2018-09-13 20:01:21

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

8,29%
4,72%
4,85%
3,70%
27,55%
27,93%
5,99%
12,88%
1,15%
2,93%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 66,58%
-1,99
2014: 68,57%

Röstfördelning - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 65 8,29% -9 -0,56 74 8,85%
C Centerpartiet 37 4,72% +22 +2,93 15 1,79%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 38 4,85% +12 +1,74 26 3,11%
KD Kristdemokraterna 29 3,70% +9 +1,31 20 2,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 216 27,55% -10 +0,52 226 27,03%
V Vänsterpartiet 219 27,93% +46 +7,24 173 20,69%
MP Miljöpartiet de gröna 47 5,99% -51 -5,73 98 11,72%
SD Sverigedemokraterna 101 12,88% +18 +2,95 83 9,93%
FI Feministiskt initiativ 9 1,15% -83 -9,86 92 11,00%
ÖVR Övriga anmälda partier 23 2,93% -6 -0,54 29 3,47%
  Giltiga röster 784 100,00% -52   836 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,63% +10 +1,27 3 0,36%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,12 1 0,12%
VDT Valdeltagande 797 66,58% -43 -1,99 840 68,57%
  Antal röstberättigade 1197   -28   1225  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 6 0,77% +6 +0,77    
PP Piratpartiet 4 0,51% -12 -1,40 16 1,91%
DD Direktdemokraterna 3 0,38% +3 +0,38    
MED Medborgerlig Samling 3 0,38% +3 +0,38    
ENH Enhet 2 0,26% -1 -0,10 3 0,36%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,26% +1 +0,14 1 0,12%
DjuP Djurens parti 1 0,13% -1 -0,11 2 0,24%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13%   +0,01 1 0,12%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,13% +1 +0,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,72 6 0,72%
  Totalt övriga partier 23 2,93% -6 -0,54 29 3,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lundby, Rambergsstaden, Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se