2018-09-10 00:55:52

Val till kommunfullmäktige i Varberg - Valnatt

Samtliga 36 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,3%
13,1%
7,5%
5,7%
28,2%
5,5%
2,9%
12,1%
0,2%
3,0%
0,3%
1,1%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SPI ALFS K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,9%
+1,8
2014: 85,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 13 -1 14
C Centerpartiet 8 +1 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 +1 4
KD Kristdemokraterna 4 +2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -2 20
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna   -4 4
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden 2   2
ALFS Allians för Frihet      
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8608 20,3% -560 -2,5 9168 22,8%
C Centerpartiet 5560 13,1% +688 +1,0 4872 12,1%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3163 7,5% +1135 +2,4 2028 5,0%
KD Kristdemokraterna 2424 5,7% +1136 +2,5 1288 3,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11931 28,2% -1325 -4,8 13256 33,0%
V Vänsterpartiet 2328 5,5% +373 +0,6 1955 4,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1227 2,9% -1006 -2,7 2233 5,6%
SD Sverigedemokraterna 5107 12,1% +1341 +2,7 3766 9,4%
FI Feministiskt initiativ 83 0,2% +33 +0,1 50 0,1%
SPI SPI Välfärden 1276 3,0% -245 -0,8 1521 3,8%
ALFS Allians för Frihet 117 0,3% +117 +0,3    
K Kommunistiska Partiet 450 1,1% +450 +1,1    
ÖVR Övriga anmälda partier 47 0,1% -22 -0,1 69 0,2%
  Giltiga röster 42321 100,0% +2115   40206 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 14   +14      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 490 1,1% -62 -0,2 552 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 250 0,6% +244 +0,6 6  
VDT Valdeltagande 43075 86,9% +2311 +1,8 40764 85,1%
  Antal röstberättigade 49585   +1684   47901  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C L KD S V MP SD FI SPI ALFS K ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,7% 13,4% 6,8% 6,2% 28,5% 5,3% 2,8% 13,1% 0,2% 2,7% 0,3% 1,0% 0,1%   1,2% 0,6% 86,5%
15,8% 6,1% 5,1% 4,3% 42,1% 7,0% 2,6% 11,5% 0,1% 3,4% 0,4% 1,6% 0,2%   1,5% 1,0% 80,6%
16,2% 12,2% 6,5% 10,4% 26,9% 4,6% 2,0% 16,8% 0,1% 3,5% 0,3% 0,3% 0,3%   0,9% 1,1% 88,0%
24,3% 8,1% 9,4% 4,5% 28,0% 7,2% 3,7% 9,6% 0,6% 2,8% 0,2% 1,7% 0,2% 0,1% 1,3% 0,2% 87,6%
13,8% 4,2% 6,3% 4,4% 44,2% 8,0% 2,3% 12,7% 0,1% 2,1% 0,3% 1,6%     1,1% 1,0% 80,0%
23,1% 6,4% 9,5% 5,0% 35,7% 5,4% 3,2% 8,8% 0,3% 1,6% 0,3% 0,7% 0,1% 0,1% 1,0% 0,1% 90,8%
13,0% 28,6% 1,8% 5,5% 16,3% 4,8% 2,0% 24,2% 0,2% 2,4% 0,4% 0,2% 0,7%   1,5% 0,9% 83,7%
9,9% 31,2% 4,1% 5,2% 20,5% 3,1% 2,3% 18,9% 0,7% 2,2% 1,3% 0,7%     0,7%   81,9%
