2018-09-10 01:37:29

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Valnatt

Samtliga 350 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,5%
3,9%
7,2%
3,3%
20,4%
12,5%
6,9%
8,3%
2,3%
1,9%
17,2%
0,5%
1,1%
M C L KD S V MP SD FI VägV DEM K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 79,0%
+1,7
2014: 77,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Göteborg

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 12 -8 20
C Centerpartiet 3 +3  
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 -1 7
KD Kristdemokraterna 3   3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -3 20
V Vänsterpartiet 11 +3 8
MP Miljöpartiet de gröna 6 -3 9
SD Sverigedemokraterna 7 +1 6
FI Feministiskt initiativ 2 -1 3
VägV Vägvalet   -5 5
DEM Demokraterna 14 +14  
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 81   81

Preliminär röstfördelning - kommun Göteborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 49733 14,5% -23022 -7,8 72755 22,3%
C Centerpartiet 13428 3,9% +5156 +1,4 8272 2,5%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 24901 7,2% -1665 -0,9 26566 8,2%
KD Kristdemokraterna 11299 3,3% -1667 -0,7 12966 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 70122 20,4% -2892 -2,0 73014 22,4%
V Vänsterpartiet 43000 12,5% +12273 +3,1 30727 9,4%
MP Miljöpartiet de gröna 23685 6,9% -10619 -3,6 34304 10,5%
SD Sverigedemokraterna 28518 8,3% +5545 +1,3 22973 7,0%
FI Feministiskt initiativ 7862 2,3% -4960 -1,6 12822 3,9%
VägV Vägvalet 6659 1,9% -9526 -3,0 16185 5,0%
DEM Demokraterna 58970 17,2% +58970 +17,2    
K Kommunistiska Partiet 1659 0,5% -174 -0,1 1833 0,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 3699 1,1% -9836 -3,1 13535 4,2%
  Giltiga röster 343535 100,0% +17583   325952 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 248 0,1% +248 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2735 0,8% -51 -0,1 2786 0,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 1904 0,5% +1770 +0,5 134  
VDT Valdeltagande 348422 79,0% +19550 +1,7 328872 77,3%
  Antal röstberättigade 441183   +15803   425380  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Göteborg

Område M C L KD S V MP SD FI VägV DEM K ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
12,8% 2,5% 2,9% 4,0% 28,6% 9,0% 4,6% 15,8% 1,1% 3,6% 13,3% 0,6% 1,3%   1,5% 0,9% 68,7%
9,3% 1,5% 2,0% 3,0% 40,1% 17,9% 3,8% 11,0% 0,7% 1,2% 6,9% 0,5% 2,0%   0,5% 0,1% 68,8%
15,8% 4,7% 6,4% 3,4% 18,7% 7,1% 4,5% 15,6% 1,1% 3,4% 18,4% 0,1% 0,9% 0,1% 0,8% 1,0% 83,5%
14,7% 4,6% 7,5% 5,4% 22,7% 6,6% 3,2% 16,2% 0,5% 3,1% 14,7% 0,2% 0,6%   0,9% 0,5% 80,3%
5,7% 2,0% 2,6% 2,8% 46,1% 16,3% 4,0% 9,2% 1,3% 1,0% 4,8% 1,3% 2,9% 0,1% 0,2% 0,5% 58,5%
6,7% 1,4% 2,1% 1,8% 43,0% 17,5% 7,0% 10,4% 0,9% 1,5% 6,3% 0,8% 0,5% 1,6% 1,2% 1,4% 57,3%
14,7% 4,2% 6,0% 6,1% 20,8% 9,0% 3,6% 14,1% 1,0% 2,0% 17,2% 0,3% 0,9%   0,4% 0,2% 79,5%
4,9% 1,6% 0,9% 0,7% 56,9% 12,8% 3,6% 11,3%   0,4% 4,2% 0,4% 2,1%   0,4%   41,0%
5,8% 1,2% 1,1% 2,8% 55,9% 13,3% 5,6% 6,1% 0,9% 1,4% 3,5% 0,2% 2,3% 0,2% 0,3% 1,0% 56,8%
7,7% 2,3% 2,0% 2,0% 42,6% 13,8% 5,3% 11,9% 0,8% 2,1% 6,3% 0,2% 3,1% 0,3% 0,6% 1,8% 48,4%
5,4% 0,9% 2,7% 3,7% 54,8% 10,3% 4,0% 8,8% 0,6% 0,8% 5,6% 0,8% 1,6%   0,6%   54,7%
5,1% 0,6% 0,4% 1,2% 49,6% 12,9% 9,6% 3,1% 1,9% 0,4% 1,9% 0,6% 12,7%   0,7% 1,2% 57,5%
7,2% 1,6% 1,7% 4,9% 33,2% 10,8% 8,4% 6,5% 0,7% 0,7% 4,0% 0,9% 19,3%   0,6% 1,3% 67,6%
6,3% 1,3% 0,6% 2,6% 45,1% 13,5% 7,5% 5,4% 1,3% 0,1% 1,4% 0,8% 14,2%   0,7% 0,4% 57,7%
7,1% 1,7% 1,4% 2,6% 48,5% 16,2% 9,7% 3,8% 1,1% 0,8% 3,0% 0,4% 3,7%   1,0% 0,3% 60,8%
5,0% 3,2% 1,1% 2,1% 48,7% 14,5% 14,6% 2,3% 1,3% 0,2% 2,6% 1,0% 3,5%   0,3% 0,2% 57,2%
6,8% 1,2% 2,1% 1,3% 46,2% 14,1% 3,4% 10,5% 0,6% 1,8% 7,0% 1,2% 3,9%   0,4% 0,1% 53,1%
6,0% 1,2% 1,2% 1,5% 49,2% 12,1% 3,7% 9,8% 0,7% 1,3% 6,0% 2,4% 4,9%   0,8% 0,5% 56,4%
5,8% 1,2% 0,9% 1,0% 52,5% 15,1% 5,9% 9,3% 0,8% 1,0% 2,3% 0,4% 3,9%   0,1% 0,2% 58,3%
14,6% 5,1% 7,0% 3,8% 21,4% 7,0% 5,0% 15,8% 1,2% 2,1% 16,0% 0,3% 0,7%   1,2%   81,5%
9,0% 2,2% 3,0% 3,2% 36,0% 13,9% 4,5% 12,7% 0,6% 0,7% 10,9% 0,6% 2,7%   0,7% 0,6% 67,6%
2,9% 0,7% 1,8% 1,1% 44,0% 12,6% 6,9% 14,9% 0,8% 3,0% 5,8% 0,4% 5,1%   0,4% 0,5% 61,6%
