2018-09-09 23:45:07

Val till kommunfullmäktige i Svedala - Valnatt

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

23,8%
5,1%
4,8%
3,0%
19,7%
2,3%
3,4%
27,0%
0,2%
4,9%
5,7%
M C L KD S V MP SD FI BAP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 87,6%
+2,1
2014: 85,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12   12
C Centerpartiet 2   2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -2 12
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 13 +3 10
FI Feministiskt initiativ      
BAP BARAPARTIET 2   2
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Svedala

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3241 23,8% -74 -2,1 3315 26,0%
C Centerpartiet 693 5,1% +161 +0,9 532 4,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 647 4,8% -61 -0,8 708 5,5%
KD Kristdemokraterna 408 3,0% +269 +1,9 139 1,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2678 19,7% -668 -6,5 3346 26,2%
V Vänsterpartiet 310 2,3% +87 +0,5 223 1,7%
MP Miljöpartiet de gröna 463 3,4% -424 -3,5 887 7,0%
SD Sverigedemokraterna 3677 27,0% +1056 +6,5 2621 20,5%
FI Feministiskt initiativ 33 0,2% +20 +0,1 13 0,1%
BAP BARAPARTIET 668 4,9% -22 -0,5 690 5,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 777 5,7% +494 +3,5 283 2,2%
  Giltiga röster 13595 100,0% +838   12757 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3   +3      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 140 1,0% -23 -0,2 163 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 47 0,3% +43 +0,3 4  
VDT Valdeltagande 13785 87,6% +861 +2,1 12924 85,5%
  Antal röstberättigade 15744   +620   15124  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Svedala

Område M C L KD S V MP SD FI BAP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,2% 4,8% 5,0% 3,9% 13,6% 1,4% 5,3% 23,3% 0,3% 14,5% 3,7%   1,0% 0,4% 88,0%
22,1% 3,2% 4,5% 3,2% 19,4% 2,6% 2,4% 25,0%   15,1% 2,5%   1,1% 0,4% 86,8%
18,6% 6,3% 2,7% 3,8% 12,6% 2,6% 4,5% 25,3% 0,7% 7,9% 15,1%   0,4% 0,1% 86,7%
23,3% 3,9% 5,7% 2,4% 15,4% 1,8% 3,5% 24,3% 0,1% 16,5% 3,1%   0,9% 0,3% 91,3%
19,0% 6,2% 4,3% 1,9% 27,0% 3,3% 3,0% 29,2% 0,4% 0,3% 5,3%   1,7% 0,2% 82,8%
20,3% 3,6% 4,6% 2,9% 25,5% 2,9% 1,6% 34,0% 0,1% 0,4% 4,1%   1,5% 0,3% 86,5%
31,1% 3,5% 6,8% 3,7% 20,1% 1,4% 3,7% 24,2% 0,2% 0,6% 4,7%   1,0%   89,7%
21,3% 4,0% 3,9% 2,4% 24,6% 3,6% 2,8% 31,7% 0,2% 0,4% 4,9% 0,1% 0,7% 0,8% 86,7%
29,3% 6,6% 5,5% 1,9% 17,6% 1,5% 4,0% 27,8% 0,3% 0,8% 4,8%   1,0% 0,3% 89,5%
27,2% 7,7% 5,3% 3,6% 20,6% 1,6% 2,7% 25,0% 0,2% 0,6% 5,6%   0,7% 0,5% 89,5%
24,6% 6,7% 3,7% 2,9% 18,1% 2,3% 3,7% 26,7% 0,3% 0,4% 10,8% 0,2% 1,1% 0,5% 87,0%
Svedala 23,8% 5,1% 4,8% 3,0% 19,7% 2,3% 3,4% 27,0% 0,2% 4,9% 5,7%   1,0% 0,3% 87,6%

http://www.val.se