2018-09-10 03:16:59

Val till kommunfullmäktige i Österåker - Valnatt

Samtliga 21 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

33,9%
6,2%
7,8%
4,3%
17,4%
4,8%
4,7%
9,2%
0,2%
1,6%
9,8%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI ÖP ROSP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,4%
+1,9
2014: 81,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 18 +4 14
C Centerpartiet 3 +1 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 -3 12
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 5 +3 2
FI Feministiskt initiativ      
ÖP Österåkerspartiet   -2 2
ROSP Roslagspartiet 5   5
ÖVR Övriga anmälda partier   -1 1
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9272 33,9% +2469 +6,7 6803 27,3%
C Centerpartiet 1702 6,2% +539 +1,6 1163 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2124 7,8% -232 -1,7 2356 9,4%
KD Kristdemokraterna 1163 4,3% +381 +1,1 782 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4765 17,4% -687 -4,4 5452 21,8%
V Vänsterpartiet 1316 4,8% +479 +1,5 837 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 1294 4,7% -876 -4,0 2170 8,7%
SD Sverigedemokraterna 2508 9,2% +1386 +4,7 1122 4,5%
FI Feministiskt initiativ 52 0,2% +18 +0,1 34 0,1%
ÖP Österåkerspartiet 432 1,6% -245 -1,1 677 2,7%
ROSP Roslagspartiet 2671 9,8% +34 -0,8 2637 10,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 20 0,1% -905 -3,6 925 3,7%
  Giltiga röster 27319 100,0% +2361   24958 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 13   +13      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 215 0,8% -30 -0,2 245 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 255 0,9% +245 +0,9 10  
VDT Valdeltagande 27802 83,4% +2589 +1,9 25213 81,6%
  Antal röstberättigade 33316   +2416   30900  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Österåker

Område M C L KD S V MP SD FI ÖP ROSP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,8% 4,4% 5,8% 4,0% 25,8% 8,5% 4,4% 12,9% 0,2% 1,6% 7,4% 0,1%   0,9% 1,3% 73,0%
27,4% 6,1% 8,5% 3,8% 22,3% 9,0% 5,7% 8,9% 0,3% 2,0% 5,8% 0,2%   1,3% 0,8% 76,7%
22,0% 3,2% 4,6% 4,3% 28,7% 8,5% 3,7% 13,9% 0,2% 3,3% 7,7%   0,2% 1,6% 1,3% 67,0%
29,4% 3,9% 5,9% 3,3% 24,4% 7,4% 4,3% 10,0% 0,1% 2,9% 8,4%   0,2% 1,0% 0,2% 76,8%
33,2% 11,1% 3,4% 3,7% 17,6% 3,8% 2,5% 15,8%   1,4% 7,5%   0,1% 0,9% 1,6% 85,2%
42,6% 6,5% 8,7% 4,9% 10,4% 2,6% 4,2% 8,0% 0,1% 1,3% 10,7%   0,1% 0,4% 0,7% 89,7%
30,6% 4,7% 7,5% 5,6% 22,8% 5,6% 5,7% 9,4% 0,3% 1,2% 6,6%     0,4% 1,2% 85,1%
39,9% 4,7% 9,1% 4,4% 15,1% 3,4% 4,0% 6,8% 0,2% 1,3% 10,9%     0,6% 0,2% 89,3%
27,2% 7,2% 4,9% 3,4% 17,4% 5,0% 4,1% 13,2% 0,5% 3,6% 13,4% 0,1%   1,0% 1,0% 81,3%
30,6% 5,1% 5,3% 4,3% 20,9% 6,5% 5,8% 11,0% 0,2% 2,0% 8,1% 0,1%   1,3% 0,4% 76,5%
39,3% 8,5% 10,3% 5,1% 10,9% 3,0% 6,9% 8,9% 0,2% 1,3% 5,4% 0,2%   0,9% 1,3% 86,2%
32,0% 5,8% 7,3% 4,8% 20,8% 5,0% 4,0% 8,4% 0,4% 1,8% 9,4% 0,1%   0,8% 1,9% 84,0%
43,5% 5,9% 8,8% 4,2% 9,6% 2,8% 2,9% 9,3% 0,2% 1,2% 11,4% 0,2%   0,7% 3,1% 87,1%
35,0% 5,9% 7,7% 4,3% 17,5% 4,8% 4,3% 9,3% 0,1% 1,6% 9,5%     0,8% 0,8% 85,8%
37,4% 8,0% 7,7% 4,0% 11,9% 3,2% 6,0% 8,2% 0,5% 1,5% 11,6% 0,1%   0,9% 1,1% 82,8%
34,8% 10,8% 9,5% 4,4% 13,6% 4,4% 4,8% 8,6% 0,1% 2,0% 6,7% 0,2%   0,1% 0,3% 84,4%
37,9% 4,2% 8,1% 3,2% 18,5% 4,8% 4,7% 9,3% 0,2% 1,0% 8,0% 0,1%   0,4% 0,4% 85,0%
26,8% 5,0% 5,9% 4,5% 25,9% 7,1% 5,9% 7,8% 0,1% 1,3% 9,6% 0,2% 0,3% 1,4% 0,8% 84,7%
31,5% 8,0% 7,6% 5,8% 20,0% 5,6% 4,4% 10,4% 0,3% 1,1% 5,3%     0,7%   84,8%
34,5% 6,2% 10,4% 4,3% 16,0% 3,5% 5,8% 4,5% 0,2% 0,6% 14,0%     0,7% 0,4% 88,6%
39,7% 5,3% 11,9% 3,2% 8,7% 1,7% 5,5% 3,8% 0,1% 0,6% 19,4% 0,1%   0,2% 0,6% 92,4%
Österåker 33,9% 6,2% 7,8% 4,3% 17,4% 4,8% 4,7% 9,2% 0,2% 1,6% 9,8% 0,1%   0,8% 0,9% 83,4%

http://www.val.se