2018-09-10 02:10:57

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Valnatt

Samtliga 43 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

30,3%
13,4%
9,4%
5,7%
15,4%
3,2%
3,9%
14,4%
0,2%
3,7%
0,2%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI Kbabo MED ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 88,0%
+1,5
2014: 86,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 19 -2 21
C Centerpartiet 8 +1 7
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6   6
KD Kristdemokraterna 4 +2 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 -1 10
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 9 +3 6
FI Feministiskt initiativ      
Kbabo Kungsbackaborna 2 -1 3
MED Medborgerlig Samling      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 16411 30,3% -946 -4,0 17357 34,3%
C Centerpartiet 7258 13,4% +2118 +3,2 5140 10,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5072 9,4% +211 -0,2 4861 9,6%
KD Kristdemokraterna 3112 5,7% +1016 +1,6 2096 4,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8365 15,4% -52 -1,2 8417 16,6%
V Vänsterpartiet 1706 3,2% +209 +0,2 1497 3,0%
MP Miljöpartiet de gröna 2112 3,9% -1537 -3,3 3649 7,2%
SD Sverigedemokraterna 7795 14,4% +3019 +5,0 4776 9,4%
FI Feministiskt initiativ 126 0,2% +21   105 0,2%
Kbabo Kungsbackaborna 2005 3,7% -261 -0,8 2266 4,5%
MED Medborgerlig Samling 128 0,2% +128 +0,2    
ÖVR Övriga anmälda partier 60 0,1% -366 -0,7 426 0,8%
  Giltiga röster 54150 100,0% +3560   50590 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 41 0,1% +41 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 450 0,8% -55 -0,2 505 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 233 0,4% +209 +0,4 24  
VDT Valdeltagande 54874 88,0% +3755 +1,5 51119 86,5%
  Antal röstberättigade 62368   +3279   59089  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Kungsbacka

