2018-09-09 23:31:03

Val till kommunfullmäktige i Borgholm - Valnatt

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,8%
13,9%
1,4%
4,1%
34,0%
3,6%
1,7%
9,5%
0,2%
4,5%
11,3%
0,1%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI Öland FÖL KrVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,2%
+0,6
2014: 83,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 6   6
C Centerpartiet 5 -2 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet)      
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 +2 11
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna   -1 1
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
Öland Ölandspartiet 2 +1 1
FÖL Framtid Öland 4 -1 5
KrVP Kristna Värdepartiet      
Totalt 35   35

Preliminär röstfördelning - kommun Borgholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1175 15,8% -86 -1,3 1261 17,0%
C Centerpartiet 1035 13,9% -314 -4,3 1349 18,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 104 1,4% -31 -0,4 135 1,8%
KD Kristdemokraterna 302 4,1% +120 +1,6 182 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2533 34,0% +256 +3,2 2277 30,7%
V Vänsterpartiet 265 3,6% +86 +1,1 179 2,4%
MP Miljöpartiet de gröna 127 1,7% -142 -1,9 269 3,6%
SD Sverigedemokraterna 709 9,5% +218 +2,9 491 6,6%
FI Feministiskt initiativ 12 0,2% +2   10 0,1%
Öland Ölandspartiet 332 4,5% +73 +1,0 259 3,5%
FÖL Framtid Öland 846 11,3% -137 -1,9 983 13,3%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,1% +4 +0,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 12 0,2% -3   15 0,2%
  Giltiga röster 7456 100,0% +46   7410 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,1% +4 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 73 1,0% -3   76 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 31 0,4% +26 +0,3 5 0,1%
VDT Valdeltagande 7564 84,2% +73 +0,6 7491 83,6%
  Antal röstberättigade 8984   +26   8958  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Borgholm

Område M C L KD S V MP SD FI Öland FÖL KrVP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,6% 26,2% 0,8% 2,8% 30,3% 3,8% 1,0% 8,2% 0,3% 4,0% 9,1%       1,1% 0,4% 85,1%
22,6% 4,9% 1,2% 2,9% 44,7% 3,2% 1,1% 9,8% 0,2% 4,1% 5,2%     0,3% 1,4% 0,3% 81,9%
19,7% 6,3% 1,5% 4,2% 45,6% 3,3% 1,5% 8,5%   4,4% 4,8% 0,1% 0,2%   1,8% 0,1% 80,7%
9,6% 13,3% 1,8% 3,7% 23,1% 3,0% 1,7% 6,8%   4,8% 32,2%       0,7% 0,7% 86,9%
10,8% 24,2% 1,5% 5,0% 33,0% 5,2% 2,7% 10,1% 0,1% 3,9% 3,5%     0,1% 1,9% 1,0% 85,8%
7,7% 13,8% 1,1% 4,1% 22,8% 2,6% 2,3% 8,2% 0,1% 6,0% 31,3%       0,5% 0,9% 84,6%
9,7% 14,3% 0,4% 6,1% 22,0% 3,2% 2,0% 8,7%   4,6% 28,5% 0,4%     0,4%   85,2%
21,7% 13,7% 1,4% 4,2% 31,6% 2,7% 1,1% 11,0% 0,2% 4,7% 7,6%   0,1%   0,2% 0,1% 85,0%
17,1% 13,0% 2,5% 4,3% 36,3% 4,5% 2,3% 12,4% 0,4% 4,0% 2,2% 0,1% 1,0%     0,3% 85,7%
Borgholm 15,8% 13,9% 1,4% 4,1% 34,0% 3,6% 1,7% 9,5% 0,2% 4,5% 11,3% 0,1% 0,2% 0,1% 1,0% 0,4% 84,2%

http://www.val.se