2018-09-10 00:17:28

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Valnatt

Samtliga 10 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,3%
5,8%
7,3%
0,9%
24,6%
4,9%
3,8%
14,4%
0,1%
21,2%
6,5%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI LP.NU K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,1%
+2,9
2014: 81,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 3   3
C Centerpartiet 2 +1 1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 -1 3
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 +1 7
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 1 -1 2
SD Sverigedemokraterna 4 +1 3
FI Feministiskt initiativ      
LP.NU Lysekilspartiet 7   7
K Kommunistiska Partiet 2   2
Totalt 31   31

Preliminär röstfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 987 10,3% +210 +2,0 777 8,3%
C Centerpartiet 561 5,8% +123 +1,2 438 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 702 7,3% -127 -1,5 829 8,8%
KD Kristdemokraterna 91 0,9% -176 -1,9 267 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2367 24,6% -22 -0,8 2389 25,4%
V Vänsterpartiet 469 4,9% -117 -1,3 586 6,2%
MP Miljöpartiet de gröna 364 3,8% -105 -1,2 469 5,0%
SD Sverigedemokraterna 1384 14,4% +525 +5,3 859 9,1%
FI Feministiskt initiativ 12 0,1% +5 +0,1 7 0,1%
LP.NU Lysekilspartiet 2040 21,2% -103 -1,5 2143 22,8%
K Kommunistiska Partiet 624 6,5%   -0,1 624 6,6%
ÖVR Övriga anmälda partier 13 0,1% -12 -0,1 25 0,3%
  Giltiga röster 9614 100,0% +201   9413 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4   +4      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 167 1,7% +10 +0,1 157 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 94 1,0% +88 +0,9 6 0,1%
VDT Valdeltagande 9879 84,1% +303 +2,9 9576 81,2%
  Antal röstberättigade 11748   -46   11794  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Lysekil

Område M C L KD S V MP SD FI LP.NU K ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
7,5% 4,7% 6,9% 0,6% 31,1% 4,3% 2,7% 22,9%   15,5% 3,6% 0,1%   3,2% 0,2% 82,2%
9,6% 7,3% 6,6% 1,0% 29,1% 4,9% 2,6% 17,8%   16,9% 4,1% 0,1% 0,1% 1,9% 0,8% 85,5%
8,3% 19,3% 3,3% 1,4% 21,2% 5,1% 5,3% 19,8% 0,3% 12,5% 3,3% 0,3% 0,1% 1,4% 0,5% 85,2%
10,9% 8,5% 4,9% 0,8% 20,7% 3,5% 3,9% 16,2% 0,1% 23,4% 7,0%     1,2% 1,2% 89,2%
8,8% 3,8% 4,0% 0,4% 27,8% 5,8% 3,1% 14,3% 0,1% 23,6% 8,2% 0,1%   1,5% 0,8% 70,9%
8,6% 4,2% 4,5% 0,5% 25,0% 5,5% 3,4% 10,4%   26,5% 11,4%     1,1% 1,7% 79,4%
8,9% 3,8% 5,1% 1,1% 25,5% 6,0% 3,2% 16,9% 0,1% 20,7% 8,3% 0,4%   1,7% 0,6% 82,8%
10,0% 1,9% 7,7% 0,6% 23,4% 5,2% 3,9% 10,5% 0,3% 28,3% 8,2%   0,2% 1,4% 1,6% 84,4%
9,4% 3,8% 4,6% 0,8% 21,6% 6,4% 3,8% 10,8% 0,2% 29,3% 9,2%     1,7% 1,4% 91,5%
18,8% 5,3% 21,4% 2,0% 20,8% 2,0% 6,0% 7,7% 0,2% 13,9% 1,6% 0,4%   1,6% 0,4% 89,2%
Lysekil 10,3% 5,8% 7,3% 0,9% 24,6% 4,9% 3,8% 14,4% 0,1% 21,2% 6,5% 0,1%   1,7% 1,0% 84,1%

http://www.val.se