21,5% 17,7% 7,9% 4,9% 22,2% 4,8% 3,2% 13,5% 0,1% 3,1% 0,3% 0,6% 0,2%   1,7% 0,5% 88,8%
16,8% 6,7% 6,3% 4,2% 40,1% 7,0% 3,0% 10,2% 0,1% 3,2% 0,2% 2,2%     1,9% 1,4% 87,0%
20,6% 18,3% 7,0% 7,0% 21,2% 4,5% 3,8% 15,1% 0,1% 1,3% 0,1% 0,6% 0,1%   1,3% 0,3% 89,4%
23,8% 6,1% 6,9% 4,8% 36,9% 5,8% 3,2% 8,4% 0,1% 2,6% 0,4% 0,8% 0,2%   1,4% 0,4% 87,7%
26,7% 12,0% 9,1% 5,8% 26,9% 4,1% 3,4% 8,4% 0,1% 2,7% 0,1% 0,8% 0,1%   0,6% 0,7% 90,7%
28,0% 12,2% 8,4% 5,4% 20,8% 5,3% 4,0% 12,0% 0,3% 3,2% 0,1% 0,4%     1,0% 0,2% 90,3%
13,4% 35,0% 3,7% 6,5% 15,5% 3,7% 1,7% 16,4% 0,1% 3,0%   0,9%   0,4% 0,9% 0,1% 91,8%
18,2% 18,6% 6,7% 7,8% 24,1% 3,4% 2,6% 15,5% 0,1% 1,9% 0,1% 1,0%     1,2% 0,6% 85,0%
16,5% 15,8% 6,1% 6,9% 24,7% 4,7% 2,1% 18,2% 0,1% 3,6% 0,3% 1,0% 0,1%   0,7% 1,0% 79,2%
16,9% 21,1% 5,3% 8,8% 19,3% 4,6% 2,2% 17,2% 0,3% 3,1% 0,2% 0,7% 0,2% 0,1% 1,0% 0,6% 84,7%
19,7% 17,3% 5,1% 8,8% 22,5% 4,0% 1,8% 16,2% 0,1% 2,9% 0,3% 1,0% 0,4%   1,4% 0,7% 87,7%
21,0% 12,9% 8,1% 5,3% 27,9% 5,7% 3,0% 11,0% 0,2% 3,3% 0,3% 1,1% 0,1%   1,1% 0,5% 87,2%
17,3% 7,8% 8,5% 6,3% 33,2% 8,3% 3,2% 9,5% 0,2% 4,1% 0,1% 1,4% 0,1%   0,8% 0,8% 88,2%
23,1% 7,2% 8,5% 5,7% 31,5% 6,8% 3,0% 9,1% 0,1% 3,5% 0,2% 1,2%     1,3% 0,1% 84,9%
18,6% 22,9% 5,7% 5,9% 20,3% 5,0% 3,1% 14,0% 0,1% 3,1% 0,8% 0,5%   0,1% 1,8% 1,1% 88,9%
25,8% 7,8% 9,6% 4,5% 29,6% 5,9% 3,5% 8,6% 0,2% 2,8% 0,2% 1,5%   0,1% 1,5% 0,5% 89,5%
21,7% 8,7% 11,4% 5,2% 29,4% 6,8% 2,9% 7,2% 0,4% 4,0% 0,4% 1,6% 0,2%   0,9% 0,8% 82,1%
12,7% 22,1% 6,5% 6,8% 21,6% 5,7% 1,9% 18,1% 0,3% 2,9% 0,7% 0,6%     1,0% 0,1% 86,4%
9,3% 37,6% 1,8% 4,6% 14,5% 7,8% 3,7% 14,8%   3,7% 0,4% 1,4% 0,5%   0,2% 1,0% 85,9%
10,9% 31,6% 1,1% 4,8% 19,7% 6,7% 2,2% 17,0% 0,4% 4,2% 0,5% 0,8%     1,9%   89,7%
12,8% 29,8% 5,1% 3,6% 23,3% 3,1% 2,2% 17,7% 0,2% 0,7%   1,6%     2,0% 0,9% 86,1%
8,2% 3,1% 5,0% 5,0% 46,8% 8,1% 3,6% 14,4% 0,5% 2,7% 0,1% 2,3% 0,2%   1,9%   74,4%
22,7% 10,4% 8,5% 5,6% 33,8% 6,3% 1,9% 7,2%   2,7%   0,9%     1,1% 0,2% 92,5%
28,6% 7,5% 12,1% 5,0% 27,6% 3,9% 3,2% 7,6% 0,1% 3,6% 0,2% 0,6%     0,6% 0,5% 92,9%
26,9% 11,1% 9,9% 7,8% 24,8% 3,0% 2,1% 9,3% 0,1% 3,5% 0,3% 1,1% 0,1%   0,8% 0,8% 92,1%
26,7% 11,1% 9,1% 6,6% 22,2% 3,9% 4,7% 11,6% 0,3% 3,4%   0,2% 0,2%   1,1% 0,3% 91,2%
18,8% 22,4% 5,4% 4,3% 24,6% 4,6% 2,8% 13,0% 0,2% 3,3% 0,2% 0,5% 0,1%   0,9% 0,3% 85,6%
15,6% 17,1% 5,8% 4,0% 33,5% 4,5% 2,4% 12,7% 0,1% 3,2% 0,6% 0,5% 0,1% 0,3% 1,1% 0,3% 87,3%
23,7% 7,2% 8,3% 3,5% 29,6% 6,4% 4,1% 10,9% 0,4% 3,6% 0,5% 1,8% 0,1% 0,1% 1,0% 0,5% 85,2%
28,3% 6,4% 12,0% 5,7% 23,9% 6,3% 2,9% 9,6% 0,2% 3,1% 0,3% 1,4%   0,1% 1,0% 1,0% 89,1%
Varberg 20,3% 13,1% 7,5% 5,7% 28,2% 5,5% 2,9% 12,1% 0,2% 3,0% 0,3% 1,1% 0,1%   1,1% 0,6% 86,9%

http://www.val.se