2018-09-10 00:50:04

Val till kommunfullmäktige i Uddevalla - Valnatt

Samtliga 32 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,7%
6,9%
5,8%
7,1%
26,0%
7,0%
4,4%
14,3%
0,5%
12,6%
0,5%
M C L KD S V MP SD FI UddP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,8%
+1,1
2014: 82,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 9   9
C Centerpartiet 4 +2 2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4   4
KD Kristdemokraterna 4   4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 -5 21
V Vänsterpartiet 4 -2 6
MP Miljöpartiet de gröna 3 -1 4
SD Sverigedemokraterna 9 +3 6
FI Feministiskt initiativ      
UddP Uddevallapartiet 8 +3 5
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5211 14,7% -139 -1,0 5350 15,7%
C Centerpartiet 2458 6,9% +866 +2,2 1592 4,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2070 5,8% +174 +0,3 1896 5,6%
KD Kristdemokraterna 2517 7,1% +320 +0,6 2197 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9235 26,0% -1933 -6,8 11168 32,8%
V Vänsterpartiet 2497 7,0% -594 -2,0 3091 9,1%
MP Miljöpartiet de gröna 1567 4,4% -456 -1,5 2023 5,9%
SD Sverigedemokraterna 5063 14,3% +1262 +3,1 3801 11,2%
FI Feministiskt initiativ 191 0,5% +145 +0,4 46 0,1%
UddP Uddevallapartiet 4471 12,6% +1795 +4,7 2676 7,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 178 0,5% +17   161 0,5%
  Giltiga röster 35458 100,0% +1457   34001 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 21 0,1% +21 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 470 1,3% -244 -0,8 714 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 312 0,9% +301 +0,8 11  
VDT Valdeltagande 36261 83,8% +1535 +1,1 34726 82,8%
  Antal röstberättigade 43258   +1297   41961  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Uddevalla

