2018-09-10 01:10:30

Val till kommunfullmäktige i Motala - Valnatt

Samtliga 23 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

25,5%
7,6%
7,3%
4,9%
30,7%
6,7%
2,7%
13,1%
0,2%
1,3%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI TRP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,9%
+1,2
2014: 83,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Motala

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 15 +3 12
C Centerpartiet 4 +1 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4   4
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -6 23
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
TRP TRYGGHETSPARTIET      
Totalt 57   57

Preliminär röstfördelning - kommun Motala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7204 25,5% +1618 +5,3 5586 20,2%
C Centerpartiet 2138 7,6% +616 +2,1 1522 5,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2057 7,3% +268 +0,8 1789 6,5%
KD Kristdemokraterna 1395 4,9% +566 +1,9 829 3,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8658 30,7% -2937 -11,2 11595 41,9%
V Vänsterpartiet 1882 6,7% +369 +1,2 1513 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 751 2,7% -736 -2,7 1487 5,4%
SD Sverigedemokraterna 3711 13,1% +823 +2,7 2888 10,4%
FI Feministiskt initiativ 59 0,2% +15 +0,1 44 0,2%
TRP TRYGGHETSPARTIET 354 1,3% +354 +1,3    
ÖVR Övriga anmälda partier 36 0,1% -410 -1,5 446 1,6%
  Giltiga röster 28245 100,0% +546   27699 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 25 0,1% +25 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 423 1,5% +9   414 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 152 0,5% +143 +0,5 9  
VDT Valdeltagande 28845 84,9% +723 +1,2 28122 83,7%
  Antal röstberättigade 33989   +372   33617  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Motala

Område M C L KD S V MP SD FI TRP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
27,4% 3,5% 5,9% 3,9% 37,8% 6,9% 2,5% 10,8% 0,2% 1,1%     1,2% 0,9% 87,6%
26,9% 12,7% 10,2% 7,5% 22,5% 4,2% 4,2% 10,0% 0,1% 1,1% 0,6% 0,9%     93,4%
25,6% 14,2% 5,1% 8,5% 23,2% 6,4% 3,7% 12,0% 0,3% 0,8% 0,1% 0,1% 1,1% 0,9% 86,7%
31,7% 6,6% 8,1% 5,0% 24,8% 6,1% 3,3% 12,6% 0,3% 1,4%     1,6% 0,5% 89,3%
28,4% 4,5% 7,8% 4,0% 33,7% 6,2% 2,9% 11,0% 0,2% 1,2%     1,9% 0,5% 87,7%
26,4% 3,9% 7,4% 5,0% 37,3% 6,3% 2,1% 9,8% 0,2% 1,6%     1,4% 0,3% 88,9%
23,5% 3,6% 8,4% 5,8% 38,1% 7,3% 2,1% 10,3% 0,1% 0,7% 0,1%   1,4%   81,9%
18,0% 3,4% 5,9% 2,6% 46,2% 6,3% 1,9% 14,5%   1,1% 0,2%   1,5% 0,5% 79,3%
15,2% 3,2% 6,1% 3,6% 49,1% 7,6% 2,3% 11,9% 0,1% 0,9%   0,1% 1,6% 1,0% 77,6%
26,8% 11,7% 3,6% 7,8% 20,6% 5,8% 2,2% 20,2% 0,1% 1,1% 0,3% 0,1% 1,4% 0,6% 86,2%
27,6% 13,4% 10,3% 3,9% 19,9% 5,0% 1,2% 15,2% 0,3% 3,0% 0,1%   0,9% 0,5% 85,5%
16,6% 34,2% 11,8% 3,9% 11,4% 3,9% 0,9% 15,1% 0,4% 1,3% 0,6%   1,5% 1,3% 88,7%
28,3% 6,1% 6,6% 4,8% 29,8% 6,0% 3,0% 13,8% 0,1% 1,4%   0,3% 2,1% 0,3% 84,6%
39,7% 4,7% 8,5% 5,1% 26,4% 3,2% 2,9% 8,4% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 1,0% 0,8% 89,4%
28,3% 5,3% 7,1% 4,3% 30,6% 6,6% 2,7% 13,8% 0,2% 0,9% 0,1%   2,4% 0,3% 83,5%
19,3% 3,9% 7,2% 2,9% 34,5% 11,4% 4,0% 15,3% 0,2% 1,3% 0,1%   2,1% 0,8% 80,9%
22,3% 18,1% 9,0% 3,0% 20,7% 5,9% 3,3% 15,9% 0,2% 1,6%     2,0% 0,6% 88,6%
28,8% 5,6% 8,5% 4,4% 27,5% 6,7% 2,6% 13,8% 0,3% 1,8%     1,1% 0,3% 88,1%
25,8% 3,8% 7,5% 4,0% 35,3% 7,4% 2,5% 12,1% 0,3% 1,4%     1,5% 0,3% 83,8%
21,9% 16,6% 6,3% 7,6% 19,2% 7,0% 1,4% 18,4% 0,8% 0,4% 0,4% 0,1% 1,5% 0,6% 86,8%
14,7% 3,4% 3,7% 4,2% 44,2% 10,4% 2,2% 14,9% 0,1% 2,1% 0,1% 0,1% 1,4%   70,3%
30,0% 4,8% 7,2% 5,6% 28,2% 7,1% 1,8% 12,9% 0,4% 1,9% 0,3%   1,3% 1,0% 83,0%
26,9% 7,0% 8,8% 4,6% 25,5% 8,5% 3,4% 14,3% 0,2% 0,5% 0,2%   1,9% 0,5% 87,2%
Motala 25,5% 7,6% 7,3% 4,9% 30,7% 6,7% 2,7% 13,1% 0,2% 1,3% 0,1% 0,1% 1,5% 0,5% 84,9%

http://www.val.se