2018-09-10 00:35:55

Val till kommunfullmäktige i Helsingborg - Valnatt

Samtliga 83 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

27,0%
4,4%
5,1%
4,0%
28,4%
4,5%
5,1%
20,2%
0,5%
0,7%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 80,4%
+1,2
2014: 79,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Helsingborg

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 18 -1 19
C Centerpartiet 3 +1 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19   19
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 3 -3 6
SD Sverigedemokraterna 13 +3 10
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 65   65

Preliminär röstfördelning - kommun Helsingborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 23671 27,0% +361 -1,2 23310 28,2%
C Centerpartiet 3824 4,4% +1906 +2,0 1918 2,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4445 5,1% +182 -0,1 4263 5,2%
KD Kristdemokraterna 3505 4,0% +1476 +1,5 2029 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24913 28,4% +1477 +0,1 23436 28,3%
V Vänsterpartiet 3982 4,5% +195   3787 4,6%
MP Miljöpartiet de gröna 4484 5,1% -3011 -3,9 7495 9,1%
SD Sverigedemokraterna 17729 20,2% +4167 +3,8 13562 16,4%
FI Feministiskt initiativ 400 0,5% +260 +0,3 140 0,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 641 0,7% -2095 -2,6 2736 3,3%
  Giltiga röster 87594 100,0% +4918   82676 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 46 0,1% +46 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 767 0,9% -98 -0,2 865 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 448 0,5% +425 +0,5 23  
VDT Valdeltagande 88855 80,4% +5291 +1,2 83564 79,2%
  Antal röstberättigade 110473   +4978   105495  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Helsingborg

