2018-09-10 00:44:07

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Valnatt

Samtliga 99 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,8%
9,3%
8,9%
7,5%
27,6%
6,0%
6,5%
10,6%
0,7%
0,2%
0,3%
0,2%
0,0%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI DjuP MED PP TRP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,0%
+1,8
2014: 83,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 18 -2 20
C Centerpartiet 8 +2 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7 +1 6
KD Kristdemokraterna 6 +2 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22 -5 27
V Vänsterpartiet 5 +2 3
MP Miljöpartiet de gröna 5 -2 7
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
DjuP Djurens parti      
MED Medborgerlig Samling      
PP Piratpartiet      
TRP TRYGGHETSPARTIET      
Totalt 79   79

Preliminär röstfördelning - kommun Linköping

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 22558 21,8% -1069 -2,4 23627 24,2%
C Centerpartiet 9628 9,3% +2772 +2,3 6856 7,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9243 8,9% +2174 +1,7 7069 7,2%
KD Kristdemokraterna 7784 7,5% +3112 +2,7 4672 4,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28535 27,6% -3129 -4,9 31664 32,5%
V Vänsterpartiet 6245 6,0% +1633 +1,3 4612 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 6701 6,5% -1544 -2,0 8245 8,5%
SD Sverigedemokraterna 10901 10,6% +2848 +2,3 8053 8,3%
FI Feministiskt initiativ 771 0,7% -587 -0,6 1358 1,4%
DjuP Djurens parti 168 0,2% +168 +0,2    
MED Medborgerlig Samling 322 0,3% +322 +0,3    
PP Piratpartiet 251 0,2% -837 -0,9 1088 1,1%
TRP TRYGGHETSPARTIET 49   +49      
ÖVR Övriga anmälda partier 170 0,2% -97 -0,1 267 0,3%
  Giltiga röster 103326 100,0% +5815   97511 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 39   +39      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1100 1,0% -332 -0,4 1432 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 569 0,5% +532 +0,5 37  
VDT Valdeltagande 105034 85,0% +6054 +1,8 98980 83,2%
  Antal röstberättigade 123537   +4603   118934  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Linköping

Område M C L KD S V MP SD FI DjuP MED PP TRP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
25,0% 9,1% 9,4% 7,8% 26,0% 5,0% 5,5% 10,8% 0,6% 0,2% 0,3% 0,2%   0,1% 0,1% 1,0% 0,5% 86,8%
20,4% 16,3% 7,1% 11,1% 21,8% 4,6% 5,6% 12,2% 0,5%         0,4%   2,1%   91,3%
