2018-09-10 02:47:51

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Valnatt

Samtliga 41 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,9%
10,6%
8,8%
3,2%
25,2%
5,3%
4,0%
15,5%
0,3%
4,1%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,9%
+1,0
2014: 81,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 14 -2 16
C Centerpartiet 7 +1 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 +3 3
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 -4 20
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 3 -1 4
SD Sverigedemokraterna 10 +4 6
FI Feministiskt initiativ      
ÖVR Övriga anmälda partier   -2 2
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 9217 22,9% -844 -3,7 10061 26,6%
C Centerpartiet 4263 10,6% +635 +1,0 3628 9,6%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3561 8,8% +1260 +2,8 2301 6,1%
KD Kristdemokraterna 1294 3,2% +428 +0,9 866 2,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10148 25,2% -1646 -6,0 11794 31,2%
V Vänsterpartiet 2148 5,3% +502 +1,0 1646 4,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1617 4,0% -1240 -3,5 2857 7,5%
SD Sverigedemokraterna 6263 15,5% +2945 +6,8 3318 8,8%
FI Feministiskt initiativ 117 0,3% +42 +0,1 75 0,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 1665 4,1% +362 +0,7 1303 3,4%
  Giltiga röster 40293 100,0% +2444   37849 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 32 0,1% +32 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 538 1,3% +21   517 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 218 0,5% +195 +0,5 23 0,1%
VDT Valdeltagande 41081 82,9% +2692 +1,0 38389 81,9%
  Antal röstberättigade 49551   +2699   46852  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Norrtälje