6,9% 1,8% 1,3% 3,6% 39,8% 14,1% 4,9% 8,5% 0,9% 1,0% 9,1% 0,4% 7,7%   0,7% 0,1% 68,2%
7,2% 1,2% 1,0% 2,1% 46,6% 19,1% 9,8% 3,6% 0,6% 0,9% 4,2% 1,2% 2,5% 0,1% 0,6% 1,3% 61,0%
9,9% 2,6% 2,5% 3,3% 40,2% 15,6% 3,8% 10,2% 0,8% 0,8% 8,2% 0,7% 1,3%   0,5% 0,4% 66,7%
13,2% 1,7% 6,5% 5,1% 24,9% 10,1% 4,0% 12,9% 1,2% 3,3% 15,3% 0,4% 1,4%   0,8% 1,1% 81,1%
23,0% 4,0% 8,6% 4,7% 11,0% 4,4% 4,4% 8,5% 0,6% 1,8% 27,8% 0,4% 0,8% 0,1% 0,2% 0,2% 87,8%
27,9% 5,5% 14,3% 6,1% 6,9% 2,6% 3,7% 7,0% 0,7% 1,2% 23,9%   0,3%   0,3% 0,3% 91,0%
26,4% 4,1% 13,7% 3,2% 7,6% 0,7% 5,1% 4,5% 0,9% 1,1% 32,6%   0,2%   0,3% 0,6% 91,3%
32,0% 4,7% 10,9% 2,9% 4,0% 0,8% 2,5% 5,2% 0,7% 0,6% 35,1%   0,5% 0,1% 0,4% 0,4% 92,0%
11,8% 3,9% 6,8% 2,7% 19,6% 11,2% 5,1% 10,3% 1,8% 2,1% 22,4% 1,0% 1,2% 0,2% 0,7% 0,9% 82,0%
12,8% 5,1% 6,5% 3,6% 17,4% 13,0% 7,5% 12,8% 2,2% 1,6% 15,6% 0,6% 1,2%   1,0% 0,2% 80,5%
13,6% 2,9% 4,4% 2,7% 20,2% 12,4% 5,8% 15,3% 1,4% 3,3% 16,6% 0,1% 1,4% 0,2% 1,5% 1,1% 78,1%
10,5% 2,2% 3,3% 2,9% 38,3% 12,1% 3,8% 14,0% 1,1% 1,3% 7,7% 1,0% 1,8%   0,6% 1,7% 62,3%
9,8% 2,6% 4,9% 3,3% 38,2% 14,2% 4,0% 8,1% 2,0% 1,2% 9,8% 0,5% 1,2%   0,7% 1,2% 65,2%
9,7% 2,9% 2,5% 4,7% 34,4% 13,7% 4,3% 12,4% 1,7% 2,9% 8,2% 0,6% 2,0%   0,5% 0,4% 68,6%
23,4% 3,5% 9,2% 3,7% 10,0% 5,1% 4,5% 6,6% 0,7% 1,4% 31,4%   0,4% 0,1% 0,3% 0,9% 88,1%
29,7% 2,6% 9,2% 4,3% 2,1% 0,8% 0,9% 5,0% 0,2% 0,8% 44,4%     0,2%   0,2% 88,8%
21,2% 4,2% 12,1% 5,5% 10,1% 2,3% 3,8% 5,8% 0,2% 1,6% 33,2%       0,6% 0,5% 93,1%
11,9% 3,0% 6,9% 3,0% 20,9% 18,2% 9,0% 8,5% 3,7% 2,5% 10,6% 0,5% 1,5%   0,5% 0,6% 76,2%
7,0% 2,7% 4,7% 1,5% 21,4% 23,1% 8,5% 10,1% 6,5% 1,0% 10,5% 1,1% 2,0% 0,1% 1,3% 1,5% 76,0%
7,8% 2,4% 5,5% 2,1% 22,1% 22,3% 10,0% 8,7% 5,5% 1,2% 10,4% 0,7% 1,3%   1,1% 0,7% 81,6%
5,6% 2,4% 3,2% 2,2% 24,5% 21,6% 7,0% 13,4% 4,9% 2,3% 9,4% 1,6% 1,8%   1,2% 1,9% 75,9%
11,3% 3,1% 6,2% 2,7% 20,8% 19,7% 7,6% 8,4% 4,1% 2,6% 12,2% 0,7% 0,7% 0,1% 0,9% 0,7% 82,3%
10,9% 4,1% 6,4% 3,2% 18,9% 18,4% 7,7% 8,9% 2,2% 1,7% 16,4% 0,8% 0,6%   1,0% 0,3% 82,5%
15,5% 4,6% 8,4% 3,9% 18,6% 11,6% 6,0% 9,2% 1,3% 1,5% 18,4% 0,2% 0,9%   0,7% 0,3% 87,4%
13,0% 3,6% 5,6% 4,8% 20,1% 11,8% 5,9% 13,5% 1,7% 1,0% 17,7% 0,1% 1,2%   0,6% 0,8% 81,0%
8,7% 2,1% 4,5% 3,1% 26,9% 12,6% 4,0% 19,3% 2,1% 1,9% 12,8% 0,7% 1,4% 0,3% 0,3%   76,2%
7,5% 4,3% 4,4% 2,9% 22,6% 19,5% 9,1% 10,8% 4,3% 2,7% 10,5% 0,5% 1,0% 0,1% 0,7% 0,4% 79,9%
11,7% 3,7% 5,8% 3,9% 21,2% 12,3% 6,9% 12,0% 2,5% 3,5% 15,9% 0,1% 0,5% 0,9% 0,4% 0,4% 81,4%
11,5% 3,1% 7,3% 3,7% 23,8% 12,3% 6,8% 7,8% 2,1% 2,8% 17,0% 0,2% 1,6% 0,1% 1,3% 0,2% 85,4%
25,6% 6,1% 13,6% 5,1% 8,4% 1,5% 4,4% 5,6% 0,7% 1,5% 27,1% 0,1% 0,4%   0,4% 0,2% 93,4%
26,3% 3,5% 11,1% 2,8% 7,3% 2,8% 4,1% 6,9% 0,6% 2,0% 32,6% 0,1%     0,3% 0,5% 92,2%
9,0% 1,6% 2,6% 3,1% 35,7% 14,7% 3,5% 15,3% 1,1% 2,2% 8,6% 1,5% 1,1%   1,1% 1,3% 72,4%
13,0% 4,8% 6,0% 3,0% 19,1% 15,3% 7,6% 8,2% 3,9% 1,6% 15,9% 0,1% 1,7% 0,1% 0,3% 0,5% 80,8%
26,7% 4,9% 11,5% 4,6% 8,7% 2,6% 3,9% 7,5% 0,4% 0,8% 28,1%   0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 92,4%
12,9% 3,2% 5,0% 2,3% 22,6% 10,7% 4,6% 17,0% 1,4% 1,2% 17,8% 0,2% 1,0%   1,9% 0,5% 80,0%
14,2% 3,7% 5,9% 4,3% 21,8% 11,3% 5,5% 10,2% 1,0% 3,4% 18,1%   0,7%   1,5% 0,8% 76,7%
25,0% 4,2% 10,6% 2,5% 16,9% 5,1% 2,5% 7,6% 0,4% 1,3% 23,3%   0,4%   1,7%   85,1%
22,6% 4,7% 11,6% 3,2% 8,7% 2,1% 4,7% 4,8% 1,0% 0,9% 35,2% 0,1% 0,5%   0,8% 0,2% 94,0%
20,6% 4,9% 10,2% 2,9% 12,2% 5,3% 4,5% 11,6% 0,9% 1,9% 24,3% 0,1% 0,4%   0,9% 0,5% 86,5%
22,9% 4,5% 12,5% 4,2% 11,7% 3,4% 6,3% 6,2% 1,4% 1,3% 24,8%   0,6%   0,4% 0,1% 93,0%
8,2% 1,5% 2,6% 3,1% 32,4% 15,9% 2,6% 14,5% 1,4% 4,5% 11,7%   1,5%   1,1% 1,7% 71,9%
8,9% 2,0% 3,9% 4,6% 28,3% 12,0% 4,1% 15,2% 1,7% 3,4% 15,0% 0,3% 0,5% 0,1% 1,0% 0,8% 76,4%
29,4% 4,5% 11,2% 2,9% 4,5% 2,2% 2,5% 6,5% 0,3% 0,8% 34,8% 0,1% 0,3% 0,1%     90,3%
39,9% 4,4% 7,5% 2,7% 5,8% 1,5% 4,1% 6,6% 1,5% 0,5% 25,5%       0,2% 0,2% 90,8%
25,5% 3,5% 8,8% 3,9% 11,1% 6,1% 4,4% 9,1% 1,3% 1,6% 24,2%   0,4% 0,1% 1,4% 0,3% 88,5%
9,9% 5,6% 7,4% 2,7% 17,9% 18,3% 11,7% 6,3% 4,3% 1,8% 12,0% 0,3% 1,9%   0,5% 0,4% 79,4%
20,9% 6,2% 12,6% 2,6% 11,6% 9,9% 9,7% 5,4% 4,1% 0,8% 15,3%   0,9%   0,7% 0,7% 87,3%