27,1% 8,9% 9,8% 7,9% 23,0% 5,2% 7,3% 8,7% 1,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%   1,4% 0,3% 86,6%
14,9% 6,0% 10,3% 5,0% 33,7% 8,4% 7,0% 11,9% 0,9% 0,4% 0,7% 0,5% 0,1% 0,2%   1,1% 0,4% 67,9%
16,5% 5,5% 6,8% 7,4% 38,8% 5,0% 5,0% 13,4% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%   1,0% 0,2% 85,6%
23,0% 10,0% 13,1% 7,0% 25,9% 4,8% 9,1% 6,0% 0,7% 0,1%   0,2%       0,7%   93,7%
17,2% 6,7% 10,5% 7,1% 30,7% 7,3% 7,0% 11,6% 0,8% 0,4% 0,2% 0,3%   0,3% 0,1% 1,2% 0,4% 87,9%
22,8% 6,7% 11,2% 8,4% 25,6% 6,4% 5,5% 11,8% 0,6% 0,4% 0,1% 0,3%   0,3%   0,9% 0,3% 85,1%
33,1% 9,9% 11,3% 6,0% 22,2% 2,6% 5,4% 8,4% 0,6% 0,1% 0,1% 0,4%       0,3% 0,5% 89,7%
19,9% 5,0% 6,6% 6,5% 37,8% 6,4% 4,1% 12,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2%   0,9%   80,2%
30,3% 7,4% 10,2% 8,9% 26,6% 3,2% 3,9% 8,6% 0,3% 0,2% 0,4%       0,1% 0,4% 1,6% 90,6%
21,4% 5,1% 8,3% 5,1% 36,7% 5,3% 4,8% 11,7% 0,7% 0,2% 0,4%   0,1% 0,2%   0,7% 1,1% 83,7%
15,5% 4,6% 6,5% 5,4% 38,5% 5,7% 2,6% 19,0% 0,8% 0,5% 0,2% 0,5%   0,3%   1,1% 0,9% 84,8%
36,4% 11,4% 11,9% 8,9% 15,7% 2,3% 4,6% 8,1% 0,4% 0,2%   0,1%       0,7% 0,4% 91,5%
23,1% 6,9% 9,0% 6,5% 33,1% 4,7% 5,5% 9,9% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2%   0,4% 0,1% 0,9% 1,0% 89,2%
25,5% 9,3% 10,1% 8,8% 22,8% 4,5% 7,2% 10,8% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1%     0,6% 0,6% 89,8%
28,6% 9,6% 12,8% 7,2% 24,4% 4,0% 4,3% 7,7% 0,8%   0,2% 0,2% 0,1%   0,2% 1,2% 0,3% 91,0%
20,6% 22,7% 2,3% 9,6% 24,9% 2,7% 1,6% 14,4% 0,5%   0,5%     0,2%   2,9%   90,0%
30,6% 8,4% 7,2% 6,9% 24,8% 2,5% 3,7% 15,4% 0,1% 0,2% 0,2%         0,8% 0,6% 88,2%
27,1% 7,6% 7,2% 8,2% 29,8% 4,4% 3,9% 11,3% 0,2%   0,2% 0,1%   0,1%   0,7% 1,3% 87,7%
41,5% 10,8% 10,5% 9,4% 13,6% 1,9% 4,3% 7,2% 0,2%   0,4% 0,1%   0,1% 0,5% 0,3% 0,1% 94,1%
21,8% 8,5% 8,9% 8,4% 23,0% 7,7% 6,5% 12,2% 1,7% 0,2% 0,5% 0,6%     0,1% 0,8% 0,3% 83,3%
27,5% 7,7% 12,0% 9,6% 20,9% 7,5% 5,2% 8,4% 0,6%   0,3% 0,2%       0,9% 1,0% 83,6%
23,4% 7,2% 11,3% 6,6% 21,7% 6,9% 9,7% 11,6% 0,9% 0,2% 0,3% 0,3%     0,3% 1,5% 0,3% 83,2%
23,9% 10,6% 9,6% 6,1% 23,9% 6,1% 7,4% 10,0% 1,2% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2%   0,8%   86,0%
22,7% 8,1% 9,0% 6,8% 25,4% 7,5% 5,8% 12,5% 1,1% 0,2% 0,2% 0,4%   0,4% 0,1% 1,4% 0,1% 79,2%
20,5% 8,8% 8,8% 8,7% 25,2% 7,9% 6,8% 11,3% 0,7% 0,6% 0,1% 0,3%   0,4% 0,2% 1,1% 0,2% 81,0%
