2018-09-10 00:44:32

Val till kommunfullmäktige i Mark - Valnatt

Samtliga 19 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,1%
16,0%
5,3%
6,6%
29,0%
7,7%
2,4%
15,4%
0,3%
0,0%
0,0%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,9%
+1,9
2014: 82,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 9 +1 8
C Centerpartiet 8 +2 6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -1 16
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 8 +3 5
FI Feministiskt initiativ      
MBP Markbygdspartiet   -4 4
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD   -2 2
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Mark

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 3786 17,1% +360 +1,2 3426 15,9%
C Centerpartiet 3544 16,0% +1080 +4,5 2464 11,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1165 5,3% +129 +0,4 1036 4,8%
KD Kristdemokraterna 1472 6,6% +513 +2,2 959 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6434 29,0% -406 -2,8 6840 31,8%
V Vänsterpartiet 1704 7,7% +271 +1,0 1433 6,7%
MP Miljöpartiet de gröna 542 2,4% -404 -2,0 946 4,4%
SD Sverigedemokraterna 3424 15,4% +1395 +6,0 2029 9,4%
FI Feministiskt initiativ 65 0,3% +25 +0,1 40 0,2%
MBP Markbygdspartiet 1   -1622 -7,5 1623 7,5%
MOD Marks Oberoende Demokrater, MOD     -673 -3,1 673 3,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 32 0,1% -20 -0,1 52 0,2%
  Giltiga röster 22169 100,0% +648   21521 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 21 0,1% +21 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 331 1,5% +5   326 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 137 0,6% +131 +0,6 6  
VDT Valdeltagande 22658 83,9% +805 +1,9 21853 82,0%
  Antal röstberättigade 27016   +360   26656  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Mark

Område M C L KD S V MP SD FI MBP MOD ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,0% 21,9% 4,4% 6,7% 19,2% 6,0% 2,0% 22,2% 0,3%     0,4% 0,2% 2,3% 0,7% 88,8%
11,6% 30,6% 3,6% 10,7% 16,7% 4,8% 1,7% 20,1% 0,2%       0,1% 1,4% 0,3% 83,7%
19,9% 4,1% 3,5% 4,3% 35,2% 11,5% 3,0% 17,7% 0,6%     0,2% 0,1% 1,2%   78,6%
11,5% 25,6% 3,4% 11,6% 22,9% 4,9% 2,6% 16,8% 0,2%     0,4%   1,5% 1,0% 85,6%
23,4% 20,3% 3,6% 7,3% 20,1% 6,2% 2,0% 17,0% 0,3%       0,2% 1,2% 0,4% 88,4%
13,7% 9,1% 4,7% 4,5% 40,6% 9,6% 3,5% 13,3% 0,6%     0,4%   1,8% 1,1% 75,5%
20,7% 8,7% 7,5% 5,8% 36,0% 7,6% 1,7% 11,7% 0,1%     0,1%   1,2% 0,9% 80,3%
25,2% 9,9% 8,0% 6,3% 28,5% 7,6% 2,2% 12,4%           1,3% 0,9% 89,1%
22,3% 9,6% 5,8% 5,3% 34,1% 9,7% 2,4% 10,2% 0,6%       0,1% 1,8% 1,0% 85,4%
17,1% 11,9% 5,1% 7,2% 31,3% 9,5% 2,8% 14,4% 0,2%     0,3% 0,2% 1,5% 0,1% 83,8%
8,1% 5,9% 5,0% 5,0% 42,3% 12,3% 2,9% 18,0% 0,5%       0,4% 2,2% 0,6% 68,7%
12,1% 8,8% 5,5% 4,8% 43,3% 8,4% 2,6% 14,2% 0,4%         1,2% 0,1% 78,3%
16,3% 9,2% 8,3% 4,8% 37,2% 9,6% 1,5% 13,1%       0,1%   1,3% 0,5% 84,0%
21,5% 9,7% 4,0% 6,2% 31,5% 9,3% 3,1% 14,4% 0,2%           1,3% 85,9%
10,3% 35,3% 2,5% 6,6% 23,6% 5,1% 1,4% 14,3% 0,5%     0,3%   0,8%   86,7%
18,8% 19,1% 5,6% 6,4% 22,0% 7,6% 3,5% 16,6% 0,4%     0,1% 0,3% 1,4% 0,8% 87,3%
19,2% 19,2% 5,8% 4,9% 18,1% 8,0% 3,1% 20,9% 0,4%     0,3% 0,2% 1,8%   85,1%
17,9% 10,8% 7,1% 7,4% 34,7% 6,6% 2,7% 12,7% 0,1%       0,1% 2,0% 1,2% 88,3%
23,8% 12,9% 8,0% 6,1% 27,5% 6,3% 2,1% 13,1% 0,1% 0,1%   0,1%   1,8% 0,4% 90,0%
Mark 17,1% 16,0% 5,3% 6,6% 29,0% 7,7% 2,4% 15,4% 0,3%     0,1% 0,1% 1,5% 0,6% 83,9%

http://www.val.se