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,3% 1,8% 2,5% 2,2% 42,7% 4,9% 2,9% 25,1% 0,2% 0,5%   1,0% 0,3% 74,6%
30,0% 8,8% 4,3% 6,2% 12,7% 2,6% 4,8% 29,8% 0,3% 0,5%   0,5% 1,4% 91,3%
21,8% 2,9% 3,1% 3,3% 37,5% 4,4% 4,1% 22,5% 0,3% 0,1%   0,5% 0,8% 79,5%
15,7% 4,3% 3,9% 4,2% 38,0% 4,3% 3,4% 25,2% 0,5% 0,4%   1,2% 0,7% 73,8%
17,7% 3,1% 3,7% 3,2% 39,5% 4,7% 2,9% 24,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,7%   68,9%
22,7% 2,2% 5,3% 4,8% 31,3% 3,6% 4,1% 25,4% 0,2% 0,2%   0,9% 0,8% 84,8%
19,1% 5,6% 3,0% 5,5% 28,8% 3,3% 2,3% 32,0%   0,5%   2,6% 0,7% 81,0%
32,7% 6,0% 6,7% 4,0% 21,2% 4,9% 7,2% 16,0% 0,5% 0,8%   1,3% 0,7% 80,7%
39,0% 4,8% 5,2% 5,9% 19,5% 3,7% 4,5% 16,1% 0,9% 0,4%   0,4% 0,6% 88,5%
37,6% 5,5% 5,9% 3,4% 18,6% 4,0% 6,8% 16,9% 0,5% 0,8% 0,2% 0,9%   83,4%
10,3% 1,7% 1,9% 2,8% 47,5% 6,5% 2,8% 25,6% 0,3% 0,6% 0,1% 0,7%   74,8%
9,1% 1,1% 1,5% 2,0% 52,0% 6,9% 2,0% 24,5% 0,4% 0,5%   0,4% 0,3% 70,1%
8,7% 1,2% 2,6% 1,2% 58,4% 7,3% 2,4% 17,6% 0,2% 0,4%   0,8% 0,2% 63,0%
8,5% 1,7% 2,7% 0,7% 51,9% 12,2% 2,9% 18,4% 0,4% 0,6%   0,7% 1,3% 65,3%
10,2% 2,0% 3,0% 2,3% 42,8% 5,5% 3,9% 29,1% 0,8% 0,5%   1,1% 1,0% 75,4%
13,5% 4,9% 5,3% 2,4% 40,1% 7,6% 8,8% 15,2% 1,0% 1,1%   1,0% 0,5% 68,6%
20,2% 5,9% 3,9% 3,3% 31,1% 8,3% 7,4% 18,3% 0,8% 0,9%   1,3% 1,0% 67,5%
25,6% 4,5% 5,6% 4,1% 24,3% 6,3% 5,6% 22,6% 0,2% 1,2%   1,1% 0,7% 82,7%
12,9% 2,1% 1,7% 1,7% 50,7% 5,5% 3,3% 21,2% 0,2% 0,6%   0,8% 0,6% 71,6%
12,1% 3,3% 3,4% 1,6% 43,2% 6,1% 4,8% 24,2% 0,5% 0,9%   0,7% 1,0% 70,1%
15,0% 4,7% 3,2% 2,4% 41,5% 7,8% 5,5% 17,9% 0,8% 1,3%   0,2% 1,0% 65,6%
30,5% 5,1% 5,3% 6,5% 22,4% 2,0% 4,0% 22,3% 0,6% 1,2%   1,1% 0,9% 91,4%
36,4% 4,6% 7,1% 4,6% 24,4% 1,5% 5,1% 15,8% 0,2% 0,4% 0,1% 0,7% 0,6% 90,3%
53,8% 6,4% 7,2% 5,2% 8,8% 2,2% 4,7% 10,7% 0,2% 0,8%   0,2% 0,4% 91,0%
34,6% 6,1% 6,4% 5,1% 24,7% 3,7% 4,3% 14,8% 0,4%   0,8% 0,5% 0,2% 89,5%
34,0% 3,8% 6,3% 4,5% 22,3% 4,6% 6,3% 17,2% 0,2% 1,0%   1,1% 0,2% 90,3%
14,8% 4,4% 4,6% 1,9% 36,5% 11,9% 6,3% 16,7% 1,2% 1,7%   1,7% 1,2% 60,2%
13,8% 4,3% 3,4% 2,4% 43,7% 8,7% 5,9% 16,3% 0,6% 0,7%   0,8% 0,6% 66,0%
14,8% 1,5% 2,4% 4,3% 33,6% 6,1% 4,1% 30,7% 0,5% 1,8% 0,1% 1,4% 0,5% 77,9%
16,0% 4,4% 3,4% 4,1% 23,6% 5,1% 3,8% 38,1% 0,7% 0,9%   1,1% 0,7% 76,5%
49,2% 5,8% 10,4% 7,1% 11,1% 1,5% 3,9% 10,4% 0,1% 0,5%   0,3% 0,1% 93,0%
44,6% 3,3% 5,6% 3,6% 17,6% 3,1% 5,5% 15,6% 0,4% 0,6%   0,8% 0,5% 91,2%
16,4% 1,7% 3,3% 2,3% 49,7% 5,8% 5,0% 15,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%   64,3%
16,2% 2,7% 3,8% 3,9% 31,8% 7,3% 5,3% 27,8% 0,3% 0,9%   1,3% 0,1% 71,6%
39,5% 4,2% 5,5% 4,5% 18,4% 3,7% 4,4% 18,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,9% 0,2% 87,3%
47,4% 5,6% 8,0% 4,7% 13,1% 1,4% 6,6% 12,3% 0,6% 0,3%   0,6%   87,3%
37,0% 4,1% 7,4% 3,2% 20,2% 4,3% 8,8% 13,7% 0,8% 0,4% 0,2% 0,7% 0,3% 90,4%
37,8% 5,1% 5,2% 4,3% 21,5% 3,7% 4,1% 17,1% 0,9% 0,3%   0,9% 0,5% 80,6%
26,3% 6,4% 5,1% 6,6% 21,4% 2,7% 3,4% 27,7% 0,1% 0,2%   0,8% 0,2% 81,2%
23,1% 4,6% 3,8% 2,8% 24,4% 4,8% 3,4% 32,3% 0,3% 0,6% 0,1% 0,7%   84,8%
10,6% 2,1% 1,7% 1,9% 56,4% 5,7% 3,5% 17,1% 0,5% 0,5%   0,5% 0,8% 69,1%