17,4% 5,0% 8,6% 3,7% 12,3% 9,9% 7,7% 6,9% 2,7% 2,1% 21,8% 0,4% 1,4%   1,0% 0,1% 84,8%
18,8% 5,8% 11,1% 1,9% 11,9% 9,0% 7,8% 3,4% 1,5% 1,9% 26,4%   0,4%   0,6% 0,5% 89,0%
13,0% 3,6% 9,2% 3,8% 21,1% 10,6% 8,0% 6,2% 2,9% 1,0% 18,5% 0,1% 2,1% 0,3% 1,6% 0,1% 81,4%
18,2% 4,4% 11,7% 3,1% 11,9% 7,9% 8,6% 6,5% 2,5% 2,4% 22,1% 0,1% 0,6% 0,3% 0,9% 0,1% 83,6%
16,6% 6,1% 9,6% 3,2% 13,9% 12,3% 10,0% 6,6% 2,3% 0,9% 17,6% 0,1% 0,8%   0,3%   86,4%
20,0% 4,3% 9,1% 3,0% 17,1% 10,8% 5,6% 7,1% 2,2% 1,3% 18,7%   0,6% 0,1% 0,8% 0,1% 83,2%
21,1% 4,1% 9,2% 2,6% 12,8% 7,5% 7,4% 5,8% 2,2% 2,0% 24,8% 0,2% 0,5% 0,1% 0,5% 0,4% 85,8%
8,0% 4,1% 7,0% 2,5% 17,9% 20,3% 11,1% 7,2% 3,7% 2,2% 13,9% 0,6% 1,3%   1,2% 0,6% 83,5%
15,2% 6,9% 13,8% 1,9% 12,7% 9,3% 13,2% 3,8% 3,5% 1,7% 17,0% 0,4% 0,6% 0,1% 0,3% 1,3% 89,3%
10,9% 4,8% 7,8% 4,2% 17,8% 17,4% 10,8% 6,2% 3,6% 3,5% 11,2% 0,5% 1,1% 0,1% 0,7% 0,1% 85,4%
9,8% 3,2% 7,0% 2,9% 17,3% 18,4% 10,1% 7,9% 3,8% 3,0% 14,9% 0,4% 1,2%   0,8% 0,4% 84,6%
11,7% 4,7% 9,3% 4,3% 19,4% 15,1% 9,2% 5,4% 2,6% 2,2% 14,9%   1,3% 0,3% 0,8% 0,4% 85,1%
22,2% 5,6% 8,7% 2,2% 17,0% 10,4% 6,2% 5,3% 1,6% 1,7% 18,4% 0,2% 0,5%   0,6% 0,4% 85,8%
15,3% 8,0% 9,6% 1,8% 12,9% 13,9% 11,7% 5,0% 3,3% 1,6% 15,5% 0,5% 0,7%   1,0% 0,1% 80,7%
21,4% 4,7% 9,4% 2,7% 9,1% 5,7% 4,2% 8,1% 1,1% 1,8% 31,9%     0,7% 0,3% 0,5% 86,5%
23,7% 3,8% 6,6% 2,6% 9,3% 5,5% 3,6% 6,1% 1,7% 2,0% 34,5% 0,1% 0,4%   0,5% 0,6% 84,4%
18,8% 5,7% 10,0% 1,9% 9,8% 9,4% 7,9% 4,9% 2,2% 1,4% 26,6% 0,2% 1,2%   0,7% 0,4% 81,9%
24,7% 3,7% 11,0% 2,7% 8,5% 5,1% 4,5% 4,1% 1,7% 1,5% 31,6% 0,2% 0,9% 0,1% 0,6% 0,2% 89,2%
16,9% 10,9% 12,0% 1,8% 13,1% 13,2% 11,4% 4,9% 3,0% 0,8% 10,3% 0,1% 1,7%   1,1% 0,7% 87,4%
17,0% 6,6% 11,1% 2,8% 13,2% 9,9% 8,1% 5,8% 2,2% 1,8% 20,5% 0,2% 0,7% 0,1% 0,7% 0,6% 85,1%
17,9% 6,4% 12,9% 3,3% 11,2% 9,3% 10,2% 6,0% 3,1% 1,8% 17,0%   1,0% 0,1% 1,3% 1,2% 82,1%
20,6% 5,9% 9,2% 3,8% 14,0% 10,9% 7,2% 5,3% 3,7% 1,3% 17,0% 0,4% 0,8%   1,0%   82,1%
17,5% 3,8% 8,5% 2,8% 17,8% 12,8% 6,6% 6,8% 2,6% 2,0% 17,5% 0,5% 0,8%   0,7% 0,7% 85,6%
23,6% 6,3% 9,3% 3,8% 16,5% 9,2% 7,3% 5,9% 2,8% 1,3% 13,0% 0,1% 0,9%   0,6% 2,5% 76,2%
26,5% 5,4% 9,2% 3,1% 16,7% 8,1% 7,1% 4,6% 1,9% 0,8% 16,1%   0,4%   0,8% 1,0% 83,1%
19,0% 6,1% 10,3% 2,8% 11,3% 9,2% 7,4% 5,3% 2,7% 1,8% 22,8% 0,7% 0,4% 0,1% 0,6% 1,2% 86,7%
11,0% 2,6% 5,9% 2,1% 18,3% 17,8% 7,4% 7,6% 3,6% 1,8% 19,8% 0,5% 1,5% 0,2% 1,1% 0,2% 81,1%
14,6% 5,5% 13,0% 3,3% 11,9% 14,3% 11,8% 2,7% 3,6% 1,9% 16,2% 0,2% 0,9% 0,1% 0,5% 0,3% 91,9%
11,2% 5,2% 6,4% 3,3% 21,5% 18,5% 7,7% 7,8% 3,3% 2,0% 11,3% 0,4% 1,5%   1,2% 0,7% 79,1%
20,9% 4,2% 8,8% 3,0% 6,5% 5,3% 4,9% 5,7% 1,7% 2,0% 36,2% 0,2% 0,6%   0,8% 1,7% 87,3%
16,7% 12,0% 13,2% 1,0% 12,6% 15,2% 15,8% 1,8% 3,6% 0,3% 4,9% 0,4% 2,5%   2,3% 0,3% 77,6%
15,5% 3,6% 9,8% 1,8% 15,2% 13,0% 6,1% 7,1% 3,2% 1,4% 22,2% 0,2% 0,8%   0,5% 0,9% 77,0%
19,4% 4,8% 10,2% 3,3% 19,6% 9,3% 5,3% 6,9% 1,8% 1,3% 17,3% 0,2% 0,6%   0,7% 0,1% 83,3%
16,5% 6,3% 11,4% 2,0% 17,5% 11,8% 16,6% 3,5% 5,1% 1,0% 5,1% 0,1% 3,2% 1,8%     63,0%
21,6% 5,5% 12,0% 3,6% 8,9% 6,5% 6,0% 4,6% 2,1% 2,2% 26,8%   0,2%   1,0% 0,6% 85,0%
16,0% 5,1% 8,7% 2,6% 21,7% 10,8% 9,0% 8,0% 3,1% 1,9% 11,8% 0,3% 0,8% 0,1% 1,2% 0,7% 85,0%
13,6% 2,5% 7,5% 3,0% 19,1% 8,5% 5,4% 11,5% 0,8% 2,9% 23,4% 1,2% 0,4% 0,1% 0,7% 1,0% 80,9%
22,4% 6,7% 6,7% 2,9% 16,4% 14,3% 7,7% 6,3% 2,9% 1,0% 11,1% 0,3% 1,3% 0,1% 1,0% 0,5% 82,4%
24,5% 4,5% 7,3% 2,7% 8,3% 6,3% 3,9% 8,4% 1,7% 2,5% 29,3% 0,1% 0,4%   0,6% 0,5% 81,2%
24,0% 5,5% 7,9% 5,8% 9,1% 8,2% 5,7% 6,6% 2,1% 1,0% 22,6% 0,5% 1,1%   1,2% 0,7% 81,9%
21,1% 6,6% 8,1% 2,2% 9,0% 10,6% 8,5% 4,6% 3,1% 1,0% 24,6% 0,4% 0,3%   0,3% 0,7% 87,3%
28,2% 5,5% 8,6% 2,4% 7,1% 3,9% 5,1% 8,6% 2,0% 1,2% 27,2%   0,3% 0,1% 0,3% 0,8% 84,4%
12,1% 3,6% 4,4% 3,6% 22,6% 15,2% 5,2% 11,3% 2,0% 4,0% 14,3% 0,2% 1,3% 0,1% 1,3% 0,8% 74,4%
7,4% 3,9% 3,7% 1,5% 30,8% 21,5% 8,4% 7,9% 2,5% 1,8% 9,5% 0,4% 0,8% 0,2% 0,7%   70,1%
10,3% 2,9% 5,6% 2,7% 20,3% 14,3% 7,6% 11,2% 2,2% 2,9% 18,7% 0,2% 1,1%   0,8% 0,7% 82,3%
10,6% 3,6% 5,6% 2,9% 21,2% 13,7% 7,0% 11,2% 2,8% 3,4% 15,2%   2,8%       79,7%
8,6% 2,9% 5,5% 2,5% 21,0% 22,8% 8,8% 10,0% 2,9% 2,8% 11,2% 0,3% 0,7%   1,2% 0,3% 76,9%
8,0% 4,4% 5,3% 1,8% 17,2% 24,8% 11,0% 8,5% 8,3% 0,6% 6,3% 1,3% 2,6%   1,0% 0,5% 72,8%
