 5,87% -6 -0,85 54 6,72%
KD Kristdemokraterna 43 5,26% +22 +2,64 21 2,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 198 24,21% -14 -2,16 212 26,37%
V Vänsterpartiet 154 18,83% +66 +7,88 88 10,95%
MP Miljöpartiet de gröna 66 8,07% -48 -6,11 114 14,18%
SD Sverigedemokraterna 118 14,43% +20 +2,24 98 12,19%
FI Feministiskt initiativ 9 1,10% -47 -5,86 56 6,97%
ÖVR Övriga anmälda partier 12 1,47% -4 -0,52 16 1,99%
  Giltiga röster 818 100,00% +14   804 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,56% +3 +0,34 10 1,23%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12% -1 -0,12 2 0,25%
VDT Valdeltagande 832 78,56% +16 +1,73 816 76,84%
  Antal röstberättigade 1059   -3   1062  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 3 0,37% +3 +0,37    
AfS Alternativ för Sverige 2 0,24% +2 +0,24    
DjuP Djurens parti 2 0,24% +1 +0,12 1 0,12%
MED Medborgerlig Samling 2 0,24% +2 +0,24    
DD Direktdemokraterna 1 0,12% +1 +0,12    
ENH Enhet 1 0,12%     1 0,12%
PP Piratpartiet 1 0,12% -8 -1,00 9 1,12%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -4 -0,50 4 0,50%
  Totalt övriga partier 12 1,47% -4 -0,52 16 1,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lundby, Lundby, Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se