2018-09-10 01:43:29

Val till kommunfullmäktige i Växjö - Valnatt

Samtliga 51 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

29,7%
7,5%
4,3%
5,7%
30,6%
8,1%
4,1%
8,7%
0,3%
0,3%
0,2%
0,0%
0,3%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI K MED RNP RRP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,9%
+1,5
2014: 83,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 18 -1 19
C Centerpartiet 5 -1 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 -1 20
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 3 -1 4
SD Sverigedemokraterna 5 +1 4
FI Feministiskt initiativ      
K Kommunistiska Partiet      
MED Medborgerlig Samling      
RNP Reformist Neutral Partiet      
RRP Rättvisa Rörelse Partiet      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Växjö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 17303 29,7% +1478 +0,9 15825 28,7%
C Centerpartiet 4400 7,5% -145 -0,7 4545 8,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2480 4,3% +480 +0,6 2000 3,6%
KD Kristdemokraterna 3324 5,7% +1358 +2,1 1966 3,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17845 30,6% +70 -1,7 17775 32,3%
V Vänsterpartiet 4749 8,1% +772 +0,9 3977 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 2403 4,1% -1391 -2,8 3794 6,9%
SD Sverigedemokraterna 5092 8,7% +905 +1,1 4187 7,6%
FI Feministiskt initiativ 183 0,3% -442 -0,8 625 1,1%
K Kommunistiska Partiet 192 0,3% -7   199 0,4%
MED Medborgerlig Samling 125 0,2% +125 +0,2    
RNP Reformist Neutral Partiet 5   +5      
RRP Rättvisa Rörelse Partiet 155 0,3% +155 +0,3    
ÖVR Övriga anmälda partier 83 0,1% -81 -0,2 164 0,3%
  Giltiga röster 58339 100,0% +3282   55057 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 17   +17      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 627 1,1% -30 -0,1 657 1,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 251 0,4% +231 +0,4 20  
VDT Valdeltagande 59234 84,9% +3500 +1,5 55734 83,4%
  Antal röstberättigade 69763   +2947   66816  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Växjö