26,5% 7,5% 12,2% 7,5% 23,8% 5,7% 6,2% 8,7% 0,9% 0,4% 0,5% 0,2%     0,2% 0,8% 0,7% 85,9%
23,2% 6,1% 10,2% 6,9% 30,1% 6,6% 4,3% 10,2% 1,7% 0,2% 0,1%     0,2%   0,7% 0,7% 83,7%
28,3% 13,1% 7,0% 10,1% 20,5% 3,1% 4,5% 12,4% 0,5%   0,3%   0,1% 0,2% 0,1% 1,5% 0,3% 89,1%
22,3% 11,6% 9,7% 8,7% 26,8% 5,0% 5,9% 9,2% 0,5%   0,3%         1,1%   91,6%
23,1% 7,9% 10,5% 6,7% 31,3% 4,0% 6,7% 8,9% 0,4%   0,4%     0,1%   0,7% 0,2% 92,3%
28,2% 11,8% 8,5% 7,3% 24,4% 3,5% 4,2% 11,1% 0,4%   0,3% 0,1% 0,1%     0,9% 0,7% 90,6%
20,7% 17,2% 6,1% 14,0% 21,3% 4,0% 4,5% 11,3% 0,3% 0,1% 0,4%         1,1% 1,0% 87,9%
28,0% 12,8% 5,3% 8,4% 20,3% 2,4% 5,3% 15,6% 0,6% 0,2% 0,9%     0,3%   1,8% 0,6% 88,0%
18,9% 8,5% 8,4% 6,9% 31,1% 7,1% 6,4% 10,9% 0,8% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2%   1,1% 0,6% 81,7%
24,0% 9,8% 10,8% 8,6% 21,9% 6,6% 5,9% 10,2% 1,2% 0,7% 0,2% 0,2%   0,1%   1,3% 0,6% 85,9%
25,8% 9,7% 9,0% 6,6% 22,0% 7,8% 7,8% 9,1% 1,0% 0,2% 0,4% 0,3%   0,2% 0,1% 1,3% 0,7% 82,6%
14,0% 4,5% 6,3% 5,4% 32,8% 9,7% 8,8% 15,4% 1,7% 0,5% 0,5% 0,2%   0,2%   1,6% 0,1% 77,3%
31,9% 7,8% 13,1% 7,6% 18,2% 5,7% 5,6% 9,0% 0,7% 0,3% 0,3%       0,1% 1,6% 0,8% 85,0%
17,4% 8,9% 8,0% 5,6% 26,6% 8,7% 9,8% 11,2% 2,1% 0,2% 0,5% 0,6% 0,1% 0,2%   1,4% 0,9% 81,5%
23,0% 10,7% 9,5% 9,8% 20,5% 7,3% 9,8% 7,8% 1,0%   0,1%     0,6%   1,2% 0,2% 86,6%
22,5% 16,0% 12,9% 6,7% 19,5% 4,8% 10,9% 4,7% 1,5%         0,6%   0,6% 0,4% 90,8%
21,3% 9,5% 10,9% 8,1% 26,4% 8,1% 6,6% 7,2% 0,9% 0,2% 0,3% 0,2%   0,2%   0,6% 1,4% 89,5%
17,5% 6,3% 7,5% 5,7% 32,0% 9,8% 6,5% 12,1% 1,0% 0,1% 0,6% 0,7%   0,2%   1,0% 0,4% 83,0%
27,9% 11,4% 13,6% 6,8% 19,8% 5,5% 6,8% 7,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1%       1,2% 0,5% 83,0%
17,5% 12,3% 10,4% 9,1% 25,5% 5,2% 8,1% 8,0% 1,5%   1,0% 0,6% 0,1% 0,4%   0,6% 0,5% 87,1%
18,5% 14,5% 7,0% 7,4% 27,2% 3,5% 5,2% 15,6% 0,7%   0,1% 0,1% 0,2%     1,1% 0,1% 87,9%
25,7% 14,1% 8,2% 9,8% 18,4% 4,5% 5,9% 12,1% 0,6% 0,2% 0,2%     0,3%   0,8%   91,5%
21,0% 9,8% 8,0% 10,4% 25,8% 3,5% 5,6% 14,3% 0,4% 0,4% 0,4%   0,3%     2,0% 0,7% 84,5%
23,5% 7,8% 9,4% 9,4% 29,2% 3,9% 4,9% 11,3% 0,4%         0,2%   1,3%   92,7%
24,8% 7,9% 10,9% 5,2% 33,9% 2,9% 2,7% 11,3% 0,4%       0,1%     0,6% 0,1% 89,4%
17,1% 6,1% 7,6% 7,2% 36,4% 6,0% 5,0% 13,6% 0,5%   0,2%   0,2% 0,3% 0,1% 0,6% 0,9% 89,6%
21,9% 11,6% 11,1% 8,0% 21,0% 7,8% 10,0% 5,8% 1,0% 0,2% 0,7% 0,7%   0,3% 0,1% 0,9% 0,6% 85,7%
