2018-09-14 12:49:32

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

10,93%
2,51%
2,64%
3,39%
39,45%
14,95%
4,02%
19,72%
1,01%
1,38%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 75,99%
-0,42
2014: 76,41%

Röstfördelning - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 87 10,93% -9 -1,24 96 12,17%
C Centerpartiet 20 2,51% +11 +1,37 9 1,14%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 21 2,64% -10 -1,29 31 3,93%
KD Kristdemokraterna 27 3,39%   -0,03 27 3,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 314 39,45%   -0,35 314 39,80%
V Vänsterpartiet 119 14,95% +43 +5,32 76 9,63%
MP Miljöpartiet de gröna 32 4,02% -20 -2,57 52 6,59%
SD Sverigedemokraterna 157 19,72% +10 +1,09 147 18,63%
FI Feministiskt initiativ 8 1,01% -17 -2,16 25 3,17%
ÖVR Övriga anmälda partier 11 1,38% -1 -0,14 12 1,52%
  Giltiga röster 796 100,00% +7   789 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,87% -1 -0,13 8 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,12% +1 +0,12    
VDT Valdeltagande 804 75,99% +7 -0,42 797 76,41%
  Antal röstberättigade 1058   +15   1043  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,38% +3 +0,38    
  Basinkomstpartiet 3 0,38% +3 +0,38    
DjuP Djurens parti 2 0,25%     2 0,25%
DD Direktdemokraterna 1 0,13% +1 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,13%     1 0,13%
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,13% +1 +0,13    
PP Piratpartiet     -2 -0,25 2 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,89 7 0,89%
  Totalt övriga partier 11 1,38% -1 -0,14 12 1,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Askim-Frölunda-Högsbo, Mandolingatan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se