2018-09-10 02:15:34

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Valnatt

Samtliga 23 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,2%
9,5%
4,7%
3,9%
32,2%
5,0%
2,8%
11,7%
0,1%
3,7%
5,1%
0,3%
0,8%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI VDM S-V LPo TJP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,5%
+0,4
2014: 83,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 -1 13
C Centerpartiet 5   5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3   3
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -3 21
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 7 +2 5
FI Feministiskt initiativ      
VDM Westerwikspartiet 2 +1 1
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 3   3
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
TJP TJUSTPARTIET      
Totalt 57   57

Preliminär röstfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4876 20,2% -456 -2,0 5332 22,2%
C Centerpartiet 2305 9,5% +19   2286 9,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1127 4,7% +65 +0,3 1062 4,4%
KD Kristdemokraterna 941 3,9% +345 +1,4 596 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7781 32,2% -815 -3,5 8596 35,7%
V Vänsterpartiet 1197 5,0% +184 +0,7 1013 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 677 2,8% -378 -1,6 1055 4,4%
SD Sverigedemokraterna 2821 11,7% +812 +3,3 2009 8,3%
FI Feministiskt initiativ 27 0,1% -1   28 0,1%
VDM Westerwikspartiet 892 3,7% +174 +0,7 718 3,0%
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 1220 5,1% +129 +0,5 1091 4,5%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 76 0,3% -9   85 0,4%
TJP TJUSTPARTIET 184 0,8% +32 +0,1 152 0,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 21 0,1% -22 -0,1 43 0,2%
  Giltiga röster 24145 100,0% +79   24066 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8   +8      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 316 1,3% -38 -0,2 354 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 104 0,4% +98 +0,4 6  
VDT Valdeltagande 24573 83,5% +147 +0,4 24426 83,1%
  Antal röstberättigade 29423   +18   29405  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Västervik

Område M C L KD S V MP SD FI VDM S-V LPo TJP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
16,8% 34,6% 2,0% 2,9% 17,8% 5,5% 2,4% 11,4%   3,5% 1,3% 1,2% 0,7%     1,1% 0,4% 86,7%
24,9% 6,5% 5,7% 3,4% 32,4% 4,5% 3,6% 9,5%   2,6% 6,6%   0,2% 0,1%   1,7% 0,3% 84,9%
29,7% 5,6% 7,3% 3,2% 26,1% 4,4% 3,4% 10,5% 0,2% 5,1% 4,4% 0,2% 0,2%     1,5% 0,1% 84,6%
23,4% 8,3% 6,9% 5,0% 26,7% 4,5% 3,9% 11,1% 0,2% 4,4% 4,1%   1,4% 0,1%   0,9%   88,0%
19,1% 16,9% 3,4% 7,1% 28,9% 5,6% 2,4% 10,3% 0,2% 1,6% 3,3% 0,7% 0,7%   0,2% 0,7%   80,4%
20,3% 13,1% 2,0% 9,1% 27,6% 5,0% 1,8% 13,7% 0,2% 2,0% 3,6%   0,7% 0,8%   1,1% 0,2% 84,0%
13,7% 10,4% 2,6% 2,9% 35,6% 4,1% 2,5% 19,5% 0,2% 3,6% 3,9% 0,3% 0,6%     1,9% 0,6% 83,5%
11,4% 5,6% 1,4% 2,3% 48,5% 5,6% 1,7% 17,2%   2,8% 2,8% 0,2% 0,3%     1,0% 0,7% 80,6%
12,2% 17,2% 1,7% 3,5% 35,7% 5,7% 2,2% 14,3% 0,1% 1,7% 4,3% 0,5% 0,6% 0,3%   1,8% 0,4% 82,3%
15,8% 5,0% 4,4% 1,6% 41,1% 6,4% 3,2% 10,9% 0,1% 3,5% 6,8% 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 1,5% 0,5% 80,2%
9,4% 2,5% 3,0% 2,9% 49,5% 3,9% 3,2% 15,5%   4,1% 5,6%   0,5%     1,4% 0,3% 76,0%
27,7% 26,1% 3,4% 4,6% 19,4% 2,3% 1,6% 9,8% 0,2% 2,3% 1,1% 0,2% 1,4%     1,2%   87,4%
19,3% 3,8% 5,9% 3,2% 38,8% 5,4% 3,8% 9,6% 0,1% 3,1% 6,5%   0,6%     1,3%   89,1%
33,5% 6,9% 7,9% 4,2% 21,9% 3,9% 3,4% 8,6% 0,1% 4,7% 3,6% 0,1% 1,2% 0,1%   1,2% 1,1% 89,2%
20,3% 4,8% 5,4% 4,1% 35,7% 6,8% 2,3% 9,3% 0,3% 5,3% 5,0% 0,1% 0,7%   0,1% 1,1% 0,6% 80,4%
12,1% 4,0% 3,8% 4,0% 43,7% 5,7% 2,7% 10,5% 0,1% 4,6% 7,6% 0,1% 1,0%     1,8% 0,3% 81,0%
25,1% 7,4% 5,7% 3,8% 29,2% 5,1% 3,0% 10,2%   4,2% 5,3%   1,1%     1,1%   83,7%
14,3% 3,9% 4,8% 2,2% 40,3% 6,3% 3,5% 10,3% 0,2% 3,8% 9,0%   1,0% 0,2% 0,3% 1,3% 0,8% 74,2%
16,1% 21,7% 2,3% 5,4% 21,3% 5,1% 1,5% 15,0%   2,5% 4,8% 3,1% 1,3%     0,7% 1,0% 85,3%
27,4% 4,5% 5,6% 3,4% 32,8% 3,5% 2,6% 8,2% 0,1% 4,4% 6,7% 0,1% 0,6% 0,1%   1,7% 0,7% 86,5%
25,9% 11,2% 2,8% 2,1% 19,8% 4,7% 4,3% 14,4% 0,2% 9,7% 3,7% 0,6% 0,7%     0,7% 1,3% 88,4%
18,4% 6,8% 6,9% 3,0% 34,7% 4,5% 2,2% 10,5%   4,6% 8,1%   0,5%     1,4% 0,5% 80,6%
10,8% 10,9% 5,3% 3,0% 34,7% 6,2% 1,9% 16,8% 0,1% 1,8% 7,1% 0,4% 1,0%     1,2% 0,3% 81,2%
Västervik 20,2% 9,5% 4,7% 3,9% 32,2% 5,0% 2,8% 11,7% 0,1% 3,7% 5,1% 0,3% 0,8% 0,1%   1,3% 0,4% 83,5%

http://www.val.se