2018-09-11 18:50:14

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Valdeltagandet avser röster räknade i vallokalen på valdagen. Samtliga förtidsröster i valet 2018 tillhörande valdistriktet kunde på grund av rådande väderförhållanden inte skickas ut till vallokalen i tid utan har istället räknats på Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen den 12 september 2018. Dessa röster återfinns i statistiken för "I vallokal ej räknade röster".
- Valnämnden i Göteborg

18,84%
7,44%
6,28%
7,11%
18,18%
20,50%
12,23%
6,61%
1,98%
0,83%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 55,80%
-32,91
2014: 88,71%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 114 18,84% -127 -8,57 241 27,42%
C Centerpartiet 45 7,44% +13 +3,80 32 3,64%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 38 6,28% -10 +0,82 48 5,46%
KD Kristdemokraterna 43 7,11% -16 +0,40 59 6,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 110 18,18% -29 +2,37 139 15,81%
V Vänsterpartiet 124 20,50% +42 +11,17 82 9,33%
MP Miljöpartiet de gröna 74 12,23% -31 +0,29 105 11,95%
SD Sverigedemokraterna 40 6,61% -13 +0,58 53 6,03%
FI Feministiskt initiativ 12 1,98% -101 -10,87 113 12,86%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,83% -2 +0,03 7 0,80%
  Giltiga röster 605 100,00% -274   879 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,17% +1 +0,17    
BLANK Ogiltiga röster - blanka     -1 -0,11 1 0,11%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 606 55,80% -274 -32,91 880 88,71%
  Antal röstberättigade 1086   +94   992  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,50% +3 +0,50    
MED Medborgerlig Samling 2 0,33% +2 +0,33    
DjuP Djurens parti     -2 -0,23 2 0,23%
ENH Enhet     -1 -0,11 1 0,11%
PP Piratpartiet     -2 -0,23 2 0,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,23 2 0,23%
  Totalt övriga partier 5 0,83% -2 +0,03 7 0,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Göteborg, Brännö-Asperö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se