2018-09-10 01:47:38

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Valnatt

Samtliga 6 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,3%
19,2%
2,4%
2,4%
22,7%
4,0%
3,2%
24,2%
0,3%
0,8%
0,9%
0,3%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI SPI TRP TomP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 80,6%
+0,8
2014: 79,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 8 +1 7
C Centerpartiet 8   8
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -1 11
V Vänsterpartiet 2 +1 1
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 10 +1 9
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden   -1 1
TRP TRYGGHETSPARTIET      
TomP Tomelillapartiet      
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1606 19,3% +207 +2,1 1399 17,2%
C Centerpartiet 1597 19,2% +159 +1,5 1438 17,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 197 2,4% -39 -0,5 236 2,9%
KD Kristdemokraterna 202 2,4% +68 +0,8 134 1,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1886 22,7% -315 -4,4 2201 27,1%
V Vänsterpartiet 334 4,0% +65 +0,7 269 3,3%
MP Miljöpartiet de gröna 267 3,2% -169 -2,2 436 5,4%
SD Sverigedemokraterna 2009 24,2% +210 +2,0 1799 22,1%
FI Feministiskt initiativ 27 0,3% -8 -0,1 35 0,4%
SPI SPI Välfärden 66 0,8% -103 -1,3 169 2,1%
TRP TRYGGHETSPARTIET 76 0,9% +76 +0,9    
TomP Tomelillapartiet 26 0,3% +26 +0,3    
ÖVR Övriga anmälda partier 15 0,2% +5 +0,1 10 0,1%
  Giltiga röster 8308 100,0% +182   8126 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4   +4      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 183 2,1% +52 +0,6 131 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 60 0,7% +51 +0,6 9 0,1%
VDT Valdeltagande 8555 80,6% +289 +0,8 8266 79,8%
  Antal röstberättigade 10615   +253   10362  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tomelilla

Område M C L KD S V MP SD FI SPI TRP TomP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,0% 26,0% 4,2% 4,1% 17,2% 5,4% 6,3% 16,1% 0,6% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,1% 2,4% 0,3% 83,6%
17,8% 22,1% 1,6% 3,7% 16,3% 4,0% 3,7% 28,8% 0,4% 0,6% 0,8% 0,4%     1,4% 1,1% 81,4%
23,3% 18,1% 1,7% 2,3% 18,8% 6,3% 3,8% 24,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%   1,8% 0,5% 83,8%
16,3% 13,9% 2,5% 1,3% 28,1% 4,5% 2,0% 27,7% 0,4% 0,8% 2,0% 0,3% 0,2%   2,4% 1,3% 74,0%
18,8% 17,0% 2,4% 2,2% 31,1% 2,6% 1,2% 21,8% 0,1% 1,6% 1,0% 0,1%   0,1% 2,5% 0,6% 79,7%
21,4% 18,6% 1,8% 1,3% 23,1% 2,3% 2,8% 25,9% 0,1% 1,1% 0,9% 0,4% 0,2% 0,1% 2,3% 0,4% 82,8%
Tomelilla 19,3% 19,2% 2,4% 2,4% 22,7% 4,0% 3,2% 24,2% 0,3% 0,8% 0,9% 0,3% 0,2%   2,1% 0,7% 80,6%

http://www.val.se