2018-09-10 00:06:12

Val till kommunfullmäktige i Mullsjö - Valnatt

Samtliga 4 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

18,6%
5,1%
2,6%
16,6%
26,7%
4,8%
5,6%
15,1%
0,2%
4,3%
0,3%
0,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI MFR KrVP SSM ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,2%
-0,7
2014: 86,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Mullsjö

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 6   6
C Centerpartiet 2 +1 1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 6 +1 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9   9
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 5 +3 2
FI Feministiskt initiativ      
MFR Mullsjö Framtid 2 -3 5
KrVP Kristna Värdepartiet      
SSM Samverkan Sandhem Mullsjö (SSM)      
Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning - kommun Mullsjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 876 18,6% +111 +2,4 765 16,2%
C Centerpartiet 241 5,1% +123 +2,6 118 2,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 121 2,6% -57 -1,2 178 3,8%
KD Kristdemokraterna 785 16,6% +45 +1,0 740 15,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1262 26,7% +79 +1,7 1183 25,0%
V Vänsterpartiet 226 4,8% -11 -0,2 237 5,0%
MP Miljöpartiet de gröna 263 5,6% -278 -5,9 541 11,4%
SD Sverigedemokraterna 712 15,1% +387 +8,2 325 6,9%
FI Feministiskt initiativ 8 0,2% +4 +0,1 4 0,1%
MFR Mullsjö Framtid 204 4,3% -405 -8,6 609 12,9%
KrVP Kristna Värdepartiet 13 0,3% +13 +0,3    
SSM Samverkan Sandhem Mullsjö (SSM) 5 0,1% +5 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,1% -23 -0,5 28 0,6%
  Giltiga röster 4721 100,0% -7   4728 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,1% +5 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 80 1,7% +14 +0,3 66 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,5% +23 +0,5    
VDT Valdeltagande 4829 86,2% +35 -0,7 4794 86,9%
  Antal röstberättigade 5603   +88   5515  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Mullsjö

Område M C L KD S V MP SD FI MFR KrVP SSM ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,6% 3,7% 3,4% 20,0% 25,7% 4,2% 3,8% 13,3% 0,2% 5,7% 0,2% 0,2%   0,2% 1,9% 0,2% 88,8%
16,7% 5,0% 3,0% 17,0% 26,4% 5,0% 5,9% 17,2% 0,2% 3,2%   0,2% 0,2%   1,9% 0,4% 85,1%
22,1% 6,7% 1,0% 8,6% 30,5% 6,3% 5,3% 16,4% 0,1% 2,6% 0,2% 0,1%     1,0% 1,3% 85,7%
17,2% 5,5% 2,3% 18,0% 25,7% 4,3% 7,0% 13,8% 0,1% 5,2% 0,6%   0,1% 0,2% 1,6% 0,4% 85,1%
Mullsjö 18,6% 5,1% 2,6% 16,6% 26,7% 4,8% 5,6% 15,1% 0,2% 4,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 0,5% 86,2%

http://www.val.se