2018-09-10 01:33:34

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Valnatt

Samtliga 20 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

23,9%
7,9%
8,3%
3,8%
19,3%
4,6%
6,9%
14,2%
0,7%
4,2%
5,0%
1,2%
M C L KD S V MP SD FI KomP SPP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 87,7%
+1,2
2014: 86,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 13 -1 14
C Centerpartiet 4 +1 3
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -1 11
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 4   4
SD Sverigedemokraterna 7 +2 5
FI Feministiskt initiativ      
KomP Kommunpartiet 2   2
SPP Sportpartiet 3   3
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5695 23,9% -581 -3,6 6276 27,4%
C Centerpartiet 1883 7,9% +535 +2,0 1348 5,9%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1977 8,3% +143 +0,3 1834 8,0%
KD Kristdemokraterna 909 3,8% +210 +0,8 699 3,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4601 19,3% -544 -3,2 5145 22,5%
V Vänsterpartiet 1094 4,6% -18 -0,3 1112 4,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1652 6,9% -370 -1,9 2022 8,8%
SD Sverigedemokraterna 3376 14,2% +1238 +4,8 2138 9,4%
FI Feministiskt initiativ 175 0,7% +134 +0,6 41 0,2%
KomP Kommunpartiet 994 4,2% +50   944 4,1%
SPP Sportpartiet 1197 5,0% -10 -0,3 1207 5,3%
ÖVR Övriga anmälda partier 295 1,2% +197 +0,8 98 0,4%
  Giltiga röster 23848 100,0% +984   22864 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 34 0,1% +34 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 170 0,7% -71 -0,3 241 1,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 83 0,3% +82 +0,3 1  
VDT Valdeltagande 24135 87,7% +1029 +1,2 23106 86,5%
  Antal röstberättigade 27523   +799   26724  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Härryda

Område M C L KD S V MP SD FI KomP SPP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,0% 8,0% 4,2% 3,7% 17,5% 5,3% 5,4% 20,3% 0,5% 9,3% 6,5% 0,5%   0,7% 0,4% 87,3%
27,6% 7,5% 10,1% 3,3% 15,7% 5,1% 10,2% 10,9% 0,4% 2,7% 6,1% 0,4% 0,2% 0,4%   90,6%
27,0% 11,8% 10,8% 4,8% 18,7% 1,6% 6,9% 9,8% 0,6% 3,1% 4,4% 0,5% 0,2% 0,8% 0,8% 91,9%
17,4% 7,3% 5,9% 3,4% 16,4% 4,5% 7,0% 18,2% 0,7% 4,7% 6,4% 8,2% 0,4% 0,7% 0,1% 86,7%
24,5% 8,2% 4,1% 4,6% 22,7% 8,0% 4,3% 17,8% 0,9% 2,8% 1,4% 0,8% 0,2% 0,9% 0,2% 86,8%
17,6% 8,1% 5,8% 5,1% 17,8% 6,1% 4,7% 24,8% 1,0% 5,2% 3,0% 0,7% 0,4% 1,6% 1,1% 80,1%
29,5% 7,1% 11,1% 3,3% 20,5% 4,1% 8,5% 7,9% 0,4% 2,9% 4,0% 0,5% 0,3% 0,9% 0,2% 89,5%
23,4% 9,0% 12,3% 4,7% 18,8% 3,9% 9,1% 11,0% 0,8% 2,8% 3,6% 0,5% 0,2% 0,8% 0,8% 87,2%
20,7% 5,1% 6,8% 3,1% 26,4% 5,1% 5,7% 16,1% 0,3% 4,6% 5,5% 0,7%   0,6% 0,5% 86,6%
24,3% 7,5% 8,3% 3,6% 18,4% 3,3% 6,4% 13,2% 0,6% 8,1% 5,9% 0,4% 0,2% 0,6% 0,2% 91,7%
22,6% 6,3% 10,5% 5,4% 23,7% 4,8% 6,3% 12,0% 0,9% 2,8% 3,9% 0,8% 0,2% 0,3% 0,1% 84,5%
22,2% 7,4% 10,0% 4,0% 21,9% 6,0% 6,0% 13,6% 0,5% 2,4% 5,3% 0,7%   0,5% 0,3% 87,8%
25,3% 7,5% 6,1% 2,3% 14,2% 3,4% 9,0% 19,8% 1,0% 2,3% 8,6% 0,5%   0,4%   90,3%
34,4% 10,7% 10,8% 3,4% 12,9% 2,5% 7,2% 7,2% 1,1% 1,8% 7,8% 0,3%   0,6% 0,3% 94,9%
26,7% 10,2% 15,1% 3,0% 14,7% 2,9% 10,4% 5,8% 0,9% 4,9% 4,9% 0,5% 0,2% 0,9% 0,5% 94,9%
17,4% 11,0% 3,9% 3,3% 24,2% 6,3% 3,8% 17,0% 1,2% 7,4% 2,1% 2,4% 0,3% 0,8%   84,1%
15,3% 4,5% 6,8% 3,3% 33,8% 9,0% 6,5% 15,1% 0,5% 1,1% 3,1% 1,1% 0,4% 1,3% 0,2% 73,3%
24,7% 7,0% 5,8% 3,9% 17,6% 3,5% 5,7% 20,1% 0,8% 5,4% 5,0% 0,6%   0,8% 0,1% 87,4%
23,0% 5,5% 8,8% 3,7% 14,7% 5,1% 6,9% 17,0% 1,1% 2,9% 5,1% 6,1%   0,5% 0,8% 87,8%
33,7% 7,8% 7,6% 4,2% 16,4% 2,5% 7,8% 7,5% 0,8% 4,4% 7,1% 0,2%   0,3% 0,5% 93,6%
Härryda 23,9% 7,9% 8,3% 3,8% 19,3% 4,6% 6,9% 14,2% 0,7% 4,2% 5,0% 1,2% 0,1% 0,7% 0,3% 87,7%

http://www.val.se