Område M C L KD S V MP SD FI UddP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,8% 11,5% 5,7% 6,0% 21,1% 7,1% 5,8% 14,1% 0,5% 10,4% 0,1% 0,1% 1,9% 1,3% 89,0%
9,0% 5,0% 5,0% 6,5% 33,6% 8,9% 4,8% 15,3% 0,3% 11,3% 0,3%   1,2% 0,6% 83,9%
14,9% 4,9% 5,2% 5,2% 32,2% 6,7% 3,3% 12,7% 0,7% 14,1% 0,2%   2,3% 1,4% 88,7%
18,0% 5,4% 7,5% 5,2% 26,6% 5,7% 3,1% 11,2% 0,5% 16,6% 0,2%   1,0% 1,6% 89,3%
12,6% 5,6% 6,4% 6,4% 27,2% 8,2% 5,3% 15,3% 1,0% 11,6% 0,6%   1,4% 1,5% 83,2%
12,1% 4,5% 6,8% 7,4% 32,5% 5,4% 4,8% 12,4%   13,3% 0,7%   0,6% 1,4% 87,0%
13,8% 4,9% 6,2% 5,9% 24,3% 8,5% 4,7% 14,9% 0,7% 15,5% 0,8% 0,2% 1,5% 2,5% 79,6%
18,9% 4,0% 5,9% 5,5% 27,7% 5,3% 5,2% 12,0% 0,5% 15,0% 0,1%   1,2% 1,4% 88,4%
3,6% 9,5% 1,6% 5,6% 50,9% 12,7% 1,7% 9,2% 0,5% 4,4% 0,3%   0,3% 1,2% 67,2%
6,0% 6,9% 3,3% 7,7% 51,1% 9,9% 1,1% 8,7%   4,9% 0,4%   0,4%   70,3%
8,2% 3,6% 2,2% 5,6% 38,0% 9,4% 3,5% 18,0% 0,1% 11,0% 0,5%   1,0% 1,0% 69,5%
8,9% 3,7% 3,8% 5,6% 37,6% 7,3% 3,8% 13,8% 0,2% 15,0% 0,2%   1,4% 1,3% 77,9%
18,6% 8,3% 8,0% 6,4% 17,9% 3,3% 7,2% 14,5% 0,7% 14,6% 0,6% 0,1% 0,9% 0,5% 91,0%
18,3% 6,0% 5,3% 7,2% 26,8% 5,8% 2,4% 18,0% 0,5% 9,1% 0,6%   1,3% 0,9% 88,7%
23,6% 4,9% 9,7% 7,5% 23,7% 3,9% 3,2% 11,0% 0,4% 11,9% 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 89,3%
21,3% 9,1% 7,9% 5,0% 16,4% 4,6% 5,7% 16,8% 0,4% 12,5% 0,4%   0,7% 0,5% 90,6%
18,6% 11,4% 7,1% 6,2% 19,2% 5,9% 4,4% 15,1%   11,6% 0,4%   1,2% 0,3% 89,3%
13,4% 17,7% 2,4% 7,1% 19,4% 3,4% 2,2% 23,4% 0,3% 10,3% 0,3%   1,3% 0,5% 86,8%
13,5% 8,2% 5,4% 19,6% 18,6% 5,5% 6,1% 12,2% 0,9% 9,0% 0,9% 0,3% 1,4% 0,6% 88,5%
15,9% 8,6% 5,5% 20,8% 18,8% 8,2% 6,8% 7,4% 0,5% 5,4% 2,0%   0,5% 0,8% 91,0%
23,0% 9,2% 7,4% 12,8% 14,2% 5,9% 6,1% 13,3% 0,4% 7,2% 0,6% 0,5% 1,4% 0,3% 88,5%
14,5% 9,9% 5,5% 10,0% 17,3% 6,3% 9,3% 15,4% 0,4% 10,6% 0,7%   1,8% 0,2% 87,9%
16,9% 11,9% 3,1% 4,4% 24,2% 6,1% 2,0% 17,8% 0,1% 13,2% 0,2% 0,1% 1,2% 1,1% 87,6%
13,5% 5,4% 6,3% 5,2% 26,9% 8,2% 3,9% 15,5% 0,8% 14,1% 0,2%   1,3% 0,2% 79,4%
11,7% 4,7% 6,3% 5,3% 24,0% 10,5% 4,5% 15,4% 1,4% 15,6% 0,6%   1,3% 0,9% 80,5%
12,5% 4,8% 6,2% 5,5% 27,1% 6,5% 4,0% 14,9% 0,7% 17,5% 0,3% 0,2% 1,5% 0,1% 81,7%
18,8% 5,2% 7,4% 6,3% 21,2% 8,5% 5,0% 9,3% 0,7% 17,2% 0,5%   1,9% 0,8% 89,7%
14,4% 4,6% 8,0% 5,7% 22,9% 9,0% 4,0% 18,3% 0,5% 12,1% 0,4% 0,2% 1,9% 0,6% 80,2%
13,3% 3,6% 6,3% 4,9% 30,1% 6,8% 3,1% 12,6% 0,9% 17,8% 0,6%   1,8% 1,3% 85,1%
11,4% 4,7% 6,1% 4,3% 28,6% 8,8% 3,6% 14,2% 0,6% 17,0% 0,7%   1,7% 1,3% 82,8%
13,2% 6,8% 3,7% 5,4% 24,4% 7,7% 3,0% 20,4% 0,4% 14,1% 0,8% 0,1% 0,7% 0,3% 81,9%
8,4% 8,4% 3,9% 5,4% 33,6% 11,5% 4,2% 13,9% 1,1% 9,0% 0,6%   0,7% 1,0% 69,3%
Uddevalla 14,7% 6,9% 5,8% 7,1% 26,0% 7,0% 4,4% 14,3% 0,5% 12,6% 0,5% 0,1% 1,3% 0,9% 83,8%

http://www.val.se