2018-09-10 01:43:26

Val till kommunfullmäktige i Lund - Valnatt

Samtliga 77 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

16,4%
6,2%
13,5%
2,7%
20,4%
8,5%
9,5%
9,5%
2,8%
8,7%
0,6%
1,3%
M C L KD S V MP SD FI FöNyL RoPa ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,6%
+1,6
2014: 83,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Lund

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 11 -2 13
C Centerpartiet 4 +1 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9 +2 7
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 -2 15
V Vänsterpartiet 6 +1 5
MP Miljöpartiet de gröna 6 -3 9
SD Sverigedemokraterna 6 +1 5
FI Feministiskt initiativ 2   2
FöNyL FörNyaLund 6 +2 4
RoPa Romelepartiet Skåne      
Totalt 65   65

Preliminär röstfördelning - kommun Lund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 12843 16,4% -1079 -2,3 13922 18,7%
C Centerpartiet 4859 6,2% +1376 +1,5 3483 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 10561 13,5% +2655 +2,9 7906 10,6%
KD Kristdemokraterna 2098 2,7% +394 +0,4 1704 2,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15988 20,4% -1065 -2,5 17053 22,9%
V Vänsterpartiet 6632 8,5% +1117 +1,1 5515 7,4%
MP Miljöpartiet de gröna 7406 9,5% -3117 -4,7 10523 14,2%
SD Sverigedemokraterna 7390 9,5% +1930 +2,1 5460 7,3%
FI Feministiskt initiativ 2211 2,8% -438 -0,7 2649 3,6%
FöNyL FörNyaLund 6772 8,7% +1983 +2,2 4789 6,4%
RoPa Romelepartiet Skåne 446 0,6% +446 +0,6    
ÖVR Övriga anmälda partier 992 1,3% -355 -0,5 1347 1,8%
  Giltiga röster 78198 100,0% +3847   74351 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 48 0,1% +48 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 714 0,9% -99 -0,2 813 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 339 0,4% +300 +0,4 39 0,1%
VDT Valdeltagande 79299 84,6% +4096 +1,6 75203 83,0%
  Antal röstberättigade 93777   +3143   90634  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Lund

