2018-09-14 19:30:40

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

17,93%
6,33%
5,95%
9,92%
24,03%
9,31%
4,12%
21,21%
0,31%
0,92%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 84,75%
+2,77
2014: 81,98%

Röstfördelning - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 235 17,93% -26 -4,23 261 22,16%
C Centerpartiet 83 6,33% +47 +3,28 36 3,06%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 78 5,95% +6 -0,16 72 6,11%
KD Kristdemokraterna 130 9,92% +51 +3,21 79 6,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 315 24,03% +23 -0,76 292 24,79%
V Vänsterpartiet 122 9,31% +38 +2,18 84 7,13%
MP Miljöpartiet de gröna 54 4,12% -34 -3,35 88 7,47%
SD Sverigedemokraterna 278 21,21% +71 +3,63 207 17,57%
FI Feministiskt initiativ 4 0,31% -33 -2,84 37 3,14%
ÖVR Övriga anmälda partier 12 0,92% -10 -0,95 22 1,87%
  Giltiga röster 1311 100,00% +133   1178 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,46% -2 -0,22 8 0,67%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1317 84,75% +130 +2,77 1187 81,98%
  Antal röstberättigade 1554   +106   1448  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 4 0,31% +4 +0,31    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,23% -1 -0,11 4 0,34%
DjuP Djurens parti 2 0,15% +1 +0,07 1 0,08%
PP Piratpartiet 2 0,15% -2 -0,19 4 0,34%
DD Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
ENH Enhet     -2 -0,17 2 0,17%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -11 -0,93 11 0,93%
  Totalt övriga partier 12 0,92% -10 -0,95 22 1,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Angered, Gunnilse-Linnarhult

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se