2018-09-10 02:06:10

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Valnatt

Samtliga 38 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,8%
5,3%
9,0%
5,8%
28,3%
8,6%
4,7%
12,5%
0,3%
0,8%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 78,6%
-0,8
2014: 79,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 15 -2 17
C Centerpartiet 3   3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 +2 4
KD Kristdemokraterna 4 +1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -3 20
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 3 -3 6
SD Sverigedemokraterna 8 +4 4
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 11102 24,8% -1004 -4,3 12106 29,1%
C Centerpartiet 2391 5,3% +545 +0,9 1846 4,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4019 9,0% +1119 +2,0 2900 7,0%
KD Kristdemokraterna 2599 5,8% +520 +0,8 2079 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12686 28,3% -315 -2,9 13001 31,2%
V Vänsterpartiet 3846 8,6% +1154 +2,1 2692 6,5%
MP Miljöpartiet de gröna 2126 4,7% -1436 -3,8 3562 8,6%
SD Sverigedemokraterna 5592 12,5% +2480 +5,0 3112 7,5%
FI Feministiskt initiativ 152 0,3% +38 +0,1 114 0,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 342 0,8% +110 +0,2 232 0,6%
  Giltiga röster 44855 100,0% +3211   41644 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 61 0,1% +61 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 296 0,7% -66 -0,2 362 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 322 0,7% +304 +0,7 18  
VDT Valdeltagande 45534 78,6% +3510 -0,8 42024 79,3%
  Antal röstberättigade 57952   +4974   52978  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Järfälla

