2018-09-09 23:36:50

Val till kommunfullmäktige i Karlshamn - Valnatt

Samtliga 18 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,2%
9,2%
3,4%
2,9%
34,4%
4,6%
3,8%
18,4%
0,5%
1,4%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,8%
+1,7
2014: 82,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Karlshamn

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 11   11
C Centerpartiet 5 +2 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 +1 1
KD Kristdemokraterna 2 +2  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -4 22
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -3 5
SD Sverigedemokraterna 9 +2 7
FI Feministiskt initiativ      
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Karlshamn

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4447 21,2% +450 +1,7 3997 19,5%
C Centerpartiet 1939 9,2% +656 +3,0 1283 6,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 712 3,4% +26   686 3,4%
KD Kristdemokraterna 615 2,9% +139 +0,6 476 2,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7207 34,4% -871 -5,1 8078 39,5%
V Vänsterpartiet 969 4,6% +131 +0,5 838 4,1%
MP Miljöpartiet de gröna 791 3,8% -917 -4,6 1708 8,3%
SD Sverigedemokraterna 3865 18,4% +959 +4,2 2906 14,2%
FI Feministiskt initiativ 101 0,5% +71 +0,3 30 0,1%
K Kommunistiska Partiet 299 1,4% -79 -0,4 378 1,8%
ÖVR Övriga anmälda partier 18 0,1% -69 -0,3 87 0,4%
  Giltiga röster 20963 100,0% +496   20467 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 16 0,1% +16 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 331 1,5% +40 +0,1 291 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 66 0,3% +64 +0,3 2  
VDT Valdeltagande 21376 83,8% +616 +1,7 20760 82,1%
  Antal röstberättigade 25518   +223   25295  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Karlshamn

Område M C L KD S V MP SD FI K ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,6% 5,1% 3,2% 3,6% 45,6% 4,6% 3,2% 18,3% 0,4% 1,2% 0,2%   1,2%   79,0%
22,5% 9,8% 2,2% 2,2% 30,4% 5,1% 4,3% 21,7% 0,8% 1,1%   0,1% 0,9%   87,2%
13,5% 13,2% 2,5% 3,2% 35,6% 2,3% 2,8% 25,1%   1,8%     1,9% 0,2% 82,9%
19,5% 9,0% 2,1% 3,1% 35,6% 5,6% 3,6% 20,5% 0,3% 0,8%   0,4% 1,5% 0,4% 84,0%
20,2% 17,2% 2,5% 3,0% 25,8% 3,6% 2,7% 22,6% 0,5% 1,8% 0,1% 0,1% 1,9%   86,0%
25,2% 4,3% 6,2% 2,6% 38,2% 5,3% 4,6% 11,9% 0,7% 1,0% 0,1%   1,3% 0,4% 75,7%
28,3% 6,1% 4,8% 4,6% 33,8% 3,6% 4,3% 12,7% 0,4% 1,4%   0,3% 2,1% 0,6% 87,7%
13,4% 11,2% 1,3% 3,6% 37,5% 5,0% 1,8% 23,5% 0,2% 2,1% 0,3%   1,7% 0,2% 78,3%
17,7% 15,2% 1,5% 1,2% 40,0% 2,7% 2,4% 17,7% 0,4% 1,1% 0,1%   1,4% 0,1% 87,8%
22,5% 6,7% 4,2% 4,2% 36,4% 3,4% 4,9% 15,3% 0,4% 2,0% 0,1% 0,2% 1,3% 0,5% 85,3%
30,6% 5,8% 5,6% 2,8% 29,2% 5,9% 5,8% 11,5% 1,4% 1,2% 0,1%   1,6% 0,3% 90,7%
24,6% 3,8% 3,6% 3,6% 34,8% 5,5% 4,5% 17,8% 0,3% 1,5%     1,9% 0,8% 82,6%
12,6% 16,9% 1,6% 2,7% 32,7% 5,0% 2,1% 25,6% 0,1% 0,8%     2,0% 0,6% 80,4%
12,0% 17,2% 1,2% 2,5% 29,7% 4,3% 1,9% 29,8% 0,2% 1,1% 0,1%   2,1% 0,1% 83,6%
28,1% 4,7% 4,6% 2,4% 34,1% 5,5% 3,2% 15,6% 0,7% 0,9% 0,2%   1,2% 0,5% 82,9%
22,8% 5,3% 4,4% 2,2% 35,9% 5,4% 6,2% 14,3% 0,3% 2,9% 0,3%   1,6% 0,5% 82,3%
26,6% 8,8% 4,7% 2,9% 30,5% 4,2% 5,6% 14,2% 0,8% 1,7%   0,1% 1,2% 0,2% 91,0%
24,6% 5,7% 5,4% 2,5% 35,6% 6,3% 3,6% 13,9% 0,7% 1,8%     1,7% 0,3% 80,6%
Karlshamn 21,2% 9,2% 3,4% 2,9% 34,4% 4,6% 3,8% 18,4% 0,5% 1,4% 0,1% 0,1% 1,5% 0,3% 83,8%

http://www.val.se