2018-09-10 00:17:28

Val till kommunfullmäktige i Alvesta - Valnatt

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,8%
13,4%
2,2%
3,9%
27,5%
4,8%
2,0%
14,5%
0,1%
11,2%
0,4%
0,0%
M C L KD S V MP SD FI ALV LPo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,3%
+2,3
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Alvesta

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 10   10
C Centerpartiet 7   7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 -1 14
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 7   7
FI Feministiskt initiativ      
ALV Alvesta Alternativet 6 +2 4
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Alvesta

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2463 19,8% +115 +0,1 2348 19,7%
C Centerpartiet 1670 13,4% -116 -1,6 1786 15,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 270 2,2% +66 +0,5 204 1,7%
KD Kristdemokraterna 487 3,9% +112 +0,8 375 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3428 27,5%   -1,2 3428 28,7%
V Vänsterpartiet 602 4,8% +123 +0,8 479 4,0%
MP Miljöpartiet de gröna 255 2,0% -150 -1,3 405 3,4%
SD Sverigedemokraterna 1809 14,5% +81   1728 14,5%
FI Feministiskt initiativ 17 0,1% -6 -0,1 23 0,2%
ALV Alvesta Alternativet 1398 11,2% +295 +2,0 1103 9,2%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 49 0,4% +49 +0,4    
ÖVR Övriga anmälda partier 3   -43 -0,4 46 0,4%
  Giltiga röster 12451 100,0% +526   11925 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 9 0,1% +9 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 200 1,6% -42 -0,4 242 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 48 0,4% +40 +0,3 8 0,1%
VDT Valdeltagande 12708 84,3% +533 +2,3 12175 82,1%
  Antal röstberättigade 15068   +236   14832  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Alvesta

Område M C L KD S V MP SD FI ALV LPo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
11,6% 3,7% 1,9% 3,0% 43,0% 7,3% 1,9% 15,5% 0,3% 11,8% 0,1%     0,8%   73,2%
15,5% 11,0% 1,9% 3,1% 33,5% 5,6% 3,1% 12,5% 0,3% 13,0% 0,3%   0,2% 1,6% 0,7% 79,6%
14,0% 3,1% 1,7% 2,6% 43,7% 4,9% 1,2% 8,6% 0,1% 20,1%       0,6% 0,2% 81,8%
28,4% 5,5% 2,8% 4,2% 27,7% 3,2% 1,6% 12,0%   14,5% 0,1%   0,2% 1,7% 0,2% 88,2%
20,3% 17,0% 2,6% 4,1% 13,2% 4,8% 0,9% 17,0% 0,2% 19,4% 0,8%     1,5% 1,2% 89,5%
29,3% 7,6% 2,7% 4,0% 23,9% 5,2% 2,0% 9,8% 0,2% 14,9% 0,2%   0,1% 1,9% 0,5% 90,9%
22,0% 12,5% 2,9% 4,7% 22,1% 7,8% 1,9% 18,4% 0,1% 7,3% 0,3%   0,1% 2,3%   89,9%
20,1% 22,0% 2,6% 4,6% 21,6% 3,9% 3,5% 15,6% 0,2% 5,1% 0,9%     1,6% 0,4% 85,2%
21,2% 14,8% 2,8% 4,7% 23,2% 4,5% 1,5% 18,0% 0,1% 8,7% 0,3% 0,1%   2,2% 0,1% 87,8%
17,7% 25,6% 1,0% 4,2% 23,8% 3,4% 1,7% 17,3%   5,0% 0,3%   0,1% 1,3% 0,5% 82,9%
16,6% 27,6% 1,2% 3,8% 19,8% 3,1% 3,1% 16,8%   6,0% 1,6% 0,3%   1,7% 0,7% 84,3%
Alvesta 19,8% 13,4% 2,2% 3,9% 27,5% 4,8% 2,0% 14,5% 0,1% 11,2% 0,4%   0,1% 1,6% 0,4% 84,3%

http://www.val.se