2018-09-13 17:56:04

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

28,60%
8,60%
9,15%
6,67%
21,24%
6,12%
5,58%
12,95%
0,78%
0,31%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,87%
-1,27
2014: 91,14%

Röstfördelning - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 369 28,60% -42 -3,83 411 32,44%
C Centerpartiet 111 8,60% +37 +2,76 74 5,84%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 118 9,15% -16 -1,43 134 10,58%
KD Kristdemokraterna 86 6,67% +21 +1,54 65 5,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 274 21,24% +44 +3,09 230 18,15%
V Vänsterpartiet 79 6,12% +15 +1,07 64 5,05%
MP Miljöpartiet de gröna 72 5,58% -50 -4,05 122 9,63%
SD Sverigedemokraterna 167 12,95% +68 +5,13 99 7,81%
FI Feministiskt initiativ 10 0,78% -46 -3,64 56 4,42%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,31% -8 -0,64 12 0,95%
  Giltiga röster 1290 100,00% +23   1267 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,39% -3 -0,24 8 0,63%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1295 89,87% +20 -1,27 1275 91,14%
  Antal röstberättigade 1441   +42   1399  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,16% +2 +0,16    
DjuP Djurens parti 1 0,08% -1 -0,08 2 0,16%
MED Medborgerlig Samling 1 0,08% +1 +0,08    
PP Piratpartiet     -3 -0,24 3 0,24%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,55 7 0,55%
  Totalt övriga partier 4 0,31% -8 -0,64 12 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lundby, Sannegården, Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se