Område M C L KD S V MP SD FI FöNyL RoPa ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
24,7% 4,7% 25,7% 1,6% 18,7% 2,9% 6,7% 6,5% 1,5% 6,6%   0,5% 0,2% 0,5% 0,1% 87,1%
15,0% 6,0% 15,0% 2,1% 12,6% 8,8% 10,4% 6,8% 3,3% 18,7% 0,1% 1,2%   0,4% 0,4% 83,8%
16,8% 5,2% 14,7% 2,5% 14,5% 11,4% 9,9% 5,8% 2,9% 14,5%   1,7%   0,9% 0,3% 87,5%
17,0% 6,0% 13,3% 2,8% 13,7% 10,8% 12,5% 5,9% 4,2% 11,3%   2,6%   1,0% 0,1% 81,7%
18,4% 6,2% 14,8% 5,1% 13,3% 8,7% 11,4% 5,4% 3,6% 11,3%   1,7%   0,8% 0,3% 81,0%
20,9% 9,0% 17,4% 2,4% 10,4% 8,8% 9,8% 4,8% 2,4% 12,6%   1,4%   0,6% 0,5% 85,5%
15,2% 6,1% 7,5% 3,0% 27,3% 6,3% 7,7% 17,6% 1,9% 5,8% 0,8% 0,7%   1,0% 0,3% 86,2%
17,5% 7,2% 11,6% 3,2% 22,4% 4,4% 6,4% 16,1% 1,0% 6,8% 2,2% 1,1%   0,8% 0,6% 89,0%
12,1% 4,4% 10,2% 2,6% 23,8% 8,7% 12,2% 15,3% 2,6% 5,4% 1,5% 1,2%   1,5% 0,2% 89,7%
18,8% 8,6% 11,7% 3,1% 17,0% 5,9% 7,9% 19,9% 1,0% 3,7% 2,2%   0,9% 1,2% 0,2% 86,5%
16,7% 13,7% 14,1% 2,5% 11,5% 9,3% 18,2% 2,1% 4,2% 3,8%   3,8% 0,1% 1,4% 0,7% 74,0%
19,1% 5,2% 15,1% 1,6% 21,3% 6,4% 12,2% 6,4% 3,4% 7,0% 0,2% 2,2%   0,6% 0,4% 80,9%
19,4% 7,7% 18,6% 2,9% 13,7% 5,7% 11,4% 3,7% 3,8% 11,1%   1,9% 0,1% 0,8% 0,8% 87,5%
20,0% 9,2% 11,5% 3,9% 16,3% 3,7% 5,3% 20,9% 1,4% 3,7% 3,1% 1,0%   1,5% 0,1% 89,2%
19,1% 6,6% 17,8% 2,6% 22,9% 2,9% 4,9% 17,5% 0,5% 2,4% 2,7% 0,1%   1,2% 0,1% 89,4%
12,4% 2,9% 10,6% 2,2% 29,7% 9,3% 8,1% 14,0% 1,1% 8,9%   0,8%   1,8% 0,1% 85,9%
13,1% 3,9% 9,7% 2,7% 29,7% 9,0% 7,9% 10,2% 2,4% 10,0%   1,4%   0,9% 0,2% 84,8%
9,6% 6,5% 14,2% 1,8% 7,5% 25,6% 12,4% 2,3% 10,4% 6,0%   3,6%   0,5% 0,3% 71,6%
16,4% 5,7% 12,2% 2,2% 20,8% 11,1% 9,2% 7,2% 2,4% 11,7%   1,0%   1,0%   85,8%
14,8% 4,0% 10,0% 2,3% 30,2% 11,4% 6,8% 9,0% 3,0% 8,3%   0,3% 0,1% 0,5% 0,4% 79,7%
13,1% 4,2% 8,2% 3,2% 26,4% 11,8% 8,6% 8,9% 3,4% 11,6%   0,6%   0,7% 0,4% 89,0%
12,1% 3,3% 6,9% 2,7% 26,1% 19,6% 7,6% 9,1% 6,1% 5,8%   0,9% 0,3% 1,8% 0,1% 79,0%
16,4% 6,9% 16,2% 2,7% 15,8% 9,0% 12,0% 5,8% 4,4% 9,3%   1,4%   0,8% 0,5% 85,2%
14,7% 5,5% 13,3% 2,2% 21,0% 11,0% 13,5% 4,5% 3,3% 10,1%   0,8% 0,1% 0,7% 0,3% 87,0%
13,8% 4,2% 10,6% 2,2% 27,1% 12,6% 7,7% 9,3% 2,6% 8,6%   1,2%   0,3% 0,3% 75,3%