13,2% 7,5% 7,9% 6,3% 31,5% 11,2% 10,1% 9,5% 0,9% 0,1% 0,6% 1,2% 0,1%     1,1% 0,4% 74,7%
12,2% 4,6% 6,6% 3,8% 42,0% 13,5% 6,6% 8,3% 0,6% 0,1% 0,7% 0,6% 0,2% 0,2%   0,7% 2,0% 69,0%
7,5% 3,8% 5,8% 4,4% 45,8% 12,3% 5,7% 10,9% 1,9%   0,1% 1,2%   0,5% 0,1% 0,8% 0,9% 73,2%
24,2% 9,8% 10,7% 6,2% 17,2% 9,2% 12,4% 5,4% 2,3%   0,8% 1,0%   0,7%   2,6% 0,8% 71,0%
4,8% 2,1% 2,6% 3,8% 62,3% 10,5% 2,8% 10,4%   0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%   0,8% 1,4% 65,5%
9,8% 4,6% 3,8% 4,4% 53,4% 10,7% 3,9% 8,4% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%   0,4%   70,5%
7,9% 4,2% 4,1% 3,9% 44,8% 10,8% 5,1% 16,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,6%   0,2%   0,9% 1,5% 69,3%
7,0% 3,8% 2,8% 3,9% 55,9% 9,4% 4,2% 10,7% 0,6% 0,7% 0,2% 0,4% 0,1% 0,2%   1,1% 0,5% 64,2%
9,1% 2,6% 3,7% 3,8% 57,8% 7,5% 2,7% 11,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%   0,5% 1,0% 67,8%
19,8% 18,1% 5,8% 6,9% 20,9% 5,5% 5,8% 15,8% 0,7% 0,2% 0,4%   0,2%   0,2% 1,2% 0,3% 89,7%
28,4% 9,1% 11,6% 9,1% 19,7% 4,0% 5,7% 11,1% 0,3%   0,4% 0,1%   0,4%   1,3% 0,4% 91,9%
19,0% 10,6% 7,8% 7,3% 28,5% 4,3% 5,9% 14,9% 0,8% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3%   1,2% 0,2% 89,5%
21,1% 10,6% 8,8% 8,3% 28,7% 3,6% 5,4% 12,5% 0,4%   0,2% 0,3%   0,2%   1,3% 0,4% 88,0%
22,1% 7,3% 8,9% 8,0% 32,6% 4,5% 3,7% 11,9% 0,3% 0,2% 0,5% 0,1%       1,0% 0,7% 92,0%
16,8% 8,6% 7,5% 8,1% 34,2% 3,6% 4,9% 15,7% 0,2%         0,4% 0,1% 1,8% 0,6% 88,8%
21,1% 10,4% 9,0% 7,8% 26,1% 6,2% 7,6% 10,0% 0,8% 0,2% 0,3% 0,3%   0,2%   1,1% 0,5% 86,4%
23,1% 7,2% 8,5% 8,4% 26,9% 6,9% 7,3% 9,4% 1,0% 0,5% 0,4% 0,3%     0,3% 1,4% 0,1% 85,9%
10,0% 3,9% 3,8% 4,9% 49,4% 9,0% 6,5% 10,5% 0,7% 0,3% 0,5% 0,5%     0,1% 0,7% 0,9% 73,8%
10,3% 5,1% 6,7% 3,7% 47,9% 8,6% 5,8% 8,9% 1,8% 0,2% 0,1% 0,7% 0,1%     0,7% 0,5% 71,7%
25,6% 7,7% 12,6% 5,9% 28,5% 4,0% 6,6% 6,9% 1,4% 0,1% 0,3% 0,1%   0,2%   1,0% 0,8% 88,6%
31,3% 9,3% 16,8% 9,1% 17,7% 2,0% 6,7% 6,3% 0,4%   0,2% 0,2%       0,6% 0,2% 93,4%
16,9% 5,0% 7,4% 6,0% 38,2% 6,8% 6,4% 11,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5%   1,0% 0,6% 79,8%
18,6% 5,8% 9,8% 7,1% 35,9% 4,1% 5,7% 11,5% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%   1,3% 0,8% 90,0%
19,3% 5,0% 7,4% 7,0% 34,5% 7,4% 4,5% 13,8% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1%       2,1% 0,4% 89,2%
