2018-09-13 15:04:52

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Valdeltagandet avser röster räknade i vallokalen på valdagen. Samtliga förtidsröster i valet 2018 tillhörande valdistriktet kunde på grund av rådande väderförhållanden inte skickas ut till vallokalen i tid utan har istället räknats på Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen den 12 september 2018. Dessa röster återfinns i statistiken för "I vallokal ej räknade röster".
- Valnämnden i Göteborg

16,26%
8,35%
8,13%
38,75%
11,25%
4,12%
3,56%
9,02%
0,22%
0,33%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 61,15%
-27,52
2014: 88,68%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 146 16,26% -160 -9,63 306 25,89%
C Centerpartiet 75 8,35% +19 +3,61 56 4,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 73 8,13% -27 -0,33 100 8,46%
KD Kristdemokraterna 348 38,75% -57 +4,49 405 34,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 101 11,25% -1 +2,62 102 8,63%
V Vänsterpartiet 37 4,12% +10 +1,84 27 2,28%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,56% -25 -1,26 57 4,82%
SD Sverigedemokraterna 81 9,02% -11 +1,24 92 7,78%
FI Feministiskt initiativ 2 0,22% -30 -2,48 32 2,71%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,33% -2 -0,09 5 0,42%
  Giltiga röster 898 100,00% -284   1182 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,33% -13 -1,00 16 1,34%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 902 61,15% -296 -27,52 1198 88,68%
  Antal röstberättigade 1475   +124   1351  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
DD Direktdemokraterna 1 0,11% +1 +0,11    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,11%   +0,03 1 0,08%
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
ENH Enhet     -2 -0,17 2 0,17%
PP Piratpartiet     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -1 -0,08 1 0,08%
  Totalt övriga partier 3 0,33% -2 -0,09 5 0,42%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Göteborg, Donsö-Vrångö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se