17,4% 4,2% 12,8% 3,9% 23,3% 9,0% 7,7% 11,1% 1,8% 7,0% 0,1% 1,6%   0,5% 0,2% 84,4%
14,4% 4,0% 15,6% 3,2% 23,1% 7,1% 8,5% 8,9% 2,5% 10,5% 0,1% 2,1%   0,5% 0,6% 81,8%
8,4% 1,9% 6,1% 2,6% 36,2% 17,9% 4,5% 13,9% 3,1% 3,0%   2,3%   1,4% 0,7% 64,5%
14,3% 3,2% 23,9% 3,3% 15,4% 7,3% 8,9% 5,8% 2,7% 14,0% 0,1% 1,0% 0,1% 0,7% 0,4% 89,5%
20,6% 5,2% 14,7% 2,5% 18,6% 9,7% 9,1% 6,2% 2,6% 8,6%   2,2% 0,1% 0,6% 0,1% 81,4%
18,9% 5,4% 11,4% 2,4% 17,2% 8,4% 13,8% 6,5% 4,1% 10,0% 0,1% 1,6% 0,1% 1,0% 0,4% 88,3%
18,5% 4,5% 19,3% 3,0% 17,0% 6,5% 9,4% 7,8% 2,9% 9,5%   1,5%   0,7% 0,1% 83,0%
18,2% 7,6% 16,7% 2,4% 13,9% 9,1% 13,6% 3,9% 2,8% 9,6%   2,1% 0,1% 1,2% 0,8% 80,3%
12,9% 5,5% 18,8% 1,9% 19,9% 7,2% 11,1% 6,2% 3,4% 11,7%   1,3%   0,7% 0,4% 85,3%
13,0% 10,1% 13,0% 1,7% 13,6% 11,6% 19,5% 3,3% 7,1% 3,9%   3,0%   0,9% 0,1% 84,7%
12,1% 9,5% 11,8% 1,3% 13,9% 11,8% 24,2% 2,8% 5,1% 5,1%   2,3%   1,3% 1,0% 70,4%
8,3% 3,9% 6,5% 1,2% 38,6% 17,7% 8,2% 5,8% 4,3% 4,1%   1,5% 0,2% 0,3% 1,0% 63,9%
14,8% 6,7% 18,1% 4,4% 17,5% 7,3% 9,3% 5,9% 2,2% 12,7% 0,1% 1,0% 0,2% 0,4% 0,5% 91,3%
15,1% 6,4% 18,5% 3,1% 23,4% 3,3% 7,4% 8,0% 1,1% 13,1%   0,7%   0,5% 0,2% 94,2%
12,0% 3,8% 5,8% 3,0% 32,9% 8,7% 7,3% 16,5% 2,2% 7,1%   0,5% 1,1% 0,4% 1,8% 75,4%
17,1% 5,0% 14,5% 2,9% 20,7% 6,3% 10,2% 8,6% 2,0% 11,3%   1,3%   0,7% 0,5% 89,3%
14,1% 3,7% 7,7% 3,6% 25,9% 11,4% 8,0% 14,1% 2,7% 7,6%   1,4% 0,2% 1,4% 0,2% 76,4%
17,1% 5,8% 13,8% 1,9% 15,3% 12,2% 12,2% 4,8% 3,8% 12,0%   1,2%   1,2%   84,2%
10,4% 4,3% 7,2% 1,7% 32,4% 13,6% 7,7% 10,8% 4,0% 6,4%   1,6%   1,5% 1,1% 74,7%
20,2% 6,9% 20,3% 2,6% 10,7% 5,9% 9,7% 4,8% 3,2% 14,8%   0,9%   0,4% 0,9% 84,6%
10,7% 1,6% 10,1% 2,2% 27,0% 13,8% 13,0% 9,1% 4,2% 7,0%   1,3%   0,8% 0,5% 78,6%
15,3% 4,8% 13,1% 3,2% 18,6% 9,3% 11,3% 7,6% 2,7% 12,3%   1,8%   1,0% 0,1% 85,4%
9,1% 3,2% 8,8% 2,1% 28,7% 13,3% 11,1% 9,3% 4,4% 9,0%   0,9%   0,7% 0,4% 84,7%
17,8% 4,5% 15,4% 3,2% 15,0% 5,9% 9,0% 6,0% 3,5% 17,8%   1,8%   0,4%   87,7%
24,3% 6,1% 16,6% 2,4% 14,3% 6,8% 8,9% 6,5% 3,4% 9,3%   1,3%   0,9% 0,4% 89,0%
19,0% 6,9% 16,8% 2,4% 21,8% 5,1% 9,8% 7,9% 1,6% 7,5%   1,2% 0,1% 0,8% 0,2% 82,8%
19,5% 8,2% 13,8% 3,4% 24,0% 3,2% 5,5% 11,9% 0,9% 7,9% 1,1% 0,6% 0,1% 1,2% 0,6% 91,7%