Område M C L KD S V MP SD FI K MED RNP RRP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
5,8% 1,4% 0,8% 3,0% 58,8% 13,5% 3,0% 9,2% 0,3% 1,2% 0,1%   2,7% 0,2% 0,1% 0,2% 0,7% 66,9%
23,3% 6,2% 2,7% 4,5% 43,4% 6,0% 4,1% 8,9% 0,4%   0,2%     0,2%   0,6% 0,4% 80,6%
24,8% 18,0% 3,3% 7,5% 18,6% 9,9% 6,9% 10,6% 0,1% 0,1% 0,1%         0,4%   89,7%
37,5% 6,8% 3,9% 5,9% 25,5% 4,5% 3,1% 12,0% 0,2% 0,4% 0,2%       0,1% 1,8% 0,1% 88,2%
35,6% 4,8% 4,9% 6,1% 32,5% 5,4% 3,3% 6,7% 0,2% 0,3% 0,2%   0,1% 0,1%   0,2% 0,3% 90,0%
16,7% 11,5% 2,2% 6,3% 37,4% 11,0% 1,7% 12,4% 0,1% 0,1% 0,1%   0,1% 0,4%   1,5%   83,0%
38,8% 5,4% 4,3% 5,3% 27,3% 7,5% 3,6% 6,7% 0,4% 0,4% 0,1%     0,3% 0,1% 1,4% 0,1% 86,4%
43,1% 5,7% 4,6% 4,7% 22,8% 6,5% 5,2% 6,2% 0,7% 0,2% 0,3%         2,0% 0,7% 85,9%
5,2% 1,8% 0,8% 3,4% 59,5% 13,7% 2,5% 5,9% 0,4% 0,8%     5,4% 0,7%   0,8% 0,1% 64,2%
17,3% 19,6% 3,0% 8,2% 20,6% 10,7% 4,4% 14,7% 0,9%         0,5%   1,1% 0,5% 91,4%
44,7% 5,9% 4,2% 5,5% 26,1% 3,1% 4,0% 5,5% 0,5% 0,2%     0,1% 0,2%   0,6% 0,3% 92,2%
30,6% 5,3% 5,2% 5,3% 30,7% 9,4% 5,1% 7,5% 0,5% 0,2% 0,3%     0,1%   0,7%   84,5%
24,2% 18,5% 3,5% 6,5% 21,3% 9,6% 3,3% 12,5% 0,4%   0,2%         1,2%   90,0%
29,2% 5,7% 6,2% 5,5% 33,9% 7,3% 4,6% 7,1% 0,2% 0,2% 0,1%     0,1% 0,2% 1,0% 0,4% 90,5%
39,4% 5,4% 4,8% 7,2% 26,5% 5,8% 4,8% 5,4% 0,3% 0,1%     0,1% 0,1%   0,9% 0,3% 91,7%
27,7% 12,3% 2,7% 6,3% 26,1% 7,9% 4,9% 11,3% 0,2% 0,2% 0,5%         1,3% 0,8% 90,9%
27,5% 5,5% 3,3% 6,8% 36,1% 7,6% 3,4% 8,8% 0,5% 0,1% 0,1%   0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,8% 83,2%
40,3% 6,4% 5,4% 6,9% 25,1% 5,8% 4,6% 4,8% 0,1% 0,1% 0,3%   0,1% 0,1%   0,7% 0,3% 90,3%
21,9% 12,3% 2,6% 6,6% 32,2% 8,5% 3,0% 11,2% 0,2% 0,5% 0,6% 0,1% 0,1% 0,3%   1,5% 0,1% 88,0%
32,9% 5,6% 6,2% 6,0% 29,2% 8,5% 4,5% 6,0% 0,5% 0,1% 0,3%   0,1%     1,3% 0,2% 88,2%
30,3% 4,2% 4,6% 5,0% 34,5% 8,1% 4,2% 8,7% 0,1% 0,1%     0,1%     0,8%   88,3%
25,1% 3,8% 5,5% 5,2% 33,8% 10,5% 5,2% 8,7% 0,2% 0,3% 0,7%   0,8% 0,2%   1,5% 0,2% 77,8%
27,5% 6,2% 4,8% 7,0% 30,6% 9,4% 5,1% 8,1% 0,3% 0,5% 0,3%     0,1%   2,2%   83,4%
26,1% 8,6% 3,6% 7,7% 26,4% 4,6% 2,7% 18,3% 0,1% 0,2% 0,3%   1,3% 0,1%   1,0% 0,1% 79,9%
40,8% 5,2% 5,4% 5,2% 25,5% 7,1% 4,2% 5,6% 0,2% 0,4% 0,2%     0,2%   0,6% 0,2% 88,4%
18,9% 6,0% 6,2% 5,0% 36,1% 10,7% 4,2% 10,7% 0,6% 0,6% 0,2%   0,7% 0,2%   0,5% 0,2% 82,8%
