2018-09-10 01:25:33

Val till kommunfullmäktige i Salem - Valnatt

Samtliga 8 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

33,5%
5,5%
7,2%
4,4%
20,8%
4,5%
3,3%
10,0%
0,1%
10,6%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI R ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,8%
-0,1
2014: 81,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Salem

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 11   11
C Centerpartiet 2   2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7   7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
R Rönningepartiet 3   3
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - kommun Salem

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3290 33,5% -104 -1,9 3394 35,4%
C Centerpartiet 536 5,5% +90 +0,8 446 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 711 7,2% +112 +1,0 599 6,3%
KD Kristdemokraterna 431 4,4% +140 +1,3 291 3,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2045 20,8% -143 -2,0 2188 22,8%
V Vänsterpartiet 440 4,5% +49 +0,4 391 4,1%
MP Miljöpartiet de gröna 320 3,3% -339 -3,6 659 6,9%
SD Sverigedemokraterna 983 10,0% +445 +4,4 538 5,6%
FI Feministiskt initiativ 9 0,1% -6 -0,1 15 0,2%
R Rönningepartiet 1042 10,6% +7 -0,2 1035 10,8%
ÖVR Övriga anmälda partier 17 0,2% -6 -0,1 23 0,2%
  Giltiga röster 9824 100,0% +245   9579 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5   +5      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 77 0,8% -1   78 0,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 104 1,0% +101 +1,0 3  
VDT Valdeltagande 10010 81,8% +350 -0,1 9660 81,9%
  Antal röstberättigade 12231   +443   11788  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Salem

Område M C L KD S V MP SD FI R ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
33,2% 9,5% 10,4% 3,0% 14,5% 3,0% 3,9% 9,1% 0,2% 13,0% 0,3%   0,4% 1,4% 89,3%
30,9% 8,2% 11,6% 3,4% 12,8% 3,2% 5,4% 4,8% 0,1% 19,6%   0,1% 0,8% 0,1% 88,8%
32,5% 4,5% 6,4% 4,3% 26,1% 5,5% 3,5% 10,0% 0,1% 7,0% 0,1%   0,6% 2,9% 83,6%
33,5% 3,3% 4,0% 5,6% 24,5% 4,2% 2,5% 13,0% 0,1% 9,0% 0,3%   0,8% 0,4% 77,3%
38,9% 3,3% 4,3% 4,1% 22,5% 5,6% 2,2% 10,2% 0,1% 8,5% 0,4%   0,7% 1,0% 83,7%
34,6% 5,0% 7,7% 3,4% 23,4% 3,4% 3,6% 8,4%   10,4%   0,1% 0,4% 1,5% 87,6%
28,1% 3,0% 4,8% 4,9% 29,8% 6,7% 1,5% 14,0% 0,2% 7,0%   0,2% 1,2% 1,3% 70,3%
37,2% 4,9% 6,0% 6,7% 18,2% 5,1% 2,4% 12,7% 0,1% 6,3% 0,4%   1,2%   75,3%
Salem 33,5% 5,5% 7,2% 4,4% 20,8% 4,5% 3,3% 10,0% 0,1% 10,6% 0,2%   0,8% 1,0% 81,8%

http://www.val.se