2018-09-13 20:35:15

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Valdeltagandet avser röster räknade i vallokalen på valdagen. Samtliga förtidsröster i valet 2018 tillhörande valdistriktet kunde på grund av rådande väderförhållanden inte skickas ut till vallokalen i tid utan har istället räknats på Valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen den 12 september 2018. Dessa röster återfinns i statistiken för "I vallokal ej räknade röster".
- Valnämnden i Göteborg

15,73%
6,51%
11,75%
12,30%
17,36%
13,56%
9,22%
12,12%
0,18%
1,27%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 48,52%
-35,62
2014: 84,14%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 87 15,73% -156 -9,85 243 25,58%
C Centerpartiet 36 6,51% -6 +2,09 42 4,42%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 65 11,75% -23 +2,49 88 9,26%
KD Kristdemokraterna 68 12,30% -48 +0,09 116 12,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 96 17,36% -33 +3,78 129 13,58%
V Vänsterpartiet 75 13,56% -6 +5,04 81 8,53%
MP Miljöpartiet de gröna 51 9,22% -39 -0,25 90 9,47%
SD Sverigedemokraterna 67 12,12% -10 +4,01 77 8,11%
FI Feministiskt initiativ 1 0,18% -79 -8,24 80 8,42%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 1,27% +3 +0,84 4 0,42%
  Giltiga röster 553 100,00% -397   950 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,90%   +0,37 5 0,52%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 558 48,52% -397 -35,62 955 84,14%
  Antal röstberättigade 1150   +15   1135  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,36% +2 +0,36    
AfS Alternativ för Sverige 1 0,18% +1 +0,18    
ENH Enhet 1 0,18% +1 +0,18    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,18% +1 +0,18    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 1 0,18% +1 +0,18    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,18% +1 +0,18    
DjuP Djurens parti     -1 -0,11 1 0,11%
PP Piratpartiet     -1 -0,11 1 0,11%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -2 -0,21 2 0,21%
  Totalt övriga partier 7 1,27% +3 +0,84 4 0,42%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Göteborg, Styrsö-Köpstadsö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se