21,1% 3,9% 8,6% 3,2% 16,0% 9,0% 4,7% 8,5% 1,9% 0,9% 21,0% 0,2% 1,2%   0,7% 0,6% 85,5%
22,8% 6,3% 9,1% 4,1% 15,5% 4,9% 6,1% 6,9% 1,6% 1,4% 20,3% 0,1% 0,9% 0,1% 0,6% 0,4% 88,3%
8,7% 3,6% 4,8% 2,4% 22,8% 20,1% 6,6% 11,8% 5,0% 2,3% 10,7% 0,4% 1,0% 0,1% 1,2% 0,3% 74,2%
25,3% 3,8% 10,6% 3,7% 13,7% 4,6% 4,5% 6,1% 0,9% 1,1% 25,2%   0,5%   0,9% 0,5% 90,0%
15,9% 4,3% 7,6% 2,2% 23,6% 11,3% 7,0% 7,2% 1,9% 2,8% 13,9% 1,3% 1,0% 0,1% 0,9% 0,4% 83,5%
12,2% 4,2% 5,1% 2,4% 24,3% 17,4% 8,8% 7,4% 2,9% 2,3% 11,3% 0,7% 1,0% 0,2% 1,9% 0,7% 74,0%
10,9% 3,5% 6,3% 1,5% 23,3% 22,0% 7,4% 7,7% 4,8% 1,3% 8,7% 1,0% 1,7%   1,1% 0,1% 76,3%
18,0% 4,9% 5,8% 2,5% 18,7% 16,7% 9,2% 6,5% 4,6% 1,6% 9,6% 0,4% 1,5%   1,0% 0,4% 77,8%
8,4% 2,3% 4,3% 1,5% 25,8% 15,5% 6,0% 14,2% 2,7% 3,5% 13,2% 1,2% 1,3% 0,2% 1,2% 0,7% 76,6%
14,7% 3,6% 8,0% 2,7% 16,8% 8,6% 6,0% 9,4% 1,7% 3,7% 24,3% 0,2% 0,2%   0,6% 0,6% 87,9%
12,4% 4,1% 9,9% 2,7% 18,3% 14,7% 9,9% 5,9% 3,6% 2,7% 15,4% 0,5%   0,5% 0,9% 0,8% 87,5%
11,3% 3,6% 5,0% 2,8% 23,3% 13,5% 5,4% 12,4% 2,7% 3,1% 15,1% 0,1% 1,7%   0,8% 0,8% 73,8%
9,9% 4,4% 6,1% 2,4% 20,6% 16,3% 9,8% 9,7% 2,5% 2,7% 13,1% 0,6% 2,0% 0,1% 1,6% 0,2% 77,7%
19,0% 9,5% 11,2% 1,8% 17,0% 9,3% 11,5% 5,5% 3,8% 1,3% 8,2% 0,5% 1,5%   0,8% 0,2% 84,4%
19,9% 5,1% 7,7% 3,0% 18,3% 11,4% 8,7% 6,3% 3,0% 2,3% 12,1% 0,8% 1,4% 0,1% 1,1% 0,4% 79,9%
17,4% 3,9% 8,1% 1,9% 20,4% 14,4% 8,9% 8,4% 2,4% 1,8% 10,9% 0,8% 0,7%   0,7% 2,0% 78,7%
25,1% 6,3% 10,0% 3,5% 16,8% 6,7% 4,6% 7,7% 0,9% 0,4% 16,9% 0,1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,2% 87,9%
8,6% 4,5% 5,8% 4,3% 23,9% 12,9% 6,1% 11,2% 1,7% 2,8% 16,3% 0,2% 1,4%   1,9%   78,0%
8,6% 2,7% 4,4% 1,9% 24,1% 24,7% 8,2% 9,6% 3,9% 2,1% 7,4% 1,0% 1,5% 0,1% 1,7% 0,8% 61,9%
11,0% 4,0% 6,7% 2,8% 20,8% 17,4% 8,1% 9,9% 3,9% 2,9% 11,4% 0,4% 0,6% 0,1% 1,3% 0,5% 76,9%
21,4% 4,9% 9,8% 4,6% 17,8% 5,4% 5,9% 6,4% 1,4% 2,1% 19,5% 0,2% 0,6%   0,6%   88,3%
21,3% 5,1% 10,9% 5,9% 12,9% 7,1% 4,8% 5,9% 1,1% 1,2% 23,3% 0,2% 0,2%   0,2% 0,1% 89,5%
14,5% 2,2% 7,1% 3,0% 20,6% 13,1% 6,4% 9,7% 2,6% 3,7% 15,2% 0,5% 1,2%   0,8% 0,8% 80,0%
16,7% 5,3% 11,3% 3,6% 17,3% 3,9% 4,4% 7,2% 1,0% 2,8% 26,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2% 87,2%
14,3% 5,9% 7,5% 2,9% 20,5% 10,7% 6,5% 5,5% 1,1% 2,4% 21,9% 0,3% 0,5%   0,2% 1,0% 84,5%
13,1% 4,1% 7,6% 3,2% 21,4% 9,1% 9,0% 7,9% 2,4% 4,2% 17,0% 0,1% 0,9% 0,2% 0,5% 0,2% 87,4%
12,3% 2,5% 4,9% 2,0% 23,7% 17,3% 7,9% 12,5% 2,6% 2,0% 10,6% 0,3% 1,6% 0,3% 1,5% 1,0% 69,1%
27,2% 6,4% 10,9% 1,1% 19,7% 11,7% 5,1% 5,9% 1,3% 1,9% 7,7% 0,3% 0,8% 0,3% 0,5% 0,3% 82,8%
15,2% 4,7% 10,3% 3,1% 11,5% 13,5% 9,3% 3,7% 2,5% 2,8% 22,5% 0,2% 0,7%   0,6% 1,9% 83,9%
15,6% 4,0% 7,6% 3,0% 15,0% 14,6% 7,4% 7,5% 2,4% 2,1% 20,2% 0,3% 0,3% 0,1% 1,0% 0,8% 85,3%
11,4% 1,8% 5,6% 2,4% 20,2% 21,4% 7,9% 6,7% 4,2% 2,4% 14,5% 0,9% 0,7%   0,7% 0,9% 83,0%
4,9% 2,6% 4,8% 1,2% 14,7% 36,1% 11,5% 4,5% 5,8% 1,1% 10,6% 1,4% 0,7%   1,0% 1,4% 88,6%
7,5% 2,6% 5,2% 1,6% 18,0% 28,6% 10,1% 7,2% 5,5% 1,3% 9,3% 1,9% 1,0% 0,1% 0,7%   83,0%
7,3% 3,5% 5,6% 2,5% 15,1% 28,8% 11,0% 4,9% 6,3% 2,8% 9,9% 1,3% 0,9%   1,0% 0,5% 87,0%
11,6% 4,0% 8,3% 1,7% 15,6% 23,4% 10,8% 4,1% 5,8% 1,8% 10,8% 1,1% 1,2% 0,2% 0,6%   88,3%
10,6% 3,3% 7,2% 0,9% 16,6% 21,5% 9,8% 7,2% 2,6% 2,5% 15,6% 1,1% 1,3% 0,1% 1,0% 0,5% 82,3%
5,5% 3,4% 3,5% 1,2% 16,5% 32,6% 10,3% 6,8% 5,5% 1,3% 11,2% 1,7% 0,6%   0,9% 0,7% 82,2%
8,7% 2,8% 5,0% 1,7% 15,0% 21,8% 9,3% 5,4% 3,6% 3,5% 20,9% 1,1% 1,2% 0,1% 0,9% 0,4% 84,1%
9,0% 3,3% 6,8% 2,6% 15,6% 18,7% 9,1% 5,6% 3,6% 3,0% 21,8% 0,2% 0,6%   0,6% 1,0% 87,7%
11,3% 2,8% 4,8% 1,4% 20,5% 24,5% 6,3% 7,3% 3,8% 3,0% 12,9% 1,4% 0,1% 0,5% 0,8% 1,0% 82,8%
6,0% 3,3% 4,7% 1,4% 14,2% 35,0% 11,6% 4,8% 5,8% 1,2% 10,2% 0,9% 1,2% 0,2% 1,1%   86,7%
5,5% 2,8% 3,8% 1,4% 12,9% 36,0% 12,1% 5,0% 7,7% 1,4% 8,9% 1,6% 1,0% 0,3% 0,8% 0,3% 84,5%
9,6% 3,4% 5,5% 2,3% 16,8% 25,6% 9,8% 7,4% 4,3% 1,4% 11,3% 1,8% 0,7% 0,1% 0,9% 0,5% 85,8%
19,5% 6,3% 10,9% 3,1% 11,7% 9,4% 6,6% 4,9% 1,8% 1,6% 22,5% 0,6% 1,1%   0,5% 0,7% 85,6%
4,1% 3,3% 6,0% 1,4% 15,4% 33,1% 11,7% 5,8% 7,4% 1,2% 8,4% 1,3% 0,7%   0,6% 0,6% 86,0%
8,7% 4,2% 5,2% 1,4% 14,4% 31,5% 11,0% 6,5% 6,3% 0,9% 7,8% 1,2% 0,7%   0,9% 0,4% 84,7%
