2018-09-10 00:38:55

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Valnatt

Samtliga 17 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

11,9%
8,2%
6,0%
13,8%
26,4%
3,9%
4,2%
20,7%
0,2%
4,4%
0,2%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SAFE KrVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,0%
-0,1
2014: 83,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Nässjö

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 7 -1 8
C Centerpartiet 5 +1 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +2 1
KD Kristdemokraterna 8 +1 7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -2 17
V Vänsterpartiet 2 +1 1
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 12 +1 11
FI Feministiskt initiativ      
SAFE Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE 3 -1 4
KrVP Kristna Värdepartiet      
Totalt 57   57

Preliminär röstfördelning - kommun Nässjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2307 11,9% -78 -0,7 2385 12,6%
C Centerpartiet 1580 8,2% +235 +1,1 1345 7,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1152 6,0% +544 +2,8 608 3,2%
KD Kristdemokraterna 2673 13,8% +251 +1,0 2422 12,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5090 26,4% -242 -1,8 5332 28,2%
V Vänsterpartiet 762 3,9% +199 +1,0 563 3,0%
MP Miljöpartiet de gröna 819 4,2% -493 -2,7 1312 6,9%
SD Sverigedemokraterna 3989 20,7% +314 +1,2 3675 19,4%
FI Feministiskt initiativ 31 0,2% +22 +0,1 9  
SAFE Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE 842 4,4% -343 -1,9 1185 6,3%
KrVP Kristna Värdepartiet 44 0,2% +44 +0,2    
ÖVR Övriga anmälda partier 20 0,1% -59 -0,3 79 0,4%
  Giltiga röster 19309 100,0% +394   18915 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7   +7      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 255 1,3% -15 -0,1 270 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 92 0,5% +86 +0,4 6  
VDT Valdeltagande 19663 83,0% +472 -0,1 19191 83,2%
  Antal röstberättigade 23680   +610   23070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Nässjö

Område M C L KD S V MP SD FI SAFE KrVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,7% 7,3% 5,9% 15,3% 20,0% 4,9% 3,8% 26,2% 0,3% 4,2% 0,2% 0,2%   1,8% 0,2% 86,2%
11,5% 7,9% 4,0% 20,8% 20,0% 4,3% 7,3% 19,2% 0,2% 3,9% 0,6% 0,4%   0,6% 0,4% 89,6%
8,4% 14,1% 3,2% 15,1% 23,2% 4,4% 6,2% 22,3% 0,1% 3,0%   0,1% 0,1% 0,7%   82,1%
15,2% 5,7% 7,0% 11,6% 33,0% 3,7% 2,9% 15,8% 0,1% 4,6% 0,3% 0,1%   1,5% 1,2% 77,0%
9,7% 14,0% 3,4% 25,4% 15,2% 3,4% 2,4% 22,8% 0,4% 3,3%   0,1%   1,5% 0,6% 87,5%
10,0% 7,9% 2,4% 22,2% 19,7% 2,3% 7,8% 24,8% 0,1% 2,4% 0,4%     0,4%   87,1%
11,5% 18,5% 3,8% 13,4% 19,5% 2,2% 3,7% 24,0% 0,3% 2,7%   0,3%   1,7%   85,1%
13,0% 4,3% 8,0% 11,7% 27,8% 4,3% 4,8% 19,7% 0,2% 5,4% 0,6%   0,2% 1,7% 0,5% 82,1%
15,0% 8,0% 6,2% 11,0% 24,9% 3,8% 4,8% 20,1%   5,6% 0,3% 0,2%   1,4% 0,7% 85,3%
14,5% 5,3% 9,1% 12,3% 26,9% 3,3% 4,5% 18,8% 0,2% 5,2%       1,7% 0,3% 88,7%
9,0% 12,3% 3,0% 23,5% 22,3% 3,0% 2,4% 19,9% 0,2% 4,4%     0,1% 1,2% 0,4% 84,1%
10,7% 14,9% 4,5% 12,1% 20,1% 3,9% 4,7% 26,2% 0,3% 2,5%   0,1%   1,5% 0,4% 84,1%
12,8% 5,0% 6,7% 8,3% 34,2% 6,3% 2,9% 18,6% 0,1% 4,8% 0,3% 0,2%   1,2% 0,8% 74,5%
14,0% 5,5% 8,8% 10,0% 28,5% 5,4% 4,9% 18,1%   4,6% 0,1%   0,1% 1,4% 1,1% 81,9%
7,8% 7,5% 6,0% 7,6% 48,0% 3,7% 2,5% 13,2% 0,2% 3,0% 0,4%   0,1% 0,8% 0,4% 76,4%
11,7% 4,7% 7,3% 10,1% 27,0% 5,4% 3,6% 23,6% 0,1% 6,3% 0,3% 0,1%   1,5% 0,3% 80,9%
13,3% 4,4% 8,0% 10,4% 27,1% 2,8% 4,1% 23,1% 0,2% 6,2% 0,4% 0,1%   1,2% 0,3% 85,8%
Nässjö 11,9% 8,2% 6,0% 13,8% 26,4% 3,9% 4,2% 20,7% 0,2% 4,4% 0,2% 0,1%   1,3% 0,5% 83,0%

http://www.val.se