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
26,8% 13,2% 7,5% 3,0% 19,4% 5,1% 3,4% 18,6% 0,3% 2,7% 0,1% 1,0% 0,1% 84,7%
36,1% 9,7% 5,5% 2,7% 20,4% 6,8% 3,0% 12,5% 0,5% 2,8% 0,1% 0,7% 0,1% 86,6%
12,8% 14,7% 3,3% 2,3% 30,2% 4,9% 2,5% 22,2% 0,4% 6,8% 0,1% 1,3%   79,2%
29,6% 10,9% 4,8% 1,8% 22,0% 5,0% 4,4% 16,1% 0,1% 5,2%   0,8% 2,0% 85,3%
24,6% 15,3% 8,0% 3,6% 23,3% 3,7% 3,1% 13,4% 0,6% 4,3%   1,4% 0,1% 88,3%
13,3% 10,2% 19,9% 5,0% 18,5% 6,6% 2,7% 18,6%   5,0%   1,5% 0,4% 80,0%
31,5% 7,1% 9,8% 3,5% 23,1% 4,7% 3,4% 13,0% 0,2% 3,8%   0,5%   87,9%
31,6% 9,8% 5,6% 3,0% 21,8% 3,4% 4,7% 13,8% 0,2% 6,3%   1,3% 0,9% 83,9%
22,7% 13,2% 6,2% 4,2% 15,7% 4,5% 2,0% 23,7% 0,1% 7,6%   1,5% 0,3% 81,7%
9,8% 5,8% 3,8% 2,0% 44,9% 5,2% 1,7% 23,4%   3,5%   1,6% 0,4% 72,4%
11,5% 6,7% 2,8% 1,7% 44,2% 4,7% 1,8% 22,9% 0,6% 3,1%   1,5% 1,2% 70,5%
18,5% 10,8% 2,8% 2,7% 32,5% 5,6% 3,1% 19,9% 0,4% 3,6%   0,8% 0,5% 82,1%
30,1% 15,1% 5,2% 2,8% 17,2% 6,1% 5,1% 15,2%   3,2%   0,7% 0,1% 88,8%
14,5% 8,6% 4,0% 2,9% 39,8% 4,2% 1,9% 20,6% 0,3% 3,2% 0,1% 1,5%   83,1%
24,0% 13,9% 7,4% 4,8% 22,1% 4,0% 3,4% 15,5%   4,8%   1,9% 0,5% 84,7%
23,2% 9,4% 7,9% 3,3% 29,2% 6,0% 4,8% 12,1% 0,3% 3,7% 0,3% 1,2% 0,9% 82,7%
23,8% 7,8% 10,0% 3,5% 29,8% 7,7% 4,2% 8,9% 0,7% 3,6%   1,1% 1,1% 85,3%
21,5% 7,9% 8,0% 2,4% 32,9% 7,7% 4,8% 11,6% 0,3% 2,9%   0,7% 0,3% 81,8%
25,8% 11,0% 11,9% 2,1% 25,3% 5,6% 4,5% 9,8% 0,2% 3,8% 0,1% 1,1% 0,8% 89,9%
24,1% 7,8% 12,0% 3,2% 24,5% 5,7% 7,0% 13,5% 0,8% 1,5%   1,5% 0,2% 78,8%
27,2% 8,6% 9,8% 2,2% 26,8% 4,4% 5,1% 10,8% 0,6% 4,6%   0,9% 1,0% 86,3%
22,9% 10,0% 8,4% 3,9% 29,7% 4,8% 4,8% 12,2% 0,1% 3,3%   1,5% 0,5% 80,8%
22,8% 8,2% 6,7% 3,4% 29,6% 7,3% 6,2% 11,3% 1,3% 3,2% 0,2% 1,3% 0,4% 76,4%
29,4% 12,6% 13,4% 3,8% 18,3% 3,8% 6,9% 8,0% 0,3% 3,6% 0,2% 0,3% 0,2% 89,0%
27,2% 8,8% 11,1% 2,4% 28,9% 4,2% 4,0% 10,2% 0,1% 3,1% 0,2% 1,3% 0,8% 89,3%
24,0% 8,4% 12,6% 3,9% 23,9% 6,3% 5,7% 12,2% 0,3% 2,6%   1,4% 0,8% 86,1%
17,3% 8,0% 5,3% 3,7% 32,1% 6,7% 4,5% 17,3% 0,2% 4,9%   2,7% 0,8% 74,4%
22,9% 11,0% 11,5% 2,8% 23,6% 4,1% 7,0% 12,5% 0,4% 4,3% 0,2% 1,6%   84,7%
21,3% 9,7% 7,0% 2,9% 21,1% 4,8% 3,5% 23,4% 0,1% 6,1% 0,3% 1,5% 0,2% 80,9%
21,5% 7,2% 14,1% 3,7% 26,1% 5,7% 2,3% 15,7% 0,2% 3,6%   2,5% 1,0% 78,1%
18,8% 12,4% 16,1% 8,1% 14,1% 5,0% 3,8% 19,0% 0,5% 2,1% 0,1% 1,3% 1,2% 82,9%
17,2% 8,0% 14,8% 3,1% 31,8% 4,7% 1,5% 15,7% 0,2% 3,1%   2,1% 0,8% 75,3%
15,9% 10,1% 16,0% 3,2% 28,7% 5,6% 1,6% 15,1% 0,2% 3,7%   1,9% 1,2% 78,2%
20,8% 14,9% 14,8% 2,3% 16,5% 5,3% 3,5% 16,5% 0,2% 5,1%   1,7% 0,5% 87,5%
26,2% 10,6% 7,7% 3,6% 17,1% 4,6% 6,8% 19,2% 0,5% 3,7%   0,6% 1,2% 87,2%
25,0% 11,7% 8,6% 3,7% 20,5% 5,7% 4,0% 17,0% 0,1% 3,5% 0,3% 1,1%   84,0%
20,9% 17,0% 6,0% 1,2% 22,9% 5,8% 4,8% 17,0% 0,1% 4,2% 0,1% 1,0%   85,0%
24,2% 9,9% 6,5% 3,5% 20,9% 4,2% 3,7% 19,0% 0,1% 8,1% 0,1% 1,5%   85,9%
19,7% 13,4% 6,2% 3,6% 20,9% 8,2% 5,0% 15,2%   7,8%   1,9% 0,7% 86,1%
22,7% 12,7% 8,6% 3,3% 21,4% 5,7% 3,3% 16,9%   5,7% 0,4% 1,8% 0,6% 83,7%
22,7% 13,1% 6,9% 2,4% 26,8% 5,4% 3,3% 14,3% 0,4% 4,8%   1,1%   80,9%
Norrtälje 22,9% 10,6% 8,8% 3,2% 25,2% 5,3% 4,0% 15,5% 0,3% 4,1% 0,1% 1,3% 0,5% 82,9%

http://www.val.se