32,9% 5,6% 4,3% 5,9% 29,1% 10,6% 4,4% 6,3% 0,4% 0,4%       0,1%   1,4% 0,5% 89,5%
22,1% 5,2% 4,4% 3,8% 37,2% 11,5% 4,9% 9,1% 0,7% 0,5% 0,1%   0,1% 0,1% 0,2% 0,9% 1,0% 81,2%
43,0% 7,0% 5,1% 6,9% 22,2% 5,0% 5,9% 4,1% 0,3% 0,5% 0,1%         0,5% 0,5% 92,2%
9,0% 3,8% 1,6% 1,8% 54,5% 14,2% 4,1% 7,4% 0,6% 1,2% 0,1% 0,4% 0,9% 0,5%   0,9% 1,4% 68,7%
25,3% 19,4% 1,5% 4,6% 24,9% 8,4% 3,2% 11,6% 0,6% 0,2% 0,2%         1,4% 0,8% 89,5%
18,7% 4,3% 3,0% 4,4% 47,6% 9,4% 3,0% 8,0% 0,2% 0,8% 0,1%   0,1% 0,3%   1,3% 0,2% 73,5%
31,0% 5,3% 4,2% 5,0% 28,3% 10,5% 5,3% 8,9% 0,1% 0,9% 0,2%   0,1% 0,2%   0,8% 0,3% 85,7%
26,9% 6,4% 1,9% 7,8% 30,4% 8,3% 2,9% 14,7% 0,1%   0,3%   0,1%     0,9% 1,3% 87,3%
27,1% 12,3% 2,0% 6,4% 26,6% 8,0% 1,8% 15,1% 0,3% 0,2% 0,2%         1,3% 0,8% 85,0%
37,6% 6,5% 5,0% 5,2% 31,0% 4,2% 3,1% 7,0% 0,1% 0,1% 0,2%         0,9% 0,5% 90,5%
31,7% 8,7% 5,4% 5,6% 26,3% 8,0% 3,9% 9,2% 0,5% 0,2% 0,3%     0,1% 0,1% 0,7% 0,3% 90,3%
26,5% 12,3% 7,4% 4,1% 20,3% 12,1% 9,0% 5,9% 1,0% 0,5% 0,8%     0,2%   1,3% 0,3% 64,2%
41,3% 6,0% 5,8% 5,1% 24,5% 6,7% 5,9% 3,9% 0,3% 0,2% 0,1%       0,1% 0,8%   92,0%
14,0% 3,2% 3,7% 4,4% 43,0% 13,1% 4,6% 12,1% 0,4% 0,6% 0,1%   0,4% 0,4%   0,6% 1,2% 75,5%
35,1% 5,5% 4,4% 5,3% 33,0% 6,7% 3,3% 6,6%   0,2%       0,1%   1,4% 0,5% 90,8%
26,5% 4,5% 5,6% 4,2% 37,0% 7,8% 4,9% 8,9% 0,1% 0,3% 0,1%     0,1% 0,1% 1,1% 0,8% 85,5%
25,5% 19,9% 1,8% 6,5% 21,4% 9,0% 3,2% 11,6% 0,5% 0,2% 0,3%     0,3% 0,1% 1,3% 0,5% 89,7%
39,8% 6,1% 6,0% 7,3% 23,6% 5,8% 5,9% 4,6% 0,4% 0,1% 0,3%     0,1%   0,9% 0,8% 89,5%
29,3% 11,0% 7,8% 3,3% 20,1% 12,6% 8,2% 5,4% 0,6% 0,7% 0,6%   0,3% 0,2%   2,5% 0,7% 77,3%
25,5% 14,8% 3,1% 7,7% 23,4% 6,4% 3,2% 14,9% 0,4% 0,1% 0,4%   0,1% 0,1%   0,9% 0,3% 88,4%
36,6% 5,9% 4,7% 6,5% 26,8% 7,3% 3,2% 8,0% 0,2% 0,4% 0,4%         1,2% 0,2% 85,9%
27,1% 16,8% 2,8% 6,4% 25,7% 5,2% 4,2% 11,3% 0,1% 0,1% 0,3%     0,1%   0,4% 0,8% 88,8%
26,3% 10,5% 3,9% 7,3% 27,5% 8,4% 3,4% 11,9% 0,1% 0,1%       0,4%   1,3% 0,2% 88,3%
42,1% 8,9% 4,9% 7,0% 20,9% 3,5% 2,7% 9,1% 0,1% 0,3% 0,2%   0,1% 0,2%   1,0% 0,8% 91,5%
35,1% 5,8% 5,7% 5,8% 26,9% 8,9% 3,4% 7,4% 0,5% 0,3% 0,1%     0,2% 0,2% 1,0% 0,5% 86,4%
Växjö 29,7% 7,5% 4,3% 5,7% 30,6% 8,1% 4,1% 8,7% 0,3% 0,3% 0,2%   0,3% 0,1%   1,1% 0,4% 84,9%

http://www.val.se