27,8% 5,7% 6,2% 3,6% 24,0% 5,8% 7,7% 17,7% 0,4% 1,1%   0,6%   78,4%
23,1% 13,2% 3,8% 5,6% 13,9% 3,1% 3,5% 33,2% 0,5% 0,2% 0,2% 1,4%   82,3%
9,4% 1,1% 2,1% 1,5% 48,8% 6,9% 3,5% 25,2% 0,5% 1,1%   0,6% 1,3% 63,3%
14,5% 2,1% 3,1% 2,1% 38,7% 7,1% 6,0% 26,3% 0,1%   0,6% 0,8%   68,6%
22,9% 3,4% 3,8% 2,3% 26,4% 3,8% 3,4% 33,3% 0,3% 0,5%   1,1% 2,0% 78,4%
20,3% 3,1% 4,3% 4,3% 29,0% 2,8% 3,6% 31,6% 0,5% 0,5% 0,1% 0,6% 0,7% 87,7%
48,8% 3,3% 6,0% 5,7% 13,0% 1,9% 4,4% 15,7% 0,4% 0,8%   0,1% 0,6% 88,9%
27,8% 5,4% 7,3% 3,3% 27,4% 4,0% 5,9% 17,6% 0,5% 0,8%   1,0%   82,8%
15,6% 2,2% 3,3% 2,0% 38,8% 6,0% 5,3% 25,4% 0,7% 0,9%   1,1% 1,0% 70,1%
29,9% 5,4% 5,4% 4,2% 23,5% 4,6% 7,7% 17,4% 0,7% 1,2%   1,0% 0,4% 91,6%
32,1% 4,1% 7,1% 4,8% 24,0% 3,0% 5,9% 17,5% 0,2% 1,2%   1,0%   92,4%
38,4% 4,6% 5,6% 5,6% 20,9% 1,6% 6,6% 15,6% 0,4% 0,8% 0,2% 0,5%   92,4%
25,4% 3,5% 3,5% 4,4% 29,7% 2,6% 5,3% 24,7% 0,6% 0,4%   1,7%   85,9%
25,2% 3,6% 4,1% 2,9% 28,5% 5,4% 3,9% 25,2% 0,4% 0,8% 0,1% 0,6% 0,4% 78,8%
24,9% 3,8% 3,9% 3,7% 30,7% 4,2% 3,9% 23,4% 0,4% 1,0% 0,4% 1,1% 1,0% 79,8%
15,5% 1,7% 3,7% 3,2% 39,6% 6,7% 4,4% 24,0% 0,2% 1,0%   1,2% 1,0% 77,9%
13,3% 3,2% 3,5% 3,3% 47,2% 5,2% 4,2% 19,4% 0,2% 0,6%   1,1% 0,6% 73,0%
34,0% 6,1% 6,3% 4,9% 21,7% 2,4% 4,9% 19,0% 0,5% 0,2%   0,7% 0,5% 89,9%
40,0% 5,5% 7,7% 5,1% 19,7% 1,2% 4,2% 16,2% 0,1% 0,5%   0,5% 0,5% 93,4%
45,2% 4,6% 8,8% 4,2% 17,7% 1,6% 3,7% 13,8% 0,3% 0,1%   0,6% 0,1% 94,3%
30,6% 4,4% 6,7% 5,5% 24,3% 3,9% 7,0% 16,0% 0,9% 0,8%   0,9% 0,6% 87,7%
35,7% 6,9% 7,0% 6,1% 20,0% 3,5% 4,9% 13,7% 0,7% 1,4%   0,7% 0,1% 91,0%
27,5% 4,3% 5,3% 4,3% 26,1% 4,9% 7,7% 18,3% 0,4% 1,2%   0,9% 0,4% 75,7%
30,4% 4,3% 6,6% 5,5% 25,9% 3,0% 5,8% 16,7% 0,5% 1,4%   0,6% 0,9% 84,9%
28,8% 5,5% 6,9% 3,9% 29,1% 4,1% 4,7% 14,9% 0,3% 1,9%   0,6% 0,5% 86,7%
20,5% 5,7% 3,1% 2,9% 33,4% 6,3% 9,6% 16,2% 0,8% 1,5%   1,5% 0,7% 72,6%
25,9% 5,1% 5,5% 3,7% 26,5% 4,3% 5,5% 21,7% 0,7% 1,0%   1,3% 0,5% 81,3%
39,9% 6,6% 6,5% 4,8% 16,3% 2,9% 5,4% 16,2% 0,6% 0,8%   0,6%   88,6%
14,8% 2,2% 2,5% 1,8% 43,7% 7,9% 5,3% 21,1%   0,6%   0,9% 1,1% 65,0%
33,1% 7,3% 6,9% 2,9% 20,0% 5,6% 7,9% 15,0% 0,8% 0,4% 0,1% 0,8% 0,5% 87,3%
33,7% 5,3% 6,8% 4,3% 17,8% 6,1% 5,7% 18,8% 0,7% 0,9%   1,3% 0,5% 85,8%
49,1% 4,6% 7,9% 4,8% 11,7% 2,6% 6,5% 11,6% 0,4% 0,7%   0,3% 1,2% 87,8%
30,6% 5,9% 7,4% 3,5% 20,7% 4,9% 8,9% 15,9% 0,8% 1,4%       86,6%
32,0% 4,2% 6,8% 2,8% 22,7% 5,2% 6,0% 19,3% 0,5% 0,5%   1,1% 0,5% 82,5%
19,3% 11,7% 5,6% 9,0% 17,8% 3,6% 3,4% 27,8% 0,5% 1,3%   0,8% 0,1% 85,9%
26,3% 4,6% 7,8% 4,1% 28,8% 5,2% 7,7% 14,3% 0,6% 0,6% 0,1% 0,5% 1,2% 85,0%
23,1% 4,8% 4,3% 4,3% 28,7% 5,6% 7,0% 20,4% 0,8% 1,1% 0,2% 1,2% 0,1% 79,0%
25,2% 9,3% 3,7% 7,7% 21,3% 3,2% 4,3% 24,3%   1,0%   2,0% 0,2% 81,3%
16,1% 2,9% 3,6% 5,6% 39,7% 7,3% 3,3% 20,1% 0,5% 1,0%   0,9% 0,8% 70,9%
19,1% 2,1% 3,0% 4,6% 38,0% 3,8% 3,8% 24,6% 0,3% 0,7%   1,0% 0,5% 81,0%
28,3% 3,5% 3,4% 5,5% 23,3% 3,3% 4,3% 27,7% 0,4% 0,3% 0,1% 0,7% 0,4% 82,1%
30,3% 3,6% 4,3% 5,1% 28,9% 3,5% 2,8% 20,8% 0,1% 0,6%   0,9% 0,4% 85,8%
Helsingborg 27,0% 4,4% 5,1% 4,0% 28,4% 4,5% 5,1% 20,2% 0,5% 0,7% 0,1% 0,9% 0,5% 80,4%

http://www.val.se