20,3% 6,1% 12,0% 3,0% 13,5% 11,6% 7,6% 4,3% 1,9% 1,1% 17,9% 0,3% 0,4% 0,2% 0,8% 0,2% 87,8%
18,2% 5,8% 9,5% 2,1% 10,4% 12,2% 8,8% 3,8% 2,0% 1,6% 25,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,3% 89,4%
15,6% 7,3% 9,0% 1,8% 12,7% 18,1% 12,2% 3,7% 3,7% 1,4% 13,0% 0,3% 1,1%   1,2% 0,4% 83,5%
9,3% 3,6% 6,1% 1,4% 16,5% 25,6% 7,7% 8,1% 4,7% 2,0% 12,5% 1,6% 1,2%   1,3% 0,4% 83,1%
6,7% 2,0% 5,0% 1,7% 17,8% 30,8% 10,5% 4,9% 7,7% 1,3% 9,2% 1,6% 0,7%   0,8%   85,9%
5,6% 3,2% 4,5% 1,0% 13,7% 34,5% 11,8% 5,7% 5,9% 2,0% 9,5% 1,6% 1,0% 0,2% 0,1% 0,4% 88,6%
9,1% 2,5% 7,4% 2,9% 16,6% 23,7% 9,1% 3,7% 3,6% 2,4% 16,6% 2,2% 0,2%   1,1% 0,6% 89,1%
8,4% 6,0% 6,4% 1,7% 14,9% 22,9% 17,5% 3,7% 5,9% 1,2% 10,0% 0,8% 0,5%   0,7%   90,4%
16,7% 4,3% 9,0% 2,8% 18,4% 13,5% 7,1% 7,9% 1,9% 0,9% 16,0% 0,9% 0,8% 0,1% 0,6% 0,4% 81,2%
18,2% 4,4% 11,5% 3,6% 11,2% 9,6% 8,2% 5,0% 2,7% 1,9% 22,5% 0,3% 1,0%   0,7% 0,9% 85,7%
16,2% 7,0% 9,7% 1,9% 11,9% 14,7% 7,6% 4,3% 2,4% 2,1% 20,9% 0,3% 1,0%   0,6% 0,4% 84,8%
12,0% 5,3% 7,2% 2,6% 15,8% 20,4% 10,8% 3,5% 4,5% 0,5% 14,6% 2,0% 0,8%   0,9% 1,1% 89,8%
16,5% 4,6% 11,3% 2,5% 11,0% 14,7% 7,4% 3,5% 2,8% 1,7% 23,3% 0,2% 0,5%   0,3% 0,4% 87,6%
19,4% 6,8% 11,2% 3,4% 11,1% 12,8% 10,1% 3,5% 2,5% 1,6% 16,6% 0,6% 0,6% 0,1% 0,6% 0,5% 87,6%
7,3% 3,7% 3,7% 2,1% 16,3% 27,4% 10,0% 9,4% 7,2% 1,0% 9,4% 1,1% 1,3% 0,1% 0,8% 0,3% 81,0%
4,7% 2,2% 4,4% 1,7% 16,6% 34,3% 10,1% 5,7% 6,0% 1,7% 10,5% 1,0% 1,2% 0,2% 1,0%   84,1%
10,4% 4,5% 5,6% 2,4% 14,3% 24,6% 10,7% 4,0% 5,0% 1,5% 15,2% 1,2% 0,6%   0,6% 0,1% 87,2%
9,7% 1,4% 7,7% 2,4% 16,1% 18,6% 8,4% 8,1% 3,7% 2,1% 19,5% 1,4% 0,9%   0,4% 0,4% 84,6%
7,6% 2,8% 10,7% 2,5% 10,6% 21,1% 15,1% 3,8% 5,4% 2,0% 17,3% 0,6% 0,7%   0,6% 0,2% 84,9%
11,3% 3,7% 9,8% 2,1% 18,0% 18,5% 8,3% 6,0% 3,4% 1,2% 15,9% 0,9% 1,0% 0,3% 0,9%   81,3%
8,7% 3,3% 5,0% 2,1% 18,9% 24,6% 10,1% 7,2% 4,9% 1,0% 13,2% 0,7% 0,4%   1,4% 1,1% 82,7%
8,8% 3,4% 5,9% 1,5% 14,1% 30,6% 10,8% 5,1% 4,9% 1,4% 11,8% 0,9% 0,8% 0,1% 0,9% 0,8% 84,1%
8,4% 2,5% 8,3% 2,8% 16,0% 23,9% 10,9% 7,6% 5,1% 0,6% 12,1% 0,6% 1,1% 0,1% 0,8% 1,0% 78,2%
17,2% 3,2% 11,6% 2,5% 14,6% 10,7% 7,7% 4,1% 1,6% 1,3% 24,8% 0,2% 0,4%   0,7% 0,1% 89,5%
7,0% 1,9% 3,0% 1,6% 17,0% 33,5% 10,1% 7,5% 5,3% 1,8% 8,4% 1,8% 1,2%   1,1% 0,7% 77,3%
12,3% 4,4% 8,2% 2,0% 13,7% 20,2% 9,2% 6,7% 3,5% 1,0% 17,0% 1,2% 0,7%   0,5% 0,4% 86,4%
15,5% 3,8% 12,6% 3,6% 11,1% 10,4% 10,2% 2,5% 1,7% 1,6% 25,5% 0,7% 0,9%   0,4% 0,3% 78,5%
12,7% 5,1% 7,9% 4,3% 20,9% 10,4% 4,3% 7,7% 1,1% 2,6% 21,9% 0,4% 0,8%   0,4% 0,2% 80,5%
8,6% 3,8% 3,7% 3,5% 31,5% 13,3% 4,4% 13,8% 1,9% 3,8% 9,6% 0,3% 1,8% 0,1% 0,6% 0,4% 63,5%
11,5% 3,6% 3,3% 2,3% 35,6% 7,5% 3,5% 10,6% 0,9% 3,2% 16,6% 0,4% 1,0%   0,8% 0,8% 77,1%
7,7% 2,0% 2,0% 1,7% 38,5% 16,5% 4,8% 10,3% 1,1% 3,7% 10,1% 0,6% 1,1%   1,4% 1,0% 70,7%
8,0% 3,0% 4,3% 3,0% 29,5% 15,4% 4,6% 11,5% 1,9% 3,1% 14,2% 0,3% 1,3% 0,4% 1,4%   71,7%
13,6% 5,4% 4,4% 3,4% 22,0% 12,3% 3,8% 9,4% 2,5% 2,9% 18,3% 1,2% 1,0%   1,1% 0,5% 78,8%
6,8% 2,6% 2,9% 2,1% 37,0% 18,7% 3,9% 9,7% 2,4% 2,4% 10,3% 0,6% 0,6%   0,7% 0,2% 70,4%
10,3% 2,4% 3,6% 3,2% 34,8% 9,2% 2,0% 14,7% 1,3% 3,1% 14,3% 0,4% 0,7%   1,3% 0,8% 67,5%
13,9% 2,3% 5,6% 2,4% 23,7% 10,8% 3,9% 7,8% 1,6% 4,4% 22,6% 0,5% 0,4%   0,7% 0,1% 81,9%
21,4% 3,4% 7,2% 3,0% 23,0% 4,8% 3,7% 12,8% 1,0% 2,6% 16,6%   0,5%   0,6% 0,6% 87,9%
14,3% 3,1% 6,3% 3,6% 22,8% 8,4% 4,0% 13,8% 0,6% 2,1% 19,9% 0,5% 0,6% 0,3% 1,5% 0,3% 78,4%
13,4% 3,6% 7,1% 2,7% 23,5% 7,0% 4,7% 10,0% 0,9% 3,7% 22,8%   0,5% 0,2% 1,3% 0,4% 86,3%
11,3% 1,8% 5,3% 3,1% 30,7% 8,4% 3,0% 13,9% 0,6% 2,6% 18,2% 0,3% 0,9% 0,1% 0,9%   81,8%
16,5% 1,0% 5,3% 4,1% 25,3% 5,8% 3,0% 17,2% 0,5% 3,3% 16,7% 0,4% 1,0%   1,1% 1,2% 83,7%
14,9% 2,4% 4,2% 4,8% 25,6% 7,5% 2,1% 15,7% 0,5% 2,8% 18,3% 0,2% 1,2% 0,1% 0,8% 0,2% 84,2%
12,3% 2,5% 4,2% 3,3% 32,8% 8,4% 2,9% 12,9% 0,5% 2,3% 16,9% 0,1% 0,8%   1,2% 0,7% 80,5%
22,8% 3,7% 7,5% 3,5% 19,7% 5,5% 3,7% 11,1% 0,9% 3,0% 18,3% 0,2% 0,2%   1,5% 0,2% 91,8%
7,8% 1,5% 3,1% 1,5% 32,6% 16,9% 4,7% 14,7% 1,1% 2,6% 9,9% 1,2% 2,4% 0,1% 0,9% 1,5% 65,2%
18,6% 6,7% 6,1% 3,9% 13,3% 5,6% 4,3% 17,7% 0,6% 3,2% 19,7%   0,3%   1,1% 1,7% 83,6%
17,9% 5,2% 9,1% 4,0% 21,4% 7,5% 5,7% 7,2% 0,8% 1,9% 18,3% 0,4% 0,5%   0,3% 0,3% 87,8%