19,3% 9,6% 7,3% 3,2% 30,1% 2,9% 5,1% 14,9% 1,3% 4,9% 0,8% 0,5%   1,3% 0,1% 85,9%
18,4% 9,6% 10,6% 3,5% 22,9% 4,0% 5,9% 13,3% 1,8% 7,8% 0,7% 1,5%   1,6% 0,3% 88,1%
20,6% 12,1% 6,3% 3,6% 23,1% 4,4% 4,5% 16,6% 1,2% 4,7% 1,5% 1,5%   0,6% 0,4% 90,4%
9,9% 5,3% 13,3% 2,3% 29,4% 15,5% 6,5% 6,8% 2,5% 7,6%   0,9%   0,8% 1,5% 81,5%
19,8% 4,9% 13,5% 2,4% 19,8% 9,8% 10,6% 6,8% 2,6% 8,6% 0,1% 1,2%   1,0% 0,7% 84,7%
25,9% 6,7% 18,2% 2,3% 15,5% 4,7% 8,8% 4,3% 2,7% 10,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,6% 0,5% 92,9%
20,1% 7,1% 16,0% 1,6% 13,0% 8,2% 11,1% 3,8% 4,5% 13,3% 0,1% 1,2%   1,0% 0,3% 84,0%
16,7% 7,4% 18,4% 2,0% 12,7% 9,6% 13,2% 5,2% 4,4% 9,0% 0,1% 1,3% 0,1% 1,1% 0,3% 87,7%
14,5% 7,9% 22,5% 2,4% 17,4% 5,2% 9,2% 10,4% 1,9% 7,5% 0,1% 1,2%   1,0% 0,9% 89,8%
14,0% 7,5% 12,2% 2,9% 17,0% 7,5% 19,0% 8,2% 3,7% 5,3% 1,7% 1,1%   1,2% 0,4% 90,3%
17,6% 12,3% 17,1% 1,2% 11,6% 7,6% 17,6% 2,5% 7,0% 2,8%   2,7%   0,3% 0,2% 72,5%
16,3% 9,8% 16,1% 2,6% 11,6% 11,4% 16,1% 3,3% 6,9% 5,1%   0,8% 0,2% 0,8% 0,6% 83,4%
13,1% 6,3% 28,9% 1,7% 18,6% 6,3% 6,7% 8,2% 1,7% 7,6%   1,0%   0,8% 0,3% 91,6%
22,6% 9,4% 7,4% 2,6% 20,6% 2,6% 3,6% 23,1% 0,7% 2,2% 5,0% 0,4% 0,1% 0,8% 0,1% 88,6%
20,2% 11,2% 7,9% 3,2% 18,4% 2,9% 3,2% 22,4% 0,6% 2,5% 6,5% 0,9%   1,5% 0,5% 86,8%
22,8% 10,3% 8,9% 3,4% 16,6% 2,3% 4,2% 22,3% 1,2% 2,0% 4,8% 1,2%   1,0% 0,8% 88,9%
11,0% 8,6% 8,6% 2,7% 14,9% 18,4% 19,3% 3,2% 6,2% 4,6%   2,6% 0,5% 1,3% 0,3% 72,5%
20,1% 4,4% 15,5% 4,3% 18,2% 3,5% 6,6% 9,2% 1,5% 16,0%   0,8%   0,6% 0,3% 85,4%
13,0% 3,7% 9,7% 2,0% 26,5% 12,5% 9,5% 10,4% 2,5% 8,8%   1,3%   0,8% 1,3% 79,8%
14,4% 4,5% 11,5% 2,4% 26,2% 10,1% 10,0% 8,9% 2,0% 8,8%   1,2%   0,7% 0,6% 84,0%
14,8% 3,8% 14,7% 2,1% 17,0% 8,9% 8,3% 7,6% 2,0% 19,3% 0,1% 1,4%   1,2% 2,6% 84,1%
13,1% 4,1% 13,6% 2,6% 24,5% 10,6% 9,6% 9,0% 2,7% 8,8%   1,3%   0,6% 0,1% 85,7%
12,6% 5,3% 13,9% 2,5% 23,5% 13,4% 11,1% 7,0% 3,9% 4,8%   2,0%   0,8% 0,1% 84,8%
6,2% 3,4% 10,0% 1,4% 24,1% 19,3% 15,5% 4,0% 6,4% 8,6%   1,1%   0,5% 0,1% 90,0%
18,3% 4,7% 15,2% 2,7% 21,5% 7,8% 11,5% 7,3% 2,3% 6,7%   2,2%   1,2%   83,1%
Lund 16,4% 6,2% 13,5% 2,7% 20,4% 8,5% 9,5% 9,5% 2,8% 8,7% 0,6% 1,3% 0,1% 0,9% 0,4% 84,6%

http://www.val.se