2018-09-10 01:09:29

Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Valnatt

Samtliga 19 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,3%
8,8%
4,5%
2,6%
29,2%
4,9%
2,3%
25,5%
0,8%
3,3%
0,3%
0,5%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI ROP DD ViV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,0%
+0,3
2014: 83,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 9   9
C Centerpartiet 4 -1 5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -2 17
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 13 +5 8
FI Feministiskt initiativ      
ROP Ronnebypartiet 2   2
DD Direktdemokraterna      
ViV Vi i Verkligheten Ronneby (ViV)      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Ronneby

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3205 17,3% -11 -0,2 3216 17,5%
C Centerpartiet 1631 8,8% -88 -0,5 1719 9,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 834 4,5% -79 -0,5 913 5,0%
KD Kristdemokraterna 482 2,6% +182 +1,0 300 1,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5416 29,2% -1186 -6,7 6602 35,8%
V Vänsterpartiet 903 4,9% -80 -0,5 983 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 429 2,3% -266 -1,5 695 3,8%
SD Sverigedemokraterna 4733 25,5% +1779 +9,5 2954 16,0%
FI Feministiskt initiativ 146 0,8% +136 +0,7 10 0,1%
ROP Ronnebypartiet 607 3,3% -310 -1,7 917 5,0%
DD Direktdemokraterna 57 0,3% +57 +0,3    
ViV Vi i Verkligheten Ronneby (ViV) 100 0,5% +100 +0,5    
ÖVR Övriga anmälda partier 15 0,1% -98 -0,5 113 0,6%
  Giltiga röster 18558 100,0% +136   18422 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8   +8      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 194 1,0% -7 -0,1 201 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 113 0,6% +107 +0,6 6  
VDT Valdeltagande 18873 84,0% +244 +0,3 18629 83,7%
  Antal röstberättigade 22472   +211   22261  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ronneby

Område M C L KD S V MP SD FI ROP DD ViV ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,0% 14,7% 1,7% 3,4% 20,7% 5,6% 2,5% 25,0% 0,3% 3,4%   0,6% 0,1%   1,2%   80,3%
16,3% 6,4% 4,9% 2,2% 30,7% 4,6% 3,4% 25,9% 1,2% 2,9% 0,9% 0,6%   0,2% 1,3% 0,7% 82,9%
16,8% 21,6% 2,4% 3,8% 18,3% 6,2% 2,5% 22,6% 1,2% 3,7%   0,4% 0,4%   1,1% 0,4% 86,4%
16,1% 11,4% 2,6% 2,8% 31,6% 4,4% 2,5% 24,2% 1,1% 2,5% 0,2% 0,8%   0,2% 1,1% 0,5% 84,9%
16,8% 5,1% 6,0% 2,9% 31,6% 6,6% 2,4% 23,8% 1,0% 2,9% 0,7% 0,3%     0,9% 0,7% 82,7%
10,2% 3,8% 3,3% 0,7% 46,6% 9,0% 1,5% 20,0% 0,8% 2,8% 0,4% 0,7% 0,3%   0,4% 1,3% 69,7%
21,3% 6,4% 7,1% 2,9% 26,9% 4,9% 3,0% 22,0% 0,6% 3,7% 0,4% 0,6% 0,1%   0,7% 0,3% 82,7%
22,4% 8,7% 5,4% 3,3% 23,4% 3,6% 3,8% 26,3% 0,2% 2,2% 0,1% 0,5%     0,5% 0,7% 89,0%
14,0% 25,4% 2,2% 2,1% 14,3% 3,1% 1,4% 31,8% 0,2% 4,9% 0,2% 0,2% 0,2%   0,5% 0,4% 84,6%
17,2% 8,4% 3,8% 2,5% 27,6% 3,6% 2,9% 27,6% 0,6% 4,8% 0,4% 0,6%   0,2% 1,4% 0,4% 87,0%
21,1% 7,1% 7,5% 2,1% 30,8% 3,1% 1,9% 21,4% 0,8% 3,1% 0,5% 0,6% 0,2%   1,0%   94,1%
9,9% 4,2% 2,5% 2,4% 34,2% 3,4% 0,7% 38,6% 0,4% 2,6% 0,3% 0,4% 0,1%   1,5% 0,2% 83,2%
12,7% 3,6% 3,7% 2,4% 35,7% 4,7% 0,8% 32,3% 0,5% 3,0% 0,1% 0,6%     1,5% 0,9% 84,1%
9,8% 3,6% 4,0% 1,5% 38,5% 6,0% 0,8% 30,7% 0,8% 3,3% 0,1% 0,9% 0,1%   1,0% 1,6% 82,4%
24,1% 8,8% 3,5% 2,7% 24,7% 4,4% 1,2% 25,8% 0,5% 3,4% 0,2% 0,8%     1,1% 0,5% 89,5%
20,8% 6,4% 5,8% 2,0% 26,1% 5,0% 4,1% 23,4% 1,4% 3,7% 0,8% 0,7%     0,8% 1,2% 85,9%
22,5% 7,1% 7,3% 4,5% 25,9% 3,7% 2,4% 22,8% 1,3% 2,1% 0,1% 0,2%   0,1% 1,4% 0,2% 86,5%
22,5% 11,3% 4,5% 2,2% 22,9% 4,6% 4,3% 21,0% 1,1% 5,2% 0,3% 0,1%     0,8% 0,4% 91,2%
8,9% 4,7% 4,8% 1,4% 49,5% 7,9% 1,7% 16,5% 0,9% 2,8% 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 1,2% 1,2% 69,1%
Ronneby 17,3% 8,8% 4,5% 2,6% 29,2% 4,9% 2,3% 25,5% 0,8% 3,3% 0,3% 0,5% 0,1%   1,0% 0,6% 84,0%

http://www.val.se