9,9% 2,7% 3,5% 3,1% 37,5% 8,5% 4,1% 11,1% 1,4% 2,5% 14,2% 0,1% 1,3%   0,7% 0,5% 72,3%
11,4% 2,6% 6,2% 2,7% 26,1% 10,0% 5,2% 12,2% 1,1% 3,5% 18,4% 0,1% 0,4%   1,1% 0,5% 78,9%
13,1% 2,6% 4,3% 2,9% 25,2% 10,3% 4,1% 10,3% 1,8% 3,5% 20,4% 0,6% 0,8%   1,2% 0,8% 77,6%
13,7% 10,0% 7,0% 3,5% 13,0% 4,3% 3,0% 14,5% 0,3% 3,5% 26,5% 0,2% 0,4%   0,9% 0,3% 86,4%
10,7% 3,5% 3,8% 1,8% 28,8% 13,3% 4,7% 14,1% 2,0% 2,6% 13,0% 0,5% 1,2% 0,2% 0,5% 1,1% 68,4%
14,5% 3,3% 6,9% 4,2% 21,4% 9,7% 3,9% 11,8% 0,8% 1,7% 21,1%   0,6%   1,2% 0,6% 83,4%
15,2% 3,1% 7,3% 3,5% 20,8% 7,4% 5,0% 10,0% 1,0% 3,5% 22,5% 0,3% 0,6%   1,2% 0,5% 82,2%
17,0% 3,1% 7,5% 2,9% 20,3% 6,0% 4,3% 7,9% 0,7% 3,1% 26,3%   0,8%   0,6% 1,6% 86,2%
11,3% 2,5% 2,5% 2,3% 33,6% 18,9% 7,9% 7,4% 3,5% 1,6% 6,4% 0,7% 1,4%   0,7% 0,9% 63,0%
13,9% 2,3% 6,6% 3,6% 25,3% 6,6% 2,2% 7,8% 0,7% 5,1% 25,4%   0,5%   0,9%   88,0%
21,1% 5,4% 9,7% 6,9% 11,2% 4,4% 3,5% 6,8% 0,7% 1,4% 28,7%   0,2% 0,1% 0,6%   92,3%
20,1% 5,2% 10,4% 9,9% 12,3% 4,0% 3,4% 6,5% 0,6% 1,9% 25,3% 0,2% 0,4%   1,0% 0,6% 92,1%
15,6% 2,4% 5,8% 5,2% 13,5% 18,5% 11,3% 2,6% 3,9% 1,0% 19,7% 0,3% 0,2%   0,3%   58,6%
9,8% 3,0% 7,2% 40,0% 7,6% 3,7% 3,3% 5,3% 0,6% 0,9% 18,1% 0,2% 0,2%   0,4% 0,7% 63,7%
15,0% 4,6% 14,3% 3,8% 13,2% 6,8% 8,2% 4,5% 1,6% 1,9% 25,2% 0,3% 0,8% 0,1% 0,4% 0,2% 92,2%
20,0% 4,3% 10,2% 13,6% 8,3% 2,7% 2,5% 8,1% 0,3% 1,1% 28,7%   0,3%   0,3% 0,5% 89,2%
9,0% 2,6% 2,3% 3,9% 40,3% 11,4% 7,0% 12,5% 1,7% 1,6% 6,5% 0,2% 0,9%   1,2% 0,9% 65,6%
19,0% 4,9% 13,4% 3,4% 11,8% 7,3% 5,8% 3,9% 1,1% 1,5% 26,9% 0,5% 0,4%   0,2% 0,2% 91,8%
15,7% 2,1% 6,1% 5,5% 20,6% 9,1% 4,2% 14,2% 1,0% 3,1% 17,5% 0,3% 0,7%   2,1%   82,9%
20,9% 5,1% 13,5% 2,8% 10,0% 4,9% 6,8% 5,3% 1,3% 1,8% 27,3% 0,1% 0,1%   0,7% 0,1% 92,2%
13,1% 2,1% 5,2% 6,3% 29,9% 11,3% 3,5% 9,8% 0,7% 1,1% 16,8%   0,3% 0,1% 0,8%   76,7%
17,8% 4,9% 12,6% 3,4% 10,5% 9,5% 9,9% 5,2% 1,2% 1,8% 22,3% 0,2% 0,7%   0,4% 0,5% 88,9%
18,8% 4,6% 11,7% 11,4% 8,4% 3,6% 5,1% 6,0% 1,0% 2,0% 27,2%   0,3%   0,3% 0,3% 93,6%
28,5% 3,6% 11,3% 3,1% 3,8% 1,9% 3,3% 5,0% 0,8% 1,5% 37,0%   0,3%   0,3% 0,6% 92,6%
15,2% 3,9% 10,1% 3,4% 13,5% 9,4% 7,7% 7,5% 1,8% 2,5% 24,3% 0,3% 0,6%   0,6% 0,2% 90,3%
23,9% 3,9% 12,1% 5,2% 6,6% 1,6% 2,7% 4,6% 0,2% 1,4% 37,4% 0,3% 0,3%   0,5% 0,3% 91,2%
27,1% 3,1% 11,5% 4,2% 4,7% 1,7% 3,1% 6,7% 0,7% 0,9% 35,4% 0,1% 0,7%   0,6% 0,1% 91,1%
9,8% 0,9% 3,7% 5,1% 32,3% 10,7% 4,3% 14,3% 1,2% 2,5% 12,7% 0,5% 2,1%   0,8% 0,1% 76,6%
14,4% 1,7% 6,2% 6,6% 25,8% 9,7% 4,1% 8,5% 1,0% 2,2% 17,8% 0,5% 1,7%   1,2% 0,5% 79,3%
22,2% 4,4% 12,0% 6,1% 6,0% 4,5% 3,4% 4,8% 0,3% 1,3% 34,7%   0,2%   0,4% 0,2% 93,1%
21,6% 5,4% 13,0% 4,2% 10,1% 6,1% 5,4% 7,3% 1,4% 1,5% 23,2%   0,8%   0,6% 0,3% 90,7%
9,9% 1,0% 3,6% 8,1% 41,5% 10,6% 4,3% 8,9% 1,1% 1,0% 8,6% 0,2% 1,0% 0,4% 1,0% 2,4% 67,9%
8,7% 4,5% 10,2% 9,6% 14,4% 12,1% 8,0% 5,7% 1,6% 1,6% 21,9% 1,1% 0,5%   0,4% 0,4% 48,7%
14,4% 2,5% 8,5% 8,8% 18,8% 6,7% 4,8% 10,5% 2,5% 2,3% 18,9% 0,1% 1,1% 0,1% 2,0% 1,1% 83,0%
13,6% 3,0% 6,2% 8,3% 22,0% 8,0% 4,7% 14,5% 0,8% 1,2% 16,6% 0,2% 1,0%   1,5% 1,6% 82,7%
12,3% 2,9% 4,6% 6,8% 24,5% 10,3% 4,6% 15,2% 1,4% 3,3% 12,6% 0,7% 0,7%   1,6% 0,3% 75,0%
19,1% 5,5% 14,2% 3,5% 7,1% 3,5% 8,4% 4,8% 0,9% 1,0% 31,1% 0,3% 0,6%   0,3% 0,5% 92,1%
20,2% 3,2% 12,7% 4,5% 15,3% 2,2% 2,5% 7,5% 0,6% 1,0% 29,9% 0,3% 0,2%   0,8% 0,8% 89,5%
23,7% 3,3% 12,0% 6,3% 7,1% 2,5% 2,7% 5,5% 0,2% 1,9% 34,8%   0,1%   0,2% 0,7% 91,1%
8,3% 1,7% 2,9% 4,5% 40,2% 14,6% 3,6% 12,6% 1,4% 1,4% 7,1% 0,5% 1,2%   1,8% 0,4% 67,5%
20,8% 3,0% 9,0% 17,5% 8,2% 3,7% 2,7% 5,9% 0,4% 1,6% 26,7%   0,5%   0,7% 0,9% 88,1%
18,8% 3,9% 10,4% 8,3% 16,1% 6,5% 4,4% 6,7% 0,9% 1,4% 22,2%   0,4%   0,4%   89,8%
21,6% 2,7% 5,8% 4,5% 17,4% 4,6% 2,9% 17,5% 1,1% 2,3% 18,0%   1,6%   1,4% 0,4% 85,3%
22,9% 4,3% 9,4% 4,2% 9,1% 2,9% 4,8% 8,0% 0,4% 1,5% 32,2%   0,2%   1,0% 0,3% 93,4%
4,3% 1,9% 1,4% 0,8% 53,1% 17,2% 10,8% 4,0% 1,0% 1,1% 3,0% 0,3% 1,0%   0,5% 0,4% 52,3%
9,5% 1,5% 1,8% 1,1% 39,3% 15,9% 5,9% 10,9% 2,5% 2,2% 8,0% 0,9% 0,5%   0,6% 2,5% 63,5%
21,5% 4,4% 6,6% 3,3% 11,5% 3,5% 4,9% 14,9% 0,7% 1,5% 26,4% 0,3% 0,5%   0,5% 0,9% 88,3%
22,5% 3,7% 9,3% 5,2% 13,5% 3,5% 3,1% 13,0% 0,4% 2,7% 22,7% 0,1% 0,4%   0,6% 0,2% 91,1%
