2018-09-13 19:00:46

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Västra Hisingen, Länsmansgården, N

12,81%
5,34%
3,08%
3,68%
36,89%
13,52%
3,56%
19,34%
0,83%
0,95%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 70,83%
+0,65
2014: 70,18%

Röstfördelning - valdistrikt Västra Hisingen, Länsmansgården, N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 108 12,81% -21 -2,92 129 15,73%
C Centerpartiet 45 5,34% +34 +4,00 11 1,34%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 26 3,08% -7 -0,94 33 4,02%
KD Kristdemokraterna 31 3,68% +15 +1,73 16 1,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 311 36,89% -20 -3,47 331 40,37%
V Vänsterpartiet 114 13,52% +21 +2,18 93 11,34%
MP Miljöpartiet de gröna 30 3,56% -9 -1,20 39 4,76%
SD Sverigedemokraterna 163 19,34% +36 +3,85 127 15,49%
FI Feministiskt initiativ 7 0,83% -12 -1,49 19 2,32%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,95% -14 -1,73 22 2,68%
  Giltiga röster 843 100,00% +23   820 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 0,82% +1 +0,10 6 0,73%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 850 70,83% +24 +0,65 826 70,18%
  Antal röstberättigade 1200   +23   1177  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Västra Hisingen, Länsmansgården, N

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 3 0,36% +3 +0,36    
DD Direktdemokraterna 2 0,24% +2 +0,24    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,12% +1 +0,12    
MED Medborgerlig Samling 1 0,12% +1 +0,12    
PP Piratpartiet 1 0,12% -11 -1,34 12 1,46%
DjuP Djurens parti     -4 -0,49 4 0,49%
ENH Enhet     -1 -0,12 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,61 5 0,61%
  Totalt övriga partier 8 0,95% -14 -1,73 22 2,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Västra Hisingen, Länsmansgården, N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se