2018-09-10 02:00:30

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Valnatt

Samtliga 16 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

25,0%
6,8%
7,2%
5,3%
27,2%
5,1%
4,0%
13,3%
0,2%
5,4%
0,4%
M C L KD S V MP SD FI St ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 85,8%
+1,5
2014: 84,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12   12
C Centerpartiet 3 +1 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 +1 3
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 +1 13
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -1 3
SD Sverigedemokraterna 7 +3 4
FI Feministiskt initiativ      
St Stenungsundspartiet 3 +3  
Totalt 51 +10 41

Preliminär röstfördelning - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4235 25,0% -439 -4,2 4674 29,2%
C Centerpartiet 1154 6,8% +145 +0,5 1009 6,3%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1216 7,2% -65 -0,8 1281 8,0%
KD Kristdemokraterna 905 5,3% +297 +1,6 608 3,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4596 27,2% -490 -4,6 5086 31,8%
V Vänsterpartiet 863 5,1% +165 +0,7 698 4,4%
MP Miljöpartiet de gröna 681 4,0% -436 -3,0 1117 7,0%
SD Sverigedemokraterna 2245 13,3% +793 +4,2 1452 9,1%
FI Feministiskt initiativ 31 0,2% -5   36 0,2%
St Stenungsundspartiet 916 5,4% +916 +5,4    
ÖVR Övriga anmälda partier 75 0,4% +32 +0,2 43 0,3%
  Giltiga röster 16917 100,0% +913   16004 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 24 0,1% +24 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 226 1,3% -42 -0,3 268 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 121 0,7% +118 +0,7 3  
VDT Valdeltagande 17288 85,8% +1013 +1,5 16275 84,3%
  Antal röstberättigade 20144   +849   19295  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Stenungsund

Område M C L KD S V MP SD FI St ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
32,0% 6,2% 9,8% 4,8% 21,3% 4,5% 5,8% 9,7% 0,1% 5,1% 0,6%   1,3%   90,4%
22,6% 8,2% 3,7% 6,0% 23,6% 5,7% 3,7% 19,7%   5,9% 0,9%   1,4% 0,6% 84,9%
22,7% 5,3% 6,2% 4,3% 32,4% 5,2% 4,9% 12,4% 0,2% 6,2% 0,2%   1,4% 1,3% 83,6%
24,3% 4,2% 7,9% 5,7% 33,4% 5,3% 3,4% 9,4% 0,1% 5,9% 0,5%   1,7% 0,8% 83,4%
23,9% 4,0% 7,8% 3,6% 35,1% 4,8% 3,0% 11,4% 0,2% 6,1% 0,1%   1,4% 0,1% 87,9%
31,3% 6,4% 11,8% 6,3% 22,1% 3,8% 5,1% 8,9% 0,2% 4,1% 0,1%   1,0% 0,3% 91,9%
16,6% 12,5% 3,5% 7,5% 22,6% 4,7% 4,7% 24,7% 0,2% 2,2% 0,8% 0,2% 1,1% 0,8% 86,7%
32,8% 5,8% 7,6% 5,8% 22,4% 3,6% 2,6% 10,8% 0,1% 8,2% 0,3% 0,3% 2,0% 0,4% 86,7%
13,6% 3,1% 2,3% 3,4% 45,0% 6,7% 3,3% 16,7% 0,2% 4,9% 0,7% 0,1% 1,7% 1,0% 71,0%
29,4% 5,3% 7,9% 5,7% 29,1% 5,0% 3,1% 9,1%   5,2% 0,2%   0,6% 1,7% 90,0%
23,7% 8,7% 6,8% 8,2% 24,7% 6,6% 6,1% 11,7% 0,3% 2,9% 0,2% 0,3% 1,3% 0,5% 90,5%
26,9% 7,8% 8,7% 5,8% 26,9% 4,6% 3,9% 9,8% 0,3% 5,0% 0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 91,3%
20,0% 15,8% 4,1% 5,9% 19,6% 6,0% 4,3% 19,0% 0,2% 4,8% 0,2% 0,5% 1,7% 0,2% 86,4%
23,9% 5,2% 9,3% 3,9% 27,8% 5,0% 2,7% 14,5% 0,1% 7,6%   0,3% 0,7% 0,9% 84,3%
35,7% 6,2% 11,9% 5,6% 20,8% 2,4% 3,3% 7,8%   5,9% 0,6%   0,8% 0,1% 89,4%
20,2% 10,0% 3,8% 5,1% 21,7% 7,1% 5,2% 20,9% 0,5% 4,1% 1,3% 0,4% 1,7% 1,4% 84,4%
Stenungsund 25,0% 6,8% 7,2% 5,3% 27,2% 5,1% 4,0% 13,3% 0,2% 5,4% 0,4% 0,1% 1,3% 0,7% 85,8%

http://www.val.se