23,4% 4,7% 10,1% 3,6% 11,7% 3,4% 3,8% 8,3% 0,4% 2,9% 27,3% 0,1% 0,3%   0,6% 1,6% 93,8%
25,2% 5,2% 10,1% 4,6% 6,7% 2,2% 5,6% 7,6% 0,4% 1,0% 31,2%   0,1%   0,7% 0,4% 93,1%
27,1% 4,5% 9,9% 3,4% 7,8% 2,8% 2,7% 7,5% 0,8% 1,0% 32,2% 0,1% 0,3%   0,4% 0,5% 93,5%
11,9% 3,9% 4,9% 2,7% 24,2% 12,4% 5,4% 12,4% 2,1% 2,3% 16,3% 0,7% 0,7% 0,2% 1,5%   76,5%
24,7% 4,5% 7,7% 3,3% 12,1% 2,6% 3,9% 11,2% 0,8% 2,7% 26,3%   0,3% 0,1% 0,9% 0,4% 91,7%
11,9% 5,0% 9,2% 2,7% 22,1% 11,0% 7,7% 6,7% 2,2% 4,0% 16,1% 0,5% 0,9% 0,2% 0,1% 0,8% 80,7%
25,1% 4,9% 10,4% 1,8% 10,5% 2,9% 4,0% 9,7% 0,6% 1,4% 28,6%     0,1% 0,4% 0,4% 89,4%
8,9% 1,9% 2,0% 1,0% 34,1% 15,8% 4,6% 13,8% 2,0% 2,4% 10,4% 1,0% 1,9%   0,9% 1,4% 62,1%
9,8% 3,0% 2,3% 2,4% 33,8% 13,3% 4,2% 14,3% 0,8% 3,4% 10,7% 0,9% 1,2%   0,6% 1,1% 66,4%
5,1% 2,0% 0,7% 0,9% 51,4% 11,0% 9,1% 10,5% 0,6% 1,6% 4,3% 1,4% 1,4%   1,3% 1,3% 60,8%
7,1% 2,2% 1,3% 1,9% 39,9% 18,3% 4,0% 12,2% 1,7% 3,7% 6,4% 0,7% 0,6%   0,8% 0,9% 57,8%
18,7% 3,6% 10,3% 3,5% 12,6% 2,8% 3,7% 9,5% 0,5% 2,5% 32,1% 0,2%   0,1% 0,8% 0,3% 94,0%
19,4% 3,2% 10,0% 4,6% 13,2% 4,2% 3,0% 14,1% 0,4% 2,4% 24,9% 0,2% 0,2%   0,5% 0,8% 90,8%
10,1% 2,1% 3,2% 2,1% 34,7% 15,4% 4,3% 11,2% 1,4% 3,6% 10,5% 1,0% 0,5% 0,1% 0,8% 1,0% 57,3%
8,6% 1,3% 1,5% 0,7% 31,3% 18,2% 4,5% 15,3% 1,7% 4,0% 10,6% 0,5% 1,8%   1,3% 0,3% 53,6%
5,6% 2,9% 2,3% 0,9% 43,9% 18,4% 8,3% 6,6% 2,1% 1,1% 6,6% 0,8% 0,6%   0,6%   59,7%
18,1% 3,3% 7,3% 2,9% 17,7% 4,6% 3,3% 15,7% 0,5% 2,1% 23,7% 0,1% 0,8%   1,0% 0,2% 92,9%
19,3% 3,7% 6,9% 3,2% 20,9% 2,8% 2,3% 15,4% 0,7% 3,6% 20,3% 0,4% 0,5%   0,9% 0,9% 82,9%
10,2% 1,9% 2,2% 2,3% 29,6% 23,9% 4,7% 8,2% 3,2% 4,2% 6,1% 1,9% 1,6%   0,6%   58,3%
21,7% 4,8% 11,1% 2,1% 12,4% 3,3% 3,5% 9,8% 0,8% 3,0% 27,1%   0,6%   0,5%   91,3%
5,6% 1,7% 1,4% 1,5% 38,6% 22,3% 6,6% 8,9% 3,0% 1,8% 5,3% 1,2% 1,9%   0,4% 0,1% 57,4%
6,8% 2,4% 2,9% 2,1% 28,9% 27,6% 5,4% 9,7% 4,5% 1,1% 6,0% 0,9% 1,6%   0,7%   58,4%
22,6% 4,1% 11,0% 3,6% 11,8% 3,4% 3,2% 12,6% 0,4% 1,7% 25,6% 0,1%   0,5%     90,9%
8,0% 1,9% 1,5% 1,9% 39,7% 15,6% 2,5% 10,9% 1,2% 3,1% 12,4% 0,3% 1,2%   0,6%   60,0%
12,3% 6,4% 9,2% 4,1% 15,7% 17,7% 11,9% 4,2% 3,1% 2,1% 12,4%   0,9% 0,4% 0,6% 0,3% 87,8%
10,9% 3,9% 6,1% 3,3% 19,9% 14,0% 11,5% 7,9% 2,8% 3,2% 16,0% 0,1% 0,4%   1,1% 0,1% 86,9%
11,0% 7,2% 11,2% 4,2% 14,0% 12,2% 14,1% 3,9% 1,8% 1,7% 18,6% 0,2%   0,2% 0,8% 0,2% 90,6%
10,9% 5,4% 12,0% 3,0% 16,4% 18,1% 12,4% 4,3% 5,0% 1,0% 9,6% 0,7% 1,3%   0,6% 1,1% 76,6%
11,5% 4,1% 7,2% 3,5% 24,5% 13,8% 9,5% 8,2% 1,7% 1,3% 12,8% 0,2% 1,8% 0,1% 0,7% 0,5% 75,9%
16,8% 5,0% 11,7% 3,2% 11,0% 6,4% 7,9% 4,5% 2,1% 2,2% 28,2% 0,2% 0,9% 0,1% 0,7% 0,8% 89,1%
21,4% 5,8% 9,4% 2,7% 15,6% 9,5% 8,4% 8,6% 1,8% 1,6% 14,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,9% 0,9% 83,7%
13,8% 4,2% 9,1% 3,1% 20,0% 11,1% 6,7% 8,1% 1,2% 2,5% 18,5% 0,9% 0,9% 0,1% 0,9% 0,5% 88,6%
18,7% 3,5% 6,6% 3,3% 17,3% 16,9% 6,7% 7,4% 3,6% 1,5% 13,6% 0,1% 0,8%   0,9% 0,5% 81,0%
19,2% 6,0% 9,4% 3,0% 16,1% 10,3% 9,4% 5,2% 2,5% 0,6% 17,5% 0,3% 0,5% 0,2% 0,9% 0,8% 89,5%
17,6% 4,7% 10,9% 2,5% 9,4% 6,6% 5,9% 6,0% 1,3% 2,3% 32,1%   0,7%   0,4%   88,1%
13,9% 3,6% 6,3% 3,3% 19,4% 14,1% 6,9% 9,4% 2,4% 3,8% 15,6% 0,3% 1,1% 0,1% 1,2%   78,6%
14,1% 5,5% 7,1% 2,5% 18,7% 13,6% 7,6% 9,1% 2,4% 1,9% 16,3% 0,1% 1,0% 0,1% 0,3% 0,6% 70,8%
14,4% 4,0% 7,9% 3,0% 15,2% 9,8% 8,3% 9,4% 1,6% 2,2% 23,1%   1,1% 0,1% 1,0%   80,1%
16,9% 3,8% 8,4% 2,9% 18,3% 14,5% 11,5% 6,9% 3,1% 1,4% 11,7% 0,1% 0,5%   1,2% 0,6% 81,7%
15,3% 6,4% 9,2% 2,9% 14,3% 11,7% 11,7% 6,2% 2,6% 2,2% 16,4%   1,0% 0,1% 0,6% 0,5% 87,4%
14,7% 5,8% 9,7% 3,3% 13,3% 14,0% 10,0% 6,2% 4,4% 1,8% 15,8% 0,2% 0,9%   0,7% 0,9% 85,6%
11,8% 4,4% 5,7% 2,2% 19,0% 18,7% 10,7% 9,0% 4,6% 2,4% 10,1% 0,4% 1,0%   0,9% 0,3% 83,8%
15,7% 5,9% 10,6% 2,4% 14,0% 11,6% 8,1% 6,4% 1,7% 2,8% 20,2% 0,1% 0,6%   0,6% 0,6% 84,2%
15,5% 4,3% 12,7% 2,8% 11,2% 7,1% 7,7% 4,9% 1,9% 2,0% 29,5% 0,1% 0,3%   1,1% 0,5% 86,3%
19,6% 6,1% 11,4% 3,6% 11,1% 6,1% 9,4% 4,0% 3,0% 1,8% 23,2% 0,1% 0,5%   0,4% 0,4% 89,6%
19,0% 5,6% 7,8% 2,6% 17,4% 11,4% 8,6% 8,2% 3,3% 2,2% 13,1%   0,9%   1,1% 1,2% 85,0%
16,6% 7,5% 9,2% 1,9% 15,0% 12,3% 12,2% 8,3% 3,3% 2,6% 9,3% 0,2% 1,5% 0,1% 1,4% 0,4% 85,3%
