2018-09-10 01:33:04

Val till kommunfullmäktige i Ängelholm - Valnatt

Samtliga 22 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

29,6%
8,6%
5,1%
4,9%
23,3%
2,7%
3,3%
17,2%
0,1%
5,0%
0,2%
M C L KD S V MP SD FI EP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 82,5%
+0,3
2014: 82,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ängelholm

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 15 +2 13
C Centerpartiet 4   4
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12 -4 16
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 9 +3 6
FI Feministiskt initiativ      
EP EngelholmsPartiet 3 -3 6
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Ängelholm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7941 29,6% +1328 +4,3 6613 25,2%
C Centerpartiet 2310 8,6% +562 +1,9 1748 6,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1359 5,1% +303 +1,0 1056 4,0%
KD Kristdemokraterna 1309 4,9% +454 +1,6 855 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6243 23,3% -1506 -6,3 7749 29,6%
V Vänsterpartiet 734 2,7% +180 +0,6 554 2,1%
MP Miljöpartiet de gröna 888 3,3% -546 -2,2 1434 5,5%
SD Sverigedemokraterna 4610 17,2% +1647 +5,9 2963 11,3%
FI Feministiskt initiativ 37 0,1% +10   27 0,1%
EP EngelholmsPartiet 1336 5,0% -1805 -7,0 3141 12,0%
ÖVR Övriga anmälda partier 66 0,2% +13   53 0,2%
  Giltiga röster 26833 100,0% +640   26193 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 12   +12      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 368 1,3% +34 +0,1 334 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 140 0,5% +134 +0,5 6  
VDT Valdeltagande 27353 82,5% +820 +0,3 26533 82,2%
  Antal röstberättigade 33137   +857   32280  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ängelholm

Område M C L KD S V MP SD FI EP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
26,6% 13,3% 3,2% 4,5% 15,6% 1,7% 3,8% 26,0% 0,1% 5,1% 0,2%   1,3% 0,8% 75,1%
30,4% 7,9% 4,3% 4,7% 21,4% 4,4% 4,1% 16,6% 0,3% 5,5% 0,4%   0,9% 0,9% 80,4%
32,6% 8,3% 5,9% 4,6% 22,6% 3,2% 3,8% 15,5% 0,3% 3,0% 0,2%   1,2%   80,8%
32,5% 8,8% 7,1% 4,6% 24,0% 1,7% 3,8% 11,2%   6,1% 0,1%   0,8% 0,4% 87,7%
27,9% 11,9% 3,7% 7,2% 17,4% 2,1% 2,9% 23,2%   3,3% 0,3% 0,4% 2,4%   85,2%
22,1% 12,4% 4,3% 8,8% 20,8% 2,0% 1,5% 21,4% 0,3% 6,4% 0,2% 0,2% 2,4%   84,8%
29,5% 17,2% 3,1% 5,1% 11,8% 1,4% 2,6% 24,3%   4,7% 0,3% 0,2% 1,4% 0,4% 80,8%
21,6% 6,8% 3,7% 3,9% 35,7% 3,5% 3,0% 16,2% 0,1% 5,4%     1,4% 0,7% 78,5%
40,8% 10,1% 7,5% 3,7% 16,0% 1,4% 5,2% 12,2% 0,2% 2,8% 0,1%   1,4% 0,3% 89,3%
24,2% 10,3% 4,4% 5,7% 22,1% 2,8% 2,9% 20,7% 0,1% 6,7% 0,2%   1,3% 0,6% 81,5%
25,7% 8,9% 3,5% 6,1% 23,6% 2,2% 2,2% 22,1% 0,1% 5,7%   0,2% 1,2% 0,6% 79,6%
23,9% 5,5% 5,4% 4,8% 31,1% 3,1% 4,2% 16,7%   4,7% 0,4%   2,1% 0,7% 76,5%
42,1% 7,1% 7,7% 3,5% 21,0% 1,1% 2,8% 10,1% 0,1% 4,5%     1,3%   93,2%
32,8% 6,8% 6,0% 4,8% 26,2% 1,4% 2,8% 12,3% 0,2% 6,5% 0,1%   1,5% 0,9% 86,1%
41,4% 7,1% 7,3% 4,5% 16,0% 1,7% 4,9% 11,5% 0,3% 5,2%     1,6% 0,6% 89,2%
37,5% 6,5% 5,4% 5,2% 23,8% 2,3% 2,4% 11,9%   5,0%     1,6%   87,1%
29,3% 5,9% 4,3% 4,6% 32,0% 2,0% 2,2% 14,7% 0,3% 4,4% 0,3%   1,0% 1,0% 84,3%
26,5% 6,9% 4,3% 5,7% 28,2% 3,3% 2,5% 14,9% 0,1% 7,5% 0,1%   1,2% 0,3% 87,1%
20,4% 8,8% 3,8% 4,5% 16,9% 3,2% 4,3% 31,6% 0,2% 4,9% 1,5%       80,6%
35,8% 9,5% 5,5% 3,9% 21,4% 3,5% 4,1% 12,4% 0,3% 3,3% 0,3% 0,1% 1,5% 0,6% 85,1%
20,0% 6,0% 4,6% 4,0% 33,8% 6,5% 2,5% 17,8% 0,1% 4,1% 0,6%   1,9% 1,7% 69,5%
30,0% 6,6% 6,5% 4,5% 25,8% 4,2% 3,3% 14,9%   4,2% 0,1% 0,1% 1,2% 0,6% 81,6%
Ängelholm 29,6% 8,6% 5,1% 4,9% 23,3% 2,7% 3,3% 17,2% 0,1% 5,0% 0,2%   1,3% 0,5% 82,5%

http://www.val.se