23,4% 12,0% 12,6% 8,5% 25,9% 4,3% 5,6% 6,3% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2%       0,5%   92,4%
26,1% 8,8% 10,9% 8,0% 23,9% 5,0% 8,0% 7,4% 0,7% 0,3% 0,5% 0,3%   0,1%   1,3% 0,6% 92,0%
21,1% 10,8% 10,9% 6,9% 20,4% 8,8% 9,9% 8,8% 1,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,4%   1,6% 1,2% 83,2%
25,7% 9,4% 12,0% 7,2% 21,0% 7,0% 8,7% 7,4% 0,7% 0,2% 0,2% 0,4%       0,7% 1,1% 90,9%
28,1% 8,1% 10,0% 8,7% 22,0% 6,2% 5,5% 9,4% 1,3% 0,1% 0,4% 0,1%   0,1%   1,3% 0,9% 85,1%
17,0% 9,5% 9,2% 5,7% 27,2% 12,2% 8,2% 8,2% 1,5% 0,2% 0,2% 0,6% 0,1% 0,3%   1,3% 0,1% 84,5%
22,9% 16,2% 12,2% 6,9% 18,1% 4,9% 12,2% 4,3% 0,9% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 0,3%   1,0% 0,1% 88,0%
20,2% 11,8% 9,1% 7,2% 22,7% 7,8% 11,3% 6,7% 1,3% 0,3% 0,9% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 1,2% 0,1% 83,8%
19,4% 10,7% 8,9% 6,1% 24,4% 9,0% 12,6% 7,0% 0,9% 0,3% 0,3% 0,3%   0,2%   0,5% 0,8% 89,3%
28,8% 7,0% 9,3% 6,6% 20,2% 7,6% 8,0% 10,7% 1,1% 0,2% 0,1% 0,4%   0,1%   0,6%   80,8%
28,0% 17,7% 10,2% 6,6% 14,2% 5,7% 13,3% 3,1% 0,6% 0,3% 0,3%         1,6% 0,3% 83,1%
19,5% 18,5% 4,6% 11,1% 20,5% 4,0% 5,3% 15,8% 0,4%   0,1%     0,2%   1,1% 0,6% 88,7%
23,9% 11,0% 7,0% 7,1% 28,0% 3,4% 3,3% 15,4% 0,4%   0,6%       0,1% 1,7% 0,1% 89,4%
25,1% 11,8% 9,4% 6,8% 25,0% 5,8% 2,0% 13,4% 0,4% 0,2%   0,2%       0,4% 0,2% 87,5%
19,7% 17,5% 6,3% 11,7% 17,3% 4,4% 6,6% 14,7% 0,7% 0,1% 0,6% 0,1%   0,3%   1,0% 0,9% 92,7%
13,3% 8,4% 8,7% 8,3% 31,4% 9,4% 9,3% 9,6% 0,5% 0,1% 0,2% 0,8%   0,2%   1,0% 0,8% 80,2%
20,0% 9,3% 9,5% 9,2% 27,4% 6,4% 9,6% 6,9% 0,4%   0,8% 0,4%   0,2% 0,1% 1,1% 0,5% 88,6%
22,3% 10,3% 8,7% 10,4% 24,2% 5,4% 8,2% 9,3% 0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1%     1,2% 0,1% 89,6%
12,6% 6,7% 9,7% 8,4% 33,5% 8,5% 7,3% 11,3% 1,0%   0,2% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 1,0% 86,3%
12,7% 7,0% 6,6% 9,8% 33,7% 9,6% 8,0% 10,4% 0,8% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% 0,7% 2,4% 82,3%
14,3% 14,7% 2,2% 10,3% 23,5% 3,7% 5,1% 25,4% 0,4%     0,4%       1,1% 0,4% 83,6%
23,8% 12,9% 6,9% 7,0% 25,0% 3,0% 6,9% 14,2% 0,2%   0,2%     0,2%   1,2% 0,3% 93,0%
22,3% 17,2% 8,2% 9,4% 20,2% 3,4% 5,7% 12,2% 0,4% 0,1% 0,5%     0,2% 0,1% 0,9% 0,1% 90,5%
22,5% 13,5% 5,8% 11,1% 18,2% 3,9% 2,9% 21,4% 0,3%         0,3%   1,4% 0,2% 86,9%
Linköping 21,8% 9,3% 8,9% 7,5% 27,6% 6,0% 6,5% 10,6% 0,7% 0,2% 0,3% 0,2%   0,2%   1,0% 0,5% 85,0%

http://www.val.se