2018-09-10 02:00:59

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Valnatt

Samtliga 30 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,6%
9,4%
6,8%
6,7%
29,8%
5,1%
3,7%
12,3%
0,9%
0,5%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 83,7%
+0,8
2014: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 15   15
C Centerpartiet 6   6
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 4 +1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 -1 20
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 -2 4
SD Sverigedemokraterna 8 +2 6
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 8742 24,6% +274 -0,1 8468 24,7%
C Centerpartiet 3346 9,4% -231 -1,0 3577 10,4%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2424 6,8% +39 -0,1 2385 7,0%
KD Kristdemokraterna 2383 6,7% +827 +2,2 1556 4,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10599 29,8% -732 -3,2 11331 33,1%
V Vänsterpartiet 1802 5,1% +386 +0,9 1416 4,1%
MP Miljöpartiet de gröna 1328 3,7% -953 -2,9 2281 6,7%
SD Sverigedemokraterna 4378 12,3% +1288 +3,3 3090 9,0%
FI Feministiskt initiativ 331 0,9% +267 +0,7 64 0,2%
ÖVR Övriga anmälda partier 182 0,5% +71 +0,2 111 0,3%
  Giltiga röster 35515 100,0% +1236   34279 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 18   +18      
BLANK Ogiltiga röster - blanka 594 1,6% +30   564 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 343 0,9% +325 +0,9 18 0,1%
VDT Valdeltagande 36470 83,7% +1609 +0,8 34861 82,9%
  Antal röstberättigade 43556   +1496   42060  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Skövde

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
31,3% 7,4% 8,3% 7,5% 25,2% 3,8% 7,4% 7,4% 1,3% 0,2% 0,1% 1,1% 1,1% 90,4%
26,7% 15,4% 5,0% 5,9% 23,0% 4,7% 5,2% 12,2% 1,0% 0,8%   1,4% 0,2% 91,2%
25,9% 9,8% 10,9% 4,6% 29,3% 4,4% 4,1% 8,6% 0,6% 1,8%     1,3% 83,5%
26,1% 8,2% 10,0% 6,9% 26,8% 6,5% 2,6% 10,7% 1,9% 0,3% 0,1% 1,7% 0,9% 82,2%
25,7% 7,2% 7,5% 5,4% 33,9% 4,9% 4,2% 9,6% 1,1% 0,5% 0,2% 1,1% 0,6% 87,0%
33,6% 7,6% 10,8% 8,2% 22,1% 3,1% 5,3% 8,5% 0,4% 0,3%   1,6% 0,3% 89,6%
24,9% 10,6% 4,4% 10,2% 31,0% 2,1% 3,6% 12,1% 0,9%     1,5% 0,4% 91,6%
17,1% 6,0% 7,1% 6,4% 38,1% 6,7% 4,0% 12,9% 0,7% 1,0%   1,7% 1,3% 77,7%
29,2% 9,2% 7,5% 6,8% 29,4% 2,6% 3,7% 10,0% 1,0% 0,7%   1,2% 0,4% 89,7%
23,1% 8,2% 7,1% 5,1% 24,5% 10,1% 8,8% 10,9% 2,2%     2,6% 1,2% 80,5%
22,2% 16,4% 4,2% 5,0% 28,4% 3,7% 2,1% 16,2% 0,7% 1,0%   2,6% 1,3% 87,4%
30,1% 6,9% 10,5% 6,5% 22,7% 6,9% 3,7% 11,5% 0,8% 0,6%   1,7% 0,5% 87,5%
33,2% 8,5% 9,4% 5,3% 22,4% 4,9% 4,3% 10,2% 1,2% 0,7%   1,7% 1,2% 83,7%
28,8% 8,1% 7,3% 5,3% 32,4% 4,2% 2,6% 10,1% 0,8% 0,4%   2,1% 0,5% 86,3%
20,6% 7,3% 7,6% 4,5% 27,0% 11,0% 7,6% 11,6% 1,5% 1,2% 0,5% 2,1% 1,2% 76,8%
18,6% 4,7% 5,2% 10,9% 38,3% 7,2% 3,7% 9,8% 1,1% 0,4%   1,0% 1,2% 69,8%
24,8% 8,0% 6,1% 6,2% 30,5% 5,7% 3,9% 12,8% 1,2% 0,6%   1,1% 1,1% 84,7%
24,4% 5,3% 5,5% 5,5% 33,5% 6,1% 3,4% 14,9% 1,0% 0,4% 0,1% 2,8% 1,5% 81,5%
14,6% 1,9% 2,8% 8,5% 51,6% 5,9% 2,4% 11,6% 0,4% 0,2% 0,4% 0,9% 1,9% 59,9%
26,9% 11,1% 5,8% 5,4% 31,6% 3,2% 3,9% 11,4% 0,4% 0,2%   2,1% 0,6% 89,3%
24,8% 15,7% 6,7% 5,3% 24,0% 4,4% 3,3% 15,1% 0,5% 0,3%   1,7% 1,3% 89,5%
21,4% 9,0% 5,2% 7,3% 31,3% 5,1% 2,6% 16,5% 0,6% 1,0%   1,7% 2,2% 83,1%
17,4% 4,6% 6,8% 11,8% 43,8% 4,6% 1,7% 8,9% 0,2% 0,1%   1,0% 1,1% 80,4%
16,2% 12,0% 2,9% 7,3% 27,6% 3,8% 1,8% 27,5% 0,6% 0,3% 0,1% 1,9% 1,1% 83,5%
30,4% 7,1% 3,5% 7,6% 30,0% 4,2% 1,6% 14,9% 0,4% 0,4%   0,8% 0,5% 85,7%
29,3% 9,4% 11,4% 4,7% 27,7% 3,9% 2,8% 9,2% 1,0% 0,6%   2,1% 1,1% 87,7%
18,7% 16,9% 2,7% 7,5% 28,7% 2,7% 2,4% 19,1% 1,1% 0,4%   2,1% 1,0% 87,3%
16,1% 23,0% 3,6% 9,7% 22,9% 3,5% 2,0% 18,4% 0,6% 0,3%   1,6% 0,4% 85,2%
30,1% 7,8% 6,0% 6,8% 30,8% 6,2% 2,8% 8,0% 1,1% 0,3% 0,2% 1,1%   82,7%
17,6% 9,6% 6,6% 4,3% 33,9% 7,1% 3,8% 15,8% 1,0% 0,3% 0,1% 2,5% 1,4% 80,2%
Skövde 24,6% 9,4% 6,8% 6,7% 29,8% 5,1% 3,7% 12,3% 0,9% 0,5%   1,6% 0,9% 83,7%

http://www.val.se