17,5% 5,2% 7,6% 2,3% 18,3% 12,3% 8,3% 10,2% 3,1% 2,5% 11,5% 0,3% 0,9%   1,9% 0,4% 84,9%
15,6% 4,5% 8,2% 3,0% 18,2% 12,6% 8,5% 9,7% 3,0% 1,8% 13,9% 0,5% 0,5% 0,1% 1,0% 0,4% 86,1%
15,0% 6,2% 7,7% 2,4% 16,9% 18,5% 7,8% 7,1% 5,5% 1,7% 10,2% 0,1% 0,7%   1,2%   84,7%
15,7% 3,1% 4,8% 3,1% 25,5% 14,2% 4,6% 10,6% 2,4% 0,9% 14,6%   0,6%   0,5% 0,6% 79,4%
15,6% 4,3% 7,0% 2,4% 16,9% 18,0% 10,6% 7,5% 3,7% 1,8% 10,7% 0,6% 1,0%   1,2%   85,4%
12,7% 5,1% 7,0% 2,1% 18,8% 12,6% 8,0% 10,3% 3,4% 2,4% 16,2% 0,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,4% 83,1%
8,8% 3,9% 6,6% 2,9% 23,9% 13,7% 8,7% 9,9% 1,5% 1,4% 17,4% 0,3% 0,9% 0,3% 0,4% 0,2% 79,3%
15,8% 5,5% 7,9% 4,3% 15,7% 15,2% 8,1% 7,7% 3,3% 1,6% 14,4%   0,5% 0,4% 0,9% 0,4% 86,7%
18,4% 4,0% 13,6% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 3,6% 1,7% 1,5% 39,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4%   89,2%
20,2% 4,3% 10,6% 3,1% 6,5% 3,9% 6,0% 2,9% 1,3% 1,6% 38,8%   0,7% 0,1% 0,5% 0,2% 91,4%
17,6% 6,5% 14,1% 2,7% 11,2% 5,6% 7,1% 4,9% 1,2% 1,5% 27,2% 0,1% 0,2%   0,7% 0,3% 90,5%
14,2% 5,4% 7,7% 2,2% 19,6% 15,0% 8,9% 6,7% 4,3% 2,2% 11,9% 0,3% 1,6% 0,1% 0,9%   84,5%
17,0% 5,1% 9,5% 3,4% 17,9% 13,3% 8,6% 5,6% 4,0% 2,1% 11,9% 0,4% 1,1%   0,6%   84,2%
8,7% 3,1% 7,5% 2,4% 21,7% 16,2% 8,3% 11,2% 3,1% 2,1% 13,7% 0,7% 1,3% 0,2% 0,5% 0,3% 80,6%
16,7% 6,5% 9,4% 2,7% 15,7% 12,1% 11,9% 6,0% 3,6% 1,3% 13,3% 0,3% 0,6% 0,1% 0,6% 0,6% 86,8%
21,1% 4,8% 11,3% 3,1% 5,8% 4,6% 5,4% 5,2% 1,3% 1,2% 35,1% 0,5% 0,6% 0,1% 0,6% 0,2% 82,1%
17,6% 3,3% 7,9% 3,7% 18,8% 12,0% 8,4% 7,0% 2,8% 1,2% 16,4% 0,3% 0,4%   1,1% 0,4% 83,6%
6,2% 2,2% 2,8% 3,5% 29,4% 13,4% 6,7% 13,6% 2,2% 4,0% 12,0% 1,9% 1,9%   1,1% 1,4% 67,2%
4,7% 2,1% 1,6% 1,0% 38,5% 21,7% 7,3% 9,0% 3,6% 2,3% 4,4% 2,3% 1,4% 0,1% 0,8% 0,8% 61,1%
11,1% 4,7% 6,3% 2,0% 18,7% 20,7% 11,1% 9,9% 5,5% 1,0% 6,7% 0,9% 1,6%   0,4% 1,1% 74,4%
18,1% 4,6% 7,2% 3,8% 23,5% 12,0% 8,8% 5,7% 2,2% 0,8% 11,9% 0,3% 1,0%   1,0% 0,2% 87,2%
7,8% 2,2% 3,2% 2,3% 26,1% 20,6% 7,9% 9,8% 8,2% 1,5% 6,3% 1,7% 2,3% 0,7% 1,3% 0,4% 67,6%
6,4% 0,8% 1,4% 2,8% 56,7% 15,7% 3,8% 5,5%   0,7% 4,4% 0,6% 1,2%   0,1% 0,7% 55,4%
4,4% 1,5% 1,5% 1,2% 59,0% 11,7% 8,9% 4,9% 0,9% 0,1% 3,1% 0,6% 2,2%   0,2% 0,3% 52,4%
12,8% 4,2% 7,3% 3,8% 22,0% 11,0% 8,5% 9,1% 2,8% 2,2% 15,0% 0,4% 0,8%   0,6% 0,2% 83,5%
6,9% 1,3% 3,5% 3,4% 34,3% 18,1% 6,6% 10,6% 3,0% 2,5% 7,1% 1,0% 1,6% 0,5% 0,4% 0,8% 64,8%
8,2% 3,9% 4,4% 2,7% 20,7% 22,9% 9,1% 9,9% 4,7% 2,0% 7,9% 1,8% 1,9%   0,6% 0,6% 75,5%
10,7% 2,5% 4,8% 2,5% 23,2% 24,1% 13,3% 6,4% 5,8% 1,0% 3,5% 0,7% 1,5%   2,0% 0,3% 73,2%
5,2% 2,5% 1,6% 1,0% 33,6% 21,6% 7,2% 10,9% 4,3% 1,6% 5,9% 2,5% 2,1%   0,5% 1,7% 64,7%
5,6% 2,5% 2,7% 1,8% 43,4% 15,9% 7,3% 8,5% 3,9% 1,3% 4,2% 1,7% 1,3%   0,6% 0,9% 51,5%
12,3% 1,6% 2,1% 6,5% 31,1% 11,3% 4,4% 12,0% 1,3% 3,1% 12,2% 0,8% 1,3%   1,0% 0,4% 69,0%
7,0% 1,8% 2,9% 3,8% 47,6% 15,3% 2,4% 8,0% 1,1% 1,6% 6,9% 1,0% 0,6%   0,8% 1,9% 57,2%
6,0% 2,3% 2,3% 1,7% 38,7% 18,5% 7,8% 10,1% 3,6% 0,8% 6,0% 0,8% 1,3%   0,9% 0,4% 62,0%
6,9% 1,5% 2,4% 1,8% 34,2% 20,2% 5,4% 12,5% 2,8% 1,9% 7,3% 1,3% 1,8%   1,5% 0,6% 69,5%
8,9% 3,4% 5,5% 4,7% 26,2% 17,4% 6,9% 10,1% 2,2% 2,4% 9,8% 0,9% 1,4%   0,6% 0,3% 76,0%
7,4% 2,0% 3,1% 1,8% 33,3% 17,6% 5,8% 11,7% 2,2% 3,0% 8,5% 2,0% 1,6%   0,9% 0,4% 71,2%
5,3% 1,5% 2,0% 2,6% 35,3% 15,9% 7,9% 10,6% 4,6% 2,0% 7,5% 2,3% 2,5%   0,7% 3,8% 63,4%
8,0% 3,4% 2,5% 2,6% 37,3% 15,6% 4,3% 8,7% 2,5% 1,6% 10,6% 1,5% 1,4% 0,2% 1,4% 0,4% 74,0%
13,9% 7,0% 9,3% 2,3% 19,0% 17,6% 13,2% 5,6% 4,9% 0,8% 5,2% 0,5% 0,8% 0,3% 0,4% 0,7% 84,6%
5,0% 2,4% 2,9% 1,8% 34,1% 15,8% 9,3% 12,4% 2,3% 1,8% 9,1% 1,4% 1,7%   0,8% 1,1% 65,8%
8,8% 2,7% 5,4% 1,2% 26,0% 23,0% 7,9% 7,7% 5,1% 1,7% 7,3% 1,7% 1,7% 0,1% 0,3% 1,3% 63,6%
5,2% 1,9% 0,8% 2,2% 51,6% 12,7% 12,2% 5,3% 1,3% 0,8% 3,2% 1,3% 1,6%   0,7% 3,6% 50,4%
4,6% 0,8% 0,7% 1,0% 50,7% 11,9% 14,8% 7,7% 1,4% 0,8% 3,2% 0,8% 1,5%   0,4% 0,9% 56,6%
14,8% 3,8% 9,8% 4,8% 19,5% 9,1% 10,7% 8,4% 2,0% 1,6% 15,1% 0,1% 0,4%   0,7% 0,4% 91,4%
15,3% 4,8% 8,0% 3,5% 21,8% 7,1% 9,0% 8,4% 2,1% 1,7% 17,8% 0,2% 0,3%   1,3% 0,3% 85,8%
Göteborg 14,5% 3,9% 7,2% 3,3% 20,4% 12,5% 6,9% 8,3% 2,3% 1,9% 17,2% 0,5% 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 79,0%

http://www.val.se