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,5% 5,6% 9,4% 5,3% 26,4% 9,7% 6,9% 16,7% 0,5% 1,0% 0,3% 0,9% 0,6% 82,6%
31,5% 5,8% 14,4% 7,4% 16,5% 6,5% 5,7% 11,4% 0,1% 0,7%   0,5% 0,4% 86,1%
36,6% 8,3% 11,3% 6,1% 13,7% 5,7% 4,0% 13,6% 0,2% 0,6% 0,1% 0,5% 0,6% 86,6%
38,7% 6,9% 11,4% 5,3% 17,5% 4,0% 5,7% 9,9% 0,4% 0,2%   0,4% 0,1% 86,3%
31,2% 5,9% 10,4% 6,3% 25,2% 5,0% 4,5% 10,4% 0,6% 0,6%   0,9% 0,8% 83,6%
30,8% 6,1% 11,5% 5,8% 24,6% 5,1% 3,5% 11,6% 0,4% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4% 84,5%
28,7% 6,8% 9,9% 5,3% 26,7% 5,5% 4,0% 12,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 89,8%
26,0% 5,5% 10,2% 6,9% 27,5% 6,1% 4,7% 12,0% 0,3% 0,8%   0,2% 0,1% 88,0%
30,6% 5,4% 10,8% 7,1% 22,3% 6,7% 3,7% 12,7% 0,1% 0,6%   0,5% 0,6% 88,0%
28,5% 3,8% 10,6% 7,2% 28,8% 5,6% 2,3% 12,2% 0,2% 0,8%   0,6% 0,2% 84,8%
28,2% 3,2% 13,0% 7,8% 24,7% 5,2% 3,6% 13,5% 0,6% 0,1%   0,4% 1,2% 85,9%
33,3% 6,0% 13,5% 6,8% 22,2% 3,5% 4,5% 9,5% 0,1% 0,7%   0,6% 0,4% 90,9%
20,6% 4,4% 6,3% 5,0% 32,5% 8,2% 4,0% 18,0% 0,2% 0,7%   1,6% 0,8% 76,7%
31,5% 6,0% 9,3% 7,1% 25,5% 5,6% 3,5% 11,1% 0,2% 0,3%   0,5% 0,5% 88,2%
34,0% 6,1% 13,8% 7,5% 18,6% 4,0% 4,3% 10,9%   1,0%   0,6% 0,7% 85,3%
20,6% 5,1% 7,6% 6,3% 32,0% 9,3% 4,1% 13,6% 0,3% 1,1% 2,0% 0,9%   74,9%
21,9% 5,2% 7,4% 4,8% 28,0% 10,6% 5,3% 15,6% 0,2% 1,0% 0,1% 1,3% 0,5% 74,4%
30,1% 8,3% 12,5% 5,8% 22,7% 5,4% 4,5% 10,2% 0,1% 0,4%   0,4% 0,3% 87,2%
9,6% 4,1% 4,4% 4,5% 45,1% 14,2% 4,1% 12,4% 0,4% 1,2% 0,1% 0,3% 1,2% 57,7%
6,5% 3,7% 4,7% 4,2% 46,2% 17,3% 4,4% 11,7% 0,6% 0,6% 0,3% 1,1% 1,7% 56,3%
10,9% 3,7% 2,7% 4,1% 45,1% 19,2% 4,7% 8,1% 0,1% 1,2% 0,1% 0,1% 3,0% 59,1%
14,4% 3,2% 5,1% 5,0% 36,3% 14,2% 4,0% 15,8% 0,7% 1,2%   0,6% 1,5% 70,6%
13,5% 5,8% 4,9% 4,9% 38,8% 13,9% 3,9% 13,3% 0,5% 0,6%   0,8% 1,3% 62,2%
15,7% 4,6% 7,2% 5,9% 34,4% 13,9% 4,0% 13,1% 0,6% 0,5%   0,5% 0,9% 67,0%
12,9% 2,3% 4,7% 3,2% 41,0% 15,4% 3,1% 16,0% 0,2% 1,3%   1,0% 2,1% 70,6%
15,1% 5,8% 5,0% 7,0% 37,9% 13,1% 3,1% 10,7% 0,4% 1,6% 0,3% 0,4% 0,9% 69,2%
18,9% 4,6% 6,4% 7,6% 30,1% 13,9% 2,9% 13,4% 0,5% 1,7%   0,7% 1,8% 77,0%
26,3% 5,8% 10,1% 6,7% 25,9% 8,5% 5,8% 9,6% 0,2% 1,1%   0,5% 0,7% 87,7%
32,7% 6,2% 8,5% 6,8% 22,3% 8,0% 4,2% 10,5% 0,1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,6% 86,0%
31,2% 4,9% 11,5% 7,7% 21,4% 4,7% 7,1% 10,3% 0,4% 0,9% 0,7% 0,5%   89,8%
20,9% 3,7% 6,9% 4,7% 32,9% 8,8% 6,0% 14,7% 0,3% 1,0% 0,1% 1,0% 1,1% 78,3%
20,6% 5,5% 8,9% 5,1% 27,0% 9,3% 8,9% 13,7% 0,2% 0,7% 0,2% 1,0% 0,6% 79,1%
16,9% 3,9% 6,1% 5,0% 34,0% 11,8% 5,6% 15,6% 0,5% 0,6% 0,2% 0,9% 1,2% 73,3%
17,2% 3,8% 6,2% 2,8% 37,8% 10,8% 6,3% 14,0% 0,4% 0,6% 0,1% 0,7% 0,3% 70,0%
23,2% 4,8% 9,2% 6,3% 28,2% 9,0% 4,3% 14,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,8% 0,4% 79,3%
34,6% 5,8% 10,7% 4,9% 20,2% 3,5% 4,4% 15,0% 0,3% 0,7%   0,4% 0,5% 85,1%
26,5% 7,9% 9,6% 5,1% 24,9% 10,2% 6,5% 8,0% 0,7% 0,6%   0,5% 0,6% 78,0%
23,9% 6,8% 6,7% 4,1% 31,6% 10,8% 6,9% 8,0% 0,7% 0,4%   0,4% 0,8% 74,6%
Järfälla 24,8% 5,3% 9,0% 5,8% 28,3% 8,6% 4,7% 12,5% 0,3% 0,8% 0,1% 0,7% 0,7% 78,6%

http://www.val.se