2018-09-10 01:38:16

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Valnatt

Samtliga 14 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,7%
14,8%
3,5%
6,2%
31,3%
3,9%
2,3%
15,0%
0,2%
1,8%
5,7%
0,1%
0,5%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LPo BoA KrVP OF ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,8%
+1,3
2014: 82,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 7   7
C Centerpartiet 7 -1 8
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 +1 1
KD Kristdemokraterna 3 +2 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 -4 20
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 8 +3 5
FI Feministiskt initiativ      
LPo Landsbygdspartiet Oberoende   -1 1
BoA Lokalpartiet BoA 3 +1 2
KrVP Kristna Värdepartiet      
OF Ostkustens Framtid      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2120 14,7% +104 +0,4 2016 14,3%
C Centerpartiet 2134 14,8% -81 -1,0 2215 15,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 504 3,5% +85 +0,5 419 3,0%
KD Kristdemokraterna 893 6,2% +548 +3,7 345 2,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4527 31,3% -1001 -7,9 5528 39,3%
V Vänsterpartiet 561 3,9% +31 +0,1 530 3,8%
MP Miljöpartiet de gröna 337 2,3% -264 -1,9 601 4,3%
SD Sverigedemokraterna 2164 15,0% +781 +5,2 1383 9,8%
FI Feministiskt initiativ 34 0,2% +10 +0,1 24 0,2%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 256 1,8% -118 -0,9 374 2,7%
BoA Lokalpartiet BoA 830 5,7% +218 +1,4 612 4,3%
KrVP Kristna Värdepartiet 8 0,1% +8 +0,1    
OF Ostkustens Framtid 76 0,5% +76 +0,5    
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,1% -26 -0,2 36 0,3%
  Giltiga röster 14454 100,0% +371   14083 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2   +2      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 251 1,7% -25 -0,2 276 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 77 0,5% +71 +0,5 6  
VDT Valdeltagande 14784 83,8% +419 +1,3 14365 82,5%
  Antal röstberättigade 17644   +237   17407  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Östhammar

Område M C L KD S V MP SD FI LPo BoA KrVP OF ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,3% 23,8% 2,1% 12,3% 19,4% 2,5% 3,0% 16,4% 0,5% 3,8% 4,6% 0,1% 0,2%     1,8% 0,9% 87,0%
16,6% 12,4% 4,2% 12,0% 27,4% 3,3% 2,7% 16,7% 0,1% 1,6% 2,5% 0,3% 0,2%     1,0% 0,1% 84,4%
16,6% 14,7% 4,7% 3,0% 33,2% 2,9% 1,9% 10,0% 0,3% 1,2% 11,0%   0,7%   0,1% 2,1% 0,6% 87,0%
9,3% 15,0% 2,8% 5,0% 42,8% 3,6% 1,7% 13,7% 0,2% 1,8% 3,7% 0,1% 0,3%     0,9% 0,3% 86,5%
11,3% 7,0% 2,5% 4,8% 48,5% 5,5% 1,6% 13,2% 0,6% 0,9% 4,0%   0,1%     1,7% 1,0% 77,3%
16,7% 20,8% 4,2% 3,8% 26,0% 1,9% 2,7% 11,5% 0,2% 3,1% 7,1%   1,9%     0,6% 0,8% 87,8%
12,3% 16,9% 2,6% 2,8% 32,6% 6,6% 2,6% 14,5%   2,9% 5,3%   0,6% 0,2%   2,7% 0,7% 82,5%
19,5% 13,7% 4,0% 2,7% 32,5% 5,0% 2,3% 12,1% 0,1% 1,2% 6,8%   0,3%   0,1% 2,1% 0,5% 82,5%
13,5% 22,8% 3,3% 4,6% 22,4% 3,2% 1,8% 16,1% 0,2% 3,6% 7,5%   1,1%     2,0% 0,7% 84,1%
22,3% 18,3% 2,0% 5,2% 23,0% 3,4% 2,9% 12,6%   1,1% 8,8%   0,2%     1,5% 0,7% 86,8%
18,0% 11,1% 3,0% 5,8% 27,9% 3,7% 2,2% 16,1% 0,3% 1,0% 9,2%   1,7%     1,6% 1,2% 85,2%
9,7% 12,5% 4,3% 6,7% 35,2% 4,7% 3,0% 19,8% 0,1% 1,5% 2,2%   0,2% 0,3%   2,0%   80,0%
13,2% 9,1% 4,3% 6,8% 33,2% 4,5% 2,6% 21,4% 0,4% 1,1% 2,9% 0,1% 0,1% 0,4%   1,8% 0,1% 83,1%
19,3% 15,3% 3,9% 3,4% 31,9% 4,0% 1,5% 9,5% 0,1% 0,9% 9,4%   0,6% 0,1%   2,0%   82,8%
Östhammar 14,7% 14,8% 3,5% 6,2% 31,3% 3,9% 2,3% 15,0% 0,2% 1,8% 5,7% 0,1% 0,5% 0,1%   1,7% 0,5% 83,8%

http://www.val.se