2018-09-10 00:21:59

Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Valnatt

Samtliga 19 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,5%
11,0%
4,9%
2,1%
28,7%
5,6%
3,0%
26,5%
0,3%
0,4%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 80,7%
-0,1
2014: 80,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 9 +1 8
C Centerpartiet 6 +2 4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -3 18
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 13 +3 10
FI Feministiskt initiativ      
ÖVR Övriga anmälda partier   -2 2
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Eslöv

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3522 17,5% +459 +2,1 3063 15,5%
C Centerpartiet 2201 11,0% +344 +1,6 1857 9,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 975 4,9% -158 -0,9 1133 5,7%
KD Kristdemokraterna 422 2,1% +156 +0,8 266 1,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5766 28,7% -812 -4,5 6578 33,2%
V Vänsterpartiet 1123 5,6% +234 +1,1 889 4,5%
MP Miljöpartiet de gröna 601 3,0% -602 -3,1 1203 6,1%
SD Sverigedemokraterna 5324 26,5% +1598 +7,7 3726 18,8%
FI Feministiskt initiativ 67 0,3% +5   62 0,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 85 0,4% -922 -4,7 1007 5,1%
  Giltiga röster 20086 100,0% +302   19784 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3   +3      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 301 1,5% -5 -0,1 306 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 85 0,4% +78 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 20475 80,7% +378 -0,1 20097 80,7%
  Antal röstberättigade 25387   +485   24902  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Eslöv

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
13,4% 5,1% 2,1% 0,1% 48,1% 5,0% 3,5% 22,5% 0,1%     1,5% 0,4% 66,0%
10,0% 19,6% 5,1% 1,6% 20,8% 8,3% 3,8% 29,7% 0,8% 0,3%   1,9% 0,3% 84,2%
14,4% 7,7% 4,0% 2,1% 33,9% 6,6% 2,8% 27,5% 0,6% 0,4%   1,5% 0,5% 70,8%
16,3% 8,2% 4,3% 2,3% 31,1% 5,2% 3,0% 29,0% 0,2% 0,4%   1,0% 0,9% 77,4%
18,4% 7,0% 6,7% 1,3% 34,3% 8,3% 4,0% 19,0% 0,5% 0,5%   0,5% 0,4% 82,4%
24,5% 15,7% 6,2% 2,7% 18,7% 5,1% 3,9% 21,9% 0,3% 1,0%   2,0% 0,1% 85,4%
19,9% 17,7% 5,0% 3,4% 16,4% 5,0% 3,7% 28,1% 0,4% 0,4%   1,7% 0,5% 81,9%
20,0% 10,8% 4,5% 2,6% 32,0% 5,0% 3,2% 21,3% 0,3% 0,3% 0,1% 2,0% 0,2% 81,2%
18,4% 16,6% 3,7% 2,6% 15,7% 3,7% 2,6% 36,0% 0,4% 0,4% 0,2% 1,5% 0,5% 84,8%
19,4% 8,6% 2,5% 2,1% 26,0% 3,4% 1,6% 35,8% 0,3% 0,3%   1,8% 0,2% 79,2%
14,8% 6,3% 6,6% 1,8% 37,3% 5,5% 3,0% 23,9% 0,1% 0,8%   1,3% 0,6% 80,7%
10,9% 3,9% 2,8% 1,7% 46,3% 7,1% 1,6% 25,4%   0,3%   1,5% 0,5% 68,6%
14,8% 7,1% 3,9% 1,4% 36,0% 5,6% 2,2% 28,8% 0,2% 0,1%   1,5% 0,3% 84,4%
18,8% 12,8% 6,5% 2,2% 17,6% 5,7% 2,7% 32,9% 0,5% 0,3%   1,4% 0,4% 82,3%
21,2% 9,5% 5,4% 3,0% 32,4% 4,3% 1,9% 21,8% 0,1% 0,5%   1,4% 0,3% 87,0%
16,7% 15,2% 3,9% 1,6% 24,6% 7,1% 4,9% 24,8% 0,6% 0,5%   1,6% 0,7% 85,6%
22,0% 12,0% 8,6% 1,7% 25,8% 3,8% 3,1% 22,4% 0,2% 0,6%   1,4%   87,3%
15,6% 18,2% 3,4% 3,3% 17,4% 2,8% 2,6% 36,1%   0,5%   1,1% 1,4% 82,7%
14,0% 13,8% 5,6% 2,6% 20,2% 14,2% 3,6% 24,2% 1,4% 0,4%   1,2% 0,2% 82,0%
Eslöv 17,5% 11,0% 4,9% 2,1% 28,7% 5,6% 3,0% 26,5% 0,3% 0,4%   1,5% 0,4% 80,7%

http://www.val.se