Område M C L KD S V MP SD FI Kbabo MED ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
26,1% 12,1% 6,5% 6,6% 19,2% 3,5% 6,1% 16,2% 0,3% 3,3% 0,2%     0,7% 0,2% 91,2%
30,6% 13,2% 5,9% 6,2% 16,8% 3,5% 3,4% 15,8% 0,4% 3,4% 0,4% 0,4%   1,4%   86,6%
44,4% 7,7% 10,9% 9,9% 6,9% 1,9% 4,0% 13,1% 0,1% 0,9% 0,3%   0,4% 0,6% 0,5% 89,5%
18,2% 17,0% 6,2% 6,6% 24,6% 3,0% 3,8% 16,6% 0,1% 3,7% 0,1% 0,2%   1,0% 0,4% 84,6%
17,6% 20,8% 3,8% 6,0% 17,0% 4,7% 4,4% 22,1% 0,4% 2,6% 0,4% 0,2%   1,5% 0,1% 84,2%
21,4% 20,7% 5,1% 5,1% 15,9% 2,6% 5,4% 19,3% 0,3% 3,6% 0,5%   0,4% 1,2% 0,1% 83,5%
29,3% 11,1% 10,2% 5,5% 19,6% 3,7% 4,2% 11,7% 0,3% 4,0% 0,3%     0,8% 0,4% 91,4%
38,8% 13,7% 9,3% 5,5% 10,7% 1,5% 3,2% 9,2% 0,2% 7,7% 0,2%     0,4% 0,4% 90,5%
16,9% 23,7% 13,1% 8,0% 15,4% 3,0% 3,9% 13,4% 0,3% 2,0% 0,2% 0,1%   1,2% 1,3% 89,1%
13,1% 27,9% 7,7% 5,9% 18,0% 4,7% 2,7% 17,5% 0,2% 1,8% 0,4% 0,2%   0,8% 0,2% 88,0%
41,6% 11,6% 10,5% 5,4% 8,7% 1,8% 3,8% 12,5% 0,1% 3,7% 0,2% 0,1%   0,5% 1,8% 90,7%
16,0% 26,6% 2,3% 5,6% 13,6% 4,1% 4,8% 24,4% 0,2% 2,2% 0,1% 0,1%   1,2% 0,2% 86,5%
24,9% 11,9% 5,9% 6,8% 19,8% 4,8% 4,2% 14,8%   6,6% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 1,0% 81,9%
25,8% 9,3% 6,4% 7,5% 20,1% 2,8% 5,4% 16,4% 0,2% 6,0% 0,1%   0,1% 0,4% 0,5% 84,7%
23,1% 23,2% 5,5% 5,2% 11,1% 2,5% 4,1% 15,6% 0,4% 9,1% 0,1% 0,1%   0,8% 0,3% 86,8%
28,1% 12,4% 6,7% 4,9% 22,3% 3,9% 4,4% 11,3% 0,2% 5,4% 0,3% 0,1%   0,7% 0,4% 89,9%
21,7% 10,9% 6,7% 5,9% 23,5% 4,3% 3,6% 17,8% 0,3% 5,3%       0,6% 0,1% 84,5%
34,6% 11,9% 7,2% 4,3% 14,0% 3,7% 2,9% 16,2%   5,0% 0,2%     1,4% 1,0% 81,2%
35,3% 10,7% 7,8% 4,5% 18,5% 3,2% 4,1% 12,0% 0,1% 3,2% 0,2% 0,3%   1,0%   89,0%
38,4% 7,5% 17,7% 7,6% 9,9% 2,8% 4,2% 9,8% 0,1% 1,8% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,2% 91,7%
42,6% 7,4% 22,4% 5,5% 4,2% 2,0% 3,1% 9,9% 0,3% 2,3% 0,3%   0,3% 0,1% 0,1% 92,9%
41,0% 8,2% 10,1% 7,7% 10,4% 2,1% 3,5% 14,4% 0,1% 2,3% 0,3%   0,3% 0,7%   89,5%
38,3% 11,3% 8,2% 5,2% 14,6% 2,4% 2,4% 13,0% 0,1% 3,6% 0,2% 1,0%     0,7% 89,1%
38,0% 13,0% 10,1% 5,2% 12,2% 1,9% 2,8% 12,9% 0,2% 3,6% 0,1% 0,1%   0,8% 0,7% 91,3%
39,2% 10,7% 7,6% 5,5% 14,0% 2,1% 3,7% 12,5% 0,2% 4,4% 0,2%     0,4% 0,4% 91,1%
50,3% 8,1% 16,2% 6,6% 4,5% 1,4% 2,6% 7,9% 0,2% 2,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,1% 92,2%
42,9% 9,2% 11,0% 6,6% 9,5% 1,8% 3,0% 12,4% 0,4% 2,5% 0,6%     0,2% 0,5% 90,2%
23,7% 9,5% 5,5% 4,1% 24,4% 5,3% 4,1% 16,7% 0,4% 6,1% 0,1%   0,1% 1,6% 0,8% 84,8%
32,9% 15,3% 6,8% 5,4% 16,1% 2,4% 4,1% 13,0% 0,4% 3,5% 0,2%   0,1% 0,8% 0,1% 88,7%
27,5% 17,7% 6,4% 4,7% 16,5% 3,5% 4,6% 15,9% 0,5% 2,7% 0,1%   0,1% 1,0% 0,7% 88,8%
27,8% 20,2% 5,9% 4,1% 12,5% 3,8% 3,1% 18,9% 0,2% 2,7%   0,8%   1,0% 0,5% 87,4%
31,9% 14,6% 7,9% 4,6% 12,4% 3,8% 4,3% 17,4% 0,1% 2,4% 0,6%   0,4% 0,7% 0,6% 90,0%
29,1% 20,7% 9,1% 4,6% 12,3% 3,1% 6,0% 11,1% 0,1% 3,7% 0,2% 0,2%   0,7% 0,2% 91,3%
29,4% 11,8% 8,8% 5,5% 21,5% 2,8% 3,1% 12,5% 0,4% 3,9% 0,5%     0,9% 0,1% 83,7%
16,7% 7,3% 5,8% 5,9% 27,9% 6,1% 3,2% 21,3% 0,5% 4,7% 0,5%     1,8% 0,3% 80,3%
39,6% 11,1% 7,8% 5,7% 12,1% 3,8% 5,3% 10,5% 0,2% 3,3% 0,3% 0,1%   0,7% 0,7% 90,4%
36,0% 13,0% 5,8% 4,3% 13,7% 3,7% 4,5% 14,6% 0,5% 3,8% 0,2% 0,1%   0,8% 0,9% 88,4%
25,1% 11,5% 12,1% 5,0% 20,1% 3,1% 3,4% 13,6% 0,2% 5,8% 0,1%   0,1% 1,1% 0,1% 86,8%
23,3% 8,5% 16,5% 5,4% 20,6% 3,0% 3,5% 16,2% 0,2% 2,7% 0,1%   0,1% 1,6% 0,3% 84,8%
19,9% 13,2% 7,1% 5,2% 23,8% 4,1% 3,4% 18,4%   4,5% 0,3% 0,2% 0,4% 1,1% 0,5% 87,0%
28,6% 13,8% 17,4% 5,8% 12,8% 2,4% 3,8% 11,9% 0,3% 2,7%   0,3%   0,2% 0,8% 91,3%
22,8% 11,9% 18,2% 5,6% 16,6% 3,6% 4,0% 13,7% 0,1% 3,2% 0,3% 0,1%   0,8% 0,1% 87,2%
26,1% 13,1% 8,4% 5,4% 18,2% 4,4% 4,5% 13,4% 0,4% 5,7% 0,3% 0,2%   1,2% 0,2% 86,5%
Kungsbacka 30,3% 13,4% 9,4% 5,7% 15,4% 3,2% 3,9% 14,4% 0,2% 3,7% 0,2% 0,1% 0,1% 0,8% 0,4% 88,0%

http://www.val.se