2018-09-10 01:08:07

Val till kommunfullmäktige i Götene - Valnatt

Samtliga 7 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

13,5%
15,2%
4,7%
6,9%
26,1%
6,6%
3,4%
11,3%
0,2%
11,9%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI GÖF ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,5%
+1,0
2014: 83,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Götene

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 5   5
C Centerpartiet 6 +1 5
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   2
KD Kristdemokraterna 3 +1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -2 13
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 5 +2 3
FI Feministiskt initiativ      
GÖF Götenes framtid 5 -1 6
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Götene

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1150 13,5% +95 +1,0 1055 12,4%
C Centerpartiet 1302 15,2% +267 +3,0 1035 12,2%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 404 4,7% -22 -0,3 426 5,0%
KD Kristdemokraterna 591 6,9% +143 +1,6 448 5,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2234 26,1% -432 -5,2 2666 31,4%
V Vänsterpartiet 567 6,6% -7 -0,1 574 6,8%
MP Miljöpartiet de gröna 293 3,4% -43 -0,5 336 4,0%
SD Sverigedemokraterna 965 11,3% +396 +4,6 569 6,7%
FI Feministiskt initiativ 17 0,2% +11 +0,1 6 0,1%
GÖF Götenes framtid 1014 11,9% -350 -4,2 1364 16,1%
ÖVR Övriga anmälda partier 10 0,1% -6 -0,1 16 0,2%
  Giltiga röster 8547 100,0% +52   8495 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2   +2      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 155 1,8% -10 -0,1 165 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 66 0,8% +64 +0,7 2  
VDT Valdeltagande 8770 84,5% +108 +1,0 8662 83,5%
  Antal röstberättigade 10381   +11   10370  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Götene

Område M C L KD S V MP SD FI GÖF ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
10,9% 13,7% 2,6% 4,9% 21,5% 14,5% 4,5% 13,2% 0,2% 13,4% 0,6%   1,7% 0,3% 83,1%
14,3% 10,3% 4,5% 9,2% 33,6% 6,0% 2,2% 10,0% 0,3% 9,6%     1,2% 1,1% 83,8%
12,7% 15,7% 4,4% 7,8% 30,3% 4,3% 2,6% 11,4% 0,5% 10,3%     1,5% 1,4% 78,5%
13,2% 19,8% 2,3% 6,7% 26,4% 5,7% 2,8% 12,8% 0,3% 10,1%   0,2% 2,2% 1,7% 78,9%
14,8% 14,0% 6,2% 5,4% 28,9% 5,5% 5,1% 10,4% 0,1% 9,6%     1,8% 0,4% 89,3%
13,8% 17,4% 6,6% 6,9% 16,2% 5,1% 2,1% 12,9% 0,2% 18,9%     2,1% 0,4% 87,4%
14,6% 14,6% 6,1% 9,1% 28,9% 4,1% 3,4% 8,2%   10,8% 0,1%   1,6% 0,4% 89,3%
Götene 13,5% 15,2% 4,7% 6,9% 26,1% 6,6% 3,4% 11,3% 0,2% 11,9% 0,1%   1,8% 0